Tabloul Executorilor Judecătorești

Executor Judecătoresc
Circumscripție
Sediul biroului
AsociereTel/Fax/e-mail
Observații (suspendat)
Arhivă preluată de la:
Agiu Iulian


Roșiori de VedeRosiori de Vede, str. Plt. Radulescu, bl. 302, sc. B, ap. 1, jud. TeleormanTel. 0721/216.109
agiuiulian@yahoo.com
Ailiesei Daniel
BucureştiŞos. Nicolae Titulescu nr.1 bl.A7 sc.4 et.9 ap.120, sector 1BEJA Ailiesei Daniel și
Guță George Alexandru
Tel/fax.021.313.26.78
0732.854.280
bej.ailiesei@yahoo.com
Al-Mutairi Rodica Floriana
AlexandriaAlexandria, str. Dunării, nr. 127, bl.F3, sc. A ap. 4, jud. TeleormanTel/fax 0247 316 339
0733 510 511
0766 488 842
birou@executoralmutairi.ro
-executor judecătoresc Mihăiță Marian;
-executor judecătoresc Horvath Sorin Cornel
Ana Vasile Bogdan
BucureştiSplaiul Unirii nr.108 et.1, sector 4BEJA AEQUITAS
Splaiul Unirii nr.108 et.1, sector 4
Tel 021.323.90.13
Fax 021323.90.16
0722.957.506
bogdan.ana@ejb.ro
Andrei Eugen
BucurestiBucuresti, Splaiul Unirii nr. 6, Bl. B3A, Et. 4, Cam 1+2+4, Sector 4Tel: 031.805.22.32 Fax: 031.805.22.32 Mobil: 0786.747.004
E-mail: bejeugenandrei@yahoo.com
Andrei Ionel
BucureştiBdul. I.C. Brătianu, nr.44 sc.B et.3 ap. 24, sector 3Tel. 021.311.01.64
Fax.021.311.86.92
0721.578.815
bej.andreisichiriloiu@gmail.com
Avram ( fostă Voican) MădălinaAsociată în CEJ-CA Craiova
Badea Cătălin
Bucureştistr. Cluceru Udricani nr. 1-3,
bl. 106 A, sc.A, et. 4, ap. 11, sector 3
BEJ Badea CătălinTel/fax
021.322.92.61
0722.348.155 executor.badea@yahoo.com
Badea Violeta
BucureştiBdul Regina Maria nr. 50, ap.1, sector 4Tel 031.438.01.84
Fax. 031.438.01.76
0727.594.779
violeta.badea@unej.ro
executor judecătoresc Suciu Dan Andrei
Balaciu Costel Cristian
Bucureştistr.Gospodăriei nr.5, et.5, ap.33, sector 3Tel/fax 021.320.15.10
0720.555.852
office@executor.com.ro
Barbu Cristian
BucureştiBd. Unirii nr. 55 bl. E4A, sc. 1, et 1, ap. 2, sector 3Tel. 021.313.64.53
bejbarbu@gmail.com
Bărbulescu Constantin
Bolintin Valesuspendat
Bătăilă Vlad
Bucureşti Splaiul Independenţei nr. 193 et.7 ap.22, sector 6Tel/fax 031.104.78.42
031.814.95.26
0745.519.225
vlad.bataila@bej-bucuresti.ro

Bati Dan Cristian
BucurestiŞos. Ştefan Cel Mare nr.2 bl.13 sc.B et.1 ap.25, sector 1Tel. 021.795.41.12
Fax. 021.210.96.95
0723.657.234
0740.642.819
dan.bati@bejabc.ro
office@bejabc.ro
a preluat arhiva executorului judecatoresc Dobre Valentin
Benescu Cătălin Manuel
BufteaBuftea, Bdul Mihai Eminescu nr.1 bl.R1 sc.E et.2 ap.10, jud.IlfovTel/fax 031.101.73.93
0723.155.367
0724.722.398
bejbenescu@yahoo.com
a preluat arhiva executorului judecatoresc Balica Marius Eugen
Boambeș Viorel
Bucureştistr. Sf.Vineri nr.23 bl.105 B sc.1 et.1ap.4, sector 3BEJ Boambeş ViorelTel/fax 021.320.21.33
0788.327.646 executor.boambes@yahoo.com
Bocancea Silviu-Madalin
BucureştiBd. Gheorghe Şincai nr. 15 bl.5A sc.2 et.2 ap.39, sector 4BEJA Bocancea şi ZastavneţchiTel. 031.438.11.44
Fax. 031.438.11.45
0755.155.595
0749.754.800
bejasociati@gmail.com
Bran Cristian
BucureştiCalea 13 Septembrie nr.231A et.1 ap.1, sector 5Tel/fax 021.411.00.33
0741.169.870
bejbran@gmail.com
Bucur Șerban Constantin
BucureştiStr.Baba Novac nr.17 Complex Baba Novac, sector 3BEJA EXECUTORISTel/fax 021.324.26.19
0744.691.223
serban.bucur@executoris.ro
Canea Cătălin
București
str. Drumul Taberei nr.20 bl.C2 sc.1 parter ap.2, sector 6Tel 021.725.00.48
Fax 021.726.21.14
0723.372.451
catalin_canea2005@yahoo.com
Casagranda Stana Anton
BucureştiSplaiul Unirii nr.10 bl. B5 sc.1 et.1 ap.1, sector 4Tel/fax 021.319.53.13
021.319.53.25
0749.121.111
0744.993.434
casagranda@executor-judecatoresc.com.ro
Chiriță Adela Paula
BucureştiBdul. Octavian Goga nr. 23, bl. M106, sc. 1, et. 3, ap. 15, sector 3SCPEJ Chiriță și ToaderTel /fax: 021.327.59.05
0772.065.140
office@executorchirita.ro
Chițescu Eugen Corneliu
BucureştiStr. Dogarilor nr. 42 et. 1 ap. 3, sector 2BEJA Chițescu și MarchidanuTel/fax 021.796.02.04
0723.360.724
0763.022.747
chitescu@executare-bucuresti.ro
office@executare-bucuresti.ro
Chițu Laurentiu Alexandru
BucureştiStr. Târgu-Neamţ nr.2A bl. B31 ap.72, sector 6Tel/fax 021.726.18.16
021.726.18.16
0724.020.437
bej.chitulaurentiu@yahoo.com
Ciocîrlan ConstantinBucureștiCalea Călărașilor nr. 165, bl. 38, sc. 2, ap.7, sector 30722.611.790
Tel/fax 031.425.17.91
bejciocarlan@yahoo.com
Ciupercă Dumitru VirgilSloboziaSlobozia, str.Lacului bl.G110 sc.B parter ap.64, judeţul Ialomiţa

Tel/fax 0243.368.660
0723.549.460
bej.ciuperca_dumitru@yahoo.com
a preluat arhiva executorului judecatoresc Banciu Constantin
Cojocaru Bogdan Mihai
BucureştiStr. Mihai Eminescu nr. 17 et.1 ap.8, sector 1Tel/fax 021.314.19.08
0730.025.345
office@bej-cojocaru.ro
Constantin Cătălin Gabriel
BucureştiStr.Mihai Eminescu nr.102-104 et.4 ap.9, sector 2BEJ Constantin, Niculae şi AsociaţiiTel/fax 021.327.38.58
Tel 021.659.60.31
0723.623.246
office@executor-judecatoresc-constantin.ro
Constantin Radu
UrziceniUrziceni, Aleea Grădiniţei nr.1, jud. IalomitaBEJA Constantin Radu și
Ștefan Marius Daniel
Tel/fax 0243 257.153
0722 170.196
executor.urziceni@gmail.com
Constantinescu Mihai
București
suspendat
Copuzeanu Florin Traian
BucureştiBd. Octavian Goga nr. 4, bl. M26, sc. 3, et. 5, ap. 62, sector 3Tel/fax 021.320.33.70
0721.348.284
bej.copuzeanu@gmail.com
office@executorromania.ro
Coșoreanu Iulian Ilie
CornetuBdul. Libertăţii nr.20-22 bl. 102 parter și mezanin, sector 5SCPEJ
Dobra, Coşoreanu şi Asociaţii
Tel. 021.322.42.86
021.468.92.32
Fax. 021.322.42.87
021.468.93.99
office@executaresilita.ro
Costescu LucianBucureştistr. Bibescu Vodă nr.1bl. P4 sc.2 et.6 ap.41, sector 4Tel/fax 021.337.17.36
0740.147.754
costescu.lucian@gmail.com
Crafcenco Gheorghe Marius
BucureştiStr. Împăratul Traian nr. 32, bl. Sebastian, corp C1, et. 2, sector 4BEJA
Drăgănescu, Ionescu şi Crafcenco
Tel.021.332.63.95
021.332.87.30
Fax 021.332.80.90
0723.290.951
birou@bejadic.ro
mcrafcenco@bejadic.ro
Creangă Mădălin Iulian
Bucureştistr. Bucur nr.2 sc.A parter, birou B2, sector 4SCPEJ "Themis"Tel: 031.438.00.68
Fax: 031.425.77.14
0725.819.408
contact@themis.ro
Cristache Ionuț Bogdan
GiurgiuGiurgiu, str. Gării nr.30, parter, judeţul GiurgiuTel/fax 0346 566 339
0737 402 200
bej.bogdan.cristache@gmail.com
Cristache Romeo-Valentin
Bucureştisuspendat
Culcea Raluca Mariana
BucureştiBdul. Unirii nr.70 bl.J4 sc.Tr 3 et.1 ap. 53, sector 3Tel/fax 021.323.66.69
0720.034.440
raluca_culcea@yahoo.com
Culea Marian Orlando
Bucureştisuspendat
Damian Cătălina-Softa
Bolintin Vale
suspendată
Dângă Liliana-Livia
București
suspendată
Dima Ilie
BucureştiCalea Rahovei nr.291 bl. 81B sc.3 et.1 ap.72, sector 5Tel/fax 031.425.31.47
0723.651.496
bej.dimailie@gmail.com
Dima Mihai
Bucureştistr.Mircea Vodă nr.41 bl.M31 sc.1 parter ap.2, sector 3Tel/fax 021.320 94 78
0744 17 36 11
mihaidima2005@yahoo.com
Dimache Valentin Gabriel
BucureştiBdul Unirii nr. 57 bl. E4 sc.4 et. 5 ap.108, sector 3BEJA Nanu și DimacheTel/fax 031.425.30.89
0720.444.460
bej.valentindimache@yahoo.com
Dinu Ilie
Bucureştistr. Știrbei Vodă nr. 160 bl. 22B, sc.1 et.1 ap. 1, sector 1Fax: 031.421.20.18
0786.130.603
0728.666.060
ilie.dinu@bejdinu.ro
http://www.bejdinu.ro

Dobra Narcis Constantin
BufteaBdul. Libertăţii nr.20-22 bl.102 parter si mezanin, sector 5SCPEJ
Dobra, Coşoreanu şi Asociaţii
Tel. 021.322.42.86
021.468.92.32
Fax. 021.322.42.87
021.468.93.99
office@executaresilita.ro
Dobra Ofelia Camelia
BufteaBdul. Libertăţii nr.20-22 bl.102 parter si mezanin, sector 5SCPEJ
Dobra, Coşoreanu şi Asociaţii
Tel. 021.322.42.86
021.468.92.32
Fax. 021.322.42.87
021.468.93.99
office@executaresilita.ro
Dobranici Doina Crenguța
BucurestiBdul. Corneliu Coposu nr. 7 bl.104 sc.3 et.2 ap.67, sector 3Tel. 021.322.21.74
021.322.21.75
Fax. 021.320.34.12
0723.257.474
office@executordobranici.ro
executorul judecătoresc Fediuc Ghe. Marian
Dobre (fostă Maghiar) Ana Maria
Mizilsuspendată
Dorcioman Manuel Andrei
BucureştiBdul. I.C Brătianu nr.39 bl. P6 sc.2 ap. 37, sector 3BEJA Cătălin Vişan şi
Manuel Andrei Dorcioman
Fax. 031.814.94.60
0729.106.192
0726.112.730
beja.visansidorcioman@gmail.com
office@visan-dorcioman.ro
Drăgan Florina LăcrămioaraBucureștiStr. Vânători nr. 5-7-9-11, et. 3, ap. 18, sector 5BEJ Drăgan Florina LăcrămioaraTel. 031.426.42.78
0755.629.315
contact@bejdragan.ro
Drăgănescu Mirela Sorina Alexandra
BucureştiStr. George Enescu nr.7 parter ap.4, sector 1Tel 021.313.96.97
Fax 021.367.22.50
0720.200.745
office@executordraganescu.ro
Drăghici Petrișor Valeriu
Bucureştistr. Vasile Lascăr nr. 5-7 et. 2 cam. 49 și 49A, sector 2Tel. 031.107.90.87
Fax. 031.107.14.08
0724.207.978
office@bejdraghici.ro
Drăgoescu Raluca Mihaela
Horezu Str.Mihai Eminescu nr.102-104 et.4 ap.9, sector 2BEJ Constantin, Niculae și AsociațiiTel/fax 021.32738.58
Tel 021.659.60.31
0744.220.781
raludragoescu@yahoo.com
Duică Claudia Alexandra
BucureştiSpl.Independenţei nr.1 bl.16 sc.2 et.3 ap.41, sector 5BEJ Duică Alexandra ClaudiaTel/fax 021.317.42.20
0723.549.188
claudiuex@yahoo.com
Duică Claudiu
BucureştiSpl.Independenţei nr.1 bl.16 sc.2 et.3 ap.41, sector 5BEJ Duică Claudiu
Tel/fax 021.317.42.20
0722.811.795
claudiuex@yahoo.com
Dumitrache Bogdan
BucureştiBdul. Decebal nr.14 bl. S6 sc.B et.6 ap.42, sector 3 BEJA Dumitrache și Dumitrache
Tel. 021.323.61.38
Fax. 021.323.61.36
office@bej-bogdandumitrache.ro
Dumitrache Cornelia Gabriela
CălăraşiBdul. Decebal nr.14 bl. S6 sc.B et.6 ap.42, sector 3 BEJA Dumitrache și Dumitrache
021.323.61.38
021.323.61.36
office@bej-bogdandumitrache.ro
Dumitrache Liliana-Antonia-Magdalena
BucureştiBdul Al.I.Cuza nr.28A, sector 1Tel/fax 031.101.29.58
0758.679.663
office@bej-dumitrache.ro
Dumitrescu Florentina-Liliana
Bucurestistr. Sirenelor nr.17 et.1 ap.2,
sector 5
Tel/fax 021.456.08.65
0722.230.432 florentinaliliana.dumitrescu@gmail.com
Dumitru Cristian Florin
BucureştiStr. Diditel nr. 9, sector 4SCPEJ Dumitru, Iancu și AsociatiiTel. 031.425.85.79
Fax. 031.425.86.95
0733.233.663
cristian.dumitru@executorcab.ro
office@executorcab.ro
Dumitru Mirela
TârnăveniStr.Baba Novac nr.17 Complex Baba Novac, sector 3BEJA EXECUTORISTel/fax 021.324.26.19
0720.414.514
mirela.dumitru@executoris.ro
Dumitru Nicolae
BucureştiStr.Baba Novac nr.17 Complex Baba Novac, sector 3BEJA EXECUTORISTel/fax 021.324.26.19
0756.532.379
dumitru.nicolae@executoris.ro
Duruian Ionel
BucureştiCalea Moşilor nr.288 bl.32 sc.3 et.1 ap.73, sector 2Tel/fax 031.422.85.57
0752.156.177
ionel.duruian@gmail.com
ionel.duruian@bejdi.ro
Eftimie Alina
Bucureştisuspendată
Enache Anca
București
suspendată
Ene Alexandru
OlteniţaOlteniţa, Bdul Republicii nr.51 bl.B sc.A ap.1, jud. CălăraşiTel/fax 0242.511.725
0722.465.221
ene.alexandru@hotmail.com
executor judecătoresc Oprișan Constantin
Ene Magdalena
BucureştiStr. Maltopol nr.23 et.4, sector 1Tel/fax 021 310. 53.79
0721 218.041
ene.magda@gmail.com
Enea Mihaela Raluca
BucureştiCalea Victoriei nr.100 et.2 ap.20, sector 1Tel/fax 021.310.29.70
0726.222.218
raluca.enea@birou-executor.ro
Ezer Lucian
BucureştiBdul. D.Cantemir nr.19 bl.5
sc.1 ap.4 sector 4
SCPES Ezer Lucian și AsociațiiTel/fax. 021.330.05.66
0729.850.439
0723.377.085
executor@ezer.ro
Fediuc Gheorghe Marian
Bucureștisuspendat
Fenoghen Vladimir-Liviu
București
suspendat
Franz Radu Călin
Bucureştisuspendat
Frîncu Marius Claudiu
BucureştiBdul. Gen. Ghe. Magheru, nr.43 et.1 ap.2, sector 1Tel/fax 021.3131313
0742.062.375
0744.115.115
executorbucuresti@yahoo.com
Ganea Ioan Tiberiu
BucureştiBdul Regina Maria, nr.1, bl. P5B, sc.1, et.5, ap.14, sector 4BEJA Ion și AsociațiiTel. 031.43.81.090
031.43.81.091
0784.218.744
tiberiu.ganea@yahoo.com
Georgescu Paul
BucureştiSplaiul Unirii nr. 10 bl. B5 sc.1 et.3 ap.9, sector 4Tel/fax 031.425.07.52
0730.044.309
bej.georgescu@gmail.com
Ghelmegheanu Sorin
Bucureştisuspendat
Ghilencea Marian Viorel
BucureştiBdul. Decebal nr.1 bl. H2 sc. 5 et.2 ap.127, sector 3Tel/fax 021.320.60.67
0723.72.08.13 executorjudecatorescghilencea@gmail.com
Ghinea Ioan Emanuel
BucureştiPiaţa Alba Iulia nr.3 bl.I2 sc.A ap. 10, sector 3BEJA Olteanu, Haja și GhineaTel/fax 021.310.76.40
0723.651.416
emanuel_ghinea@yahoo.com
Ghișoiu Mihai
Bucureştisuspendat
Giurgea Bucur
Bucureştistr. Frasinului nr.11-13, sector 1Tel/fax 021.312.10.74
0728.179.048
executorgiurgea@yahoo.ro
Gonţ Dorina
Bucureştisuspendată
Gonț Lucian
BucureştiBdul. Unirii nr.13 bl.2C sector 4BEJA Dorina Gonț, Lucian Gonț și Marian PanaitTel/fax 021314.72.83
0728.984.185
birou@executorgont.ro
executor@executorgont.ro
cabinet@executorgont.ro
Guli Constantin
BucurestiCalea Călăraşi nr.156 bl. 53BIS , sc. A, parter, ap.1 și et. 2, ap. 10, sector 3Tel/fax 031 804.61.74
0736.643.788
costin.guli@executorguli.ro
Guță George Alexandru
AlexandriaŞos. Nicolae Titulescu nr.1 bl.A7 sc.4 et.9 ap.120, sector 1BEJA Ailiesei Daniel și
Guță George Alexandru
Tel./fax 021.313.26.78
0378.104.071
0724.104.142
bej_guta_alexandru@yahoo.com
Haja Ioana Mihaela
BucureştiPiaţa Alba Iulia nr.3 bl.I2 sc.A ap. 10, sector 3BEJA Olteanu, Haja și GhineaTel/fax 021.310.76.40
0721.228.598
ioana.haja@executaresilita-bucuresti.ro
Huțuleac Florentina Gabriela
BucureştiStr. Şepcari nr.9 bl.1 sc.1, et.6 ap.19, sector 3Tel/fax 031.102.48.45
0722.699.558
bejhutuleacgabriela@yahoo.com
Iancu Olga Claudia
SloboziaStr. Diditel nr. 9, sector 4SCPEJ Dumitru, Iancu și AsociatiiTel. 031.425.85.79
Fax. 031.425.86.95
0733.991.023
claudia.iancu@executorcab.ro
office@executorcab.ro
Ichim Viorel
BufteaBuftea, str.Ştirbei Vodă nr.55, bl.Vila 1, sc.B ap.5, judeţul IlfovTel/fax 021.351.56.10
0722.612.546
bej.ichim_viorel@yahoo.com
Iftime Cătălin
BucureştiStr. Şura Mare nr.1 bl.1A sc.4 et.4 ap. 113, sector 4Tel/fax 031.424.40.27
0737.50.76.75
office@judice.ro
Ilie Panaite
BucureştiStr. Visana nr.7, bl. 36, sc.B, parter, ap.46, sector 4Tel/fax 031.421.37.54
0762.32.80.48
bejiliepanaite@gmail.com
Ioachim Flavius Lucian
BucureştiStr. Polonă nr. 92 bl. 17A+B, sc.3 et.4 ap.108, sector 1 Tel.031.104.87.01
Fax. 031.104.86.83
0751.164.887
0745.984.100
office@bej-flaviusioachim.ro
flavius.ioachim@ bej-flaviusioachim.ro
Ion Constantin Aurelian
Bucureştistr. Bucur nr.2 sc.A parter, birou B2, sector 4SCPEJ "Themis"Tel: 031.438.00.68
Fax: 031.425.77.14
0725.819.408
contact@themis.ro
Ion Gheoghe Mihail
BucureştiBdul Regina Maria nr.1 bl. P5B sc.1 et.5 ap.14, sector 4BEJA Ion și AsociațiiTel/fax 021.337.26.96
0762.46.00.00
bejmihail@yahoo.com
Ionescu Marian Daniel
BucureştiStr.Bucur nr.18 corp A sc.1 et.5 ap.20A, sector 4Tel. 031.108.86.91
Fax.031.109.59.18
0731500132
marian.ionescu@birouexecutor.com
office@birouexecutor.com
Ionescu (fostă Mutuligă) MonicaBucureștisuspendată
Ionescu Niculae
BucureştiStr. Împăratul Traian nr. 32, bl. Sebastian, corp C1, et. 2, sector 4BEJA Drăgănescu, Ionescu şi CrafcencoTel.021.332.63.95
021.332.87.30
Fax 021.332.80.90
0723.290.941
birou@bejadic.ro
ionescu@bejadic.ro
Ioniţă Adrian
Bucureștisuspendat
Iordache Ion
GiurgiuGiurgiu, str. Episcopiei nr.15, jud. GiurgiuTel/fax 0246.211734
0740.871.545
bejiordache@yahoo.com
Iordache Radu
Bucureştistr. Nerva Traian nr.16 bl.M35 sc.2 et.1 ap.31, sect.3021.320.91.10
031.408.41.82
0722.625.275
bejiordacheradu@yahoo.com
Iordache Ramona Lucia
GiurgiuGiurgiu, str. Episcopiei nr.15, jud. GiurgiuTel/fax 0246.211734
0724.510.398
bejiordache@yahoo.com
-executor judecătoresc Martin Constantin;
-executor judecătoresc Gogoașe Popescu Florinel Bebe
Ivan Traian Daniel
BucureştiStr. Sf. Vineri nr.32 bl A5 sc.1 et 2 ap 7, sector 3Tel/fax 021.313.58.27
0728.164.232
executor.ivan@yahoo.com
Ivanciu George Adrian
BucureștiSplaiul Independenței nr.2J et.3 ap.16, sector 3Tel.0372.929.795
Fax. 0372.890.010
contact@executaresilita.net
Împungerouă Doiniţa Mihaela
Roșiorii de Vedesuspendată
Împungerouă Nicolae
VideleVidele, Str. Primăverii nr.1 bl. C6 sc. B et.1 ap.18, judeţul TeleormanBEJA Împungerouă Nicolae și
Împungerouă Doinița-Mihaela
Tel/fax 0247.455.954
0745.136.132
0764.478.257
bejinpungeroua@yahoo.com
-executor judecătoresc Împungerouă Doiniţa Mihaela
Jalbă Georgiana Nicoleta
BucureştiCalea Victoriei nr.142 sc.D ap.1, sector 1Tel. 021.310.90.27
Fax. 021.313.90.93
0725.931.316
georgiana.jalba@gmail.com
Lăpugeanu Paul Mugurel
BucureştiBdul. Ion Mihalache nr.104 bl. 85 sc.B et.1 ap.21, sector 1
BEJA LEXTel. 031.438.07.65
0747.095.571
paul.lapugeanu@beja-lex.ro
Leancă Constantin
Bucureştistr. Nerva Traian nr.9 bloc M67 sc.1 et.1 ap.4, sector 3BEJA Leancă şi MăgureanuTel/fax 021.320.68.35
0730.044.311 birouexecutorjud_leanca@yahoo.com
Leonescu Ilie Victor
BucureştiStr. Poet Panait Cerna nr.1Bl. M52 sc. 1 parter ap.1, sector 3
Tel/fax 031.437.86.29
0726.188.994 victor.leonescu@executarecreante.ro
Lepădatu Andrei
BucureştiSplaiul Unirii nr.108 et.1, sector 4BEJA AEQUITASTel 021.323.90.13
Fax 021323.90.16
0726.694.266
andrei.lepadatu@ejb.ro
Lupulescu Cătălin Gigel
BucureştiBd. Corneliu Coposu nr. 5, bl. 103, sc. 2, et. 2, ap. 29, sector 3
BEJ Lupulescu Cătălin-Gigel
Tel. 031/710.01.71
Fax.- 031/710.01.70
0726.126.116
office@bejlupulescu.ro
Maghiar Bogdan
BucureştiBdul .Unirii nr.20 bl.5C et.4 ap.31, sector 4BEJA Maghiar Bogdan și Rosu Ioana-RuxandraTel/fax 021.316.60.68
0721.615.529
bej.maghiarbogdan@yahoo.com
Marchidanu Iulian Valentin

BucureştiStr. Dogarilor nr. 42 et. 1 ap. 3, sector 2BEJA Chițescu și MarchidanuTel/fax 021.796.02.04
0723.036.092
0765.261.184
marchidanu@executare-bucuresti.ro
Marin Adrian Cristian
BucureştiŞos.Panduri nr.35 bl.P1B sc.A et.2 ap.10, sector 5Tel/fax 031.422.95.29
0723.615.342
office@executaricreante.ro
Marin Viorel Cristinel
BucureştiBdul. Ion Mihalache nr.104 bl. 85 sc.B et.1 ap.21, sector 1
BEJA LEX031.4380765
0752.448.520
viorel.marin@beja-lex.ro
Matei Nicolae Marian
BucureştiStr. Dianei nr.10 sc.1 et.1 ap. 2, sector 2Tel/fax 021.314.68.15
0722.254.087
contact@birouexecutari.ro
marian.matei@birouexecutari.ro
Mazilu Cristinel Ionuț
BucureştiSplaiul Unirii nr. 45 bl.M15 sc.C parter ap. 68-69, sector 3SCPEJ Mazilu şi AsociaţiiTel.021.323.73.71
Fax. 021.323.71.79
0736.80.09.00
office@cabinetexecutori.ro
cristi.mazilu@cabinetexecutori.ro
Mazilu Dorin
BucureştiSplaiul Unirii nr. 45 bl.M15 sc.C parter ap. 68-69, sector 3SCPEJ Mazilu şi AsociaţiiTel. 021.323.73.71
Fax. 021.323.71.79
0736.80.09.00
office@cabinetexecutori.ro
dorin.mazilu@cabinetexecutori.ro
Măgureanu George
Moldova Nouăstr. Nerva Traian nr.9 bloc M67sc.1 et.1 ap.4, sector 3BEJA Leancă şi MăgureanuTel/fax 021.320.68.35
0723.337.210
gmagureanu@gmail.com
Măgureanu MartaFăgetBdul Unirii nr. 27, bl. 15, sc. 1, et. 2, ap. 5, sector 4BEJA "Ad Rem"Tel/fax 021.468.91.61
0740.906.391
bejmagureanu@gmail.com
Mărgulescu Ramona Maria
Bucureştistr. Sf. Vineri nr. 21 bl.102 sc. 1 et.2 ap.6, sector 3
BEJA Verdeş Adriana-Mihaela,
Mărgulescu Ramona-Maria
Tel. 021.320.69.67
Fax. 021.796.08.91
0768.195.190
ramona.margulescu@executori-asociati.ro
office@executori-asociati.ro
Mehesz-Geczi Oana-Viorica
BucureştiSplaiul Independenței nr. 3, bl. 17, sc. 1, et. 3, ap. 7, sector 4Tel/fax 021.367.24.77
Fax 031.817.97.24
0722.166.449
0784.350.999
oanaenculescu@yahoo.com
maximum@exe-jud.ro
executor judecătoresc Bărbulescu Constantin
Mihai Cristian
BucureştiBdul Dimitrie Cantemir nr.15 bl 9 sc.C ap. 77, sector 4Tel. 021.335.81.49
Fax. 021.891.91.32
0724.064.585
cristian.m.mihai@gmail.com
Mihăilescu Adriana Emanuela
CornetuCornetu, Şos. Alexandriei nr. 140 et.2, cam 4-5, jud. IlfovTel/fax 021/369.28.94
0721.286.599 bej.adrianamihailescu@gmail.com
Mihalcea Ionel
CălăraşiCălăraşi, Str. Bucureşti nr. 139 bl.A38 (Volna), jud. CălăraşiTel/fax 0242.312288
0722363924
bejmihalceaionel@gmail.com
executor judecătoresc Oprișan Constantin
Milea Anghel
SloboziaSlobozia, Bdul.Cosminului bl.BN5 et.1 cam.3, jud. IalomițaTel/fax 0243.236.790
0734.849.226
anghel_milea@outlook.com
Miloș Cristian
BucureştiStr. Matei Basarab nr. 96, bl. L122, sc. 1, parter, ap. 1, sector 3Tel/fax 021.3227470
0722.261367
bej.cristianmilos@yahoo.com
Miloș Marius Emil
Turnu-MăgureleTurnu Măgurele, str.Pompierilor bl. M1 sc. B ap. 22, jud. TeleormanTel/fax 0247. 411 317
0721.216 100
bej.milos@gmail.com
Miu Ioana
BucureştiCalea Dorobanţilor nr.250 ap.3, sector 1BEJA Miu şi ParteneriiTel/fax 021.230.93.10
0747.044.280
ioana.miu@bejamiu.ro
office@bejamiu.ro
Miu Ștefan
BucureştiCalea Dorobanţilor nr.250 ap.3, sector 1BEJA Miu şi ParteneriiTel/fax 021.230.93.10
stefan.miu@bejamiu.ro
office@bejamiu.ro
Moianu Adrian
BucureştiSplaiul Independenţei nr.1 bl.16 sc.2 , et. 2, ap.37, sector 5 Tel/fax 021.316.06.33
0722.964.036
0722.740.608
bejmoianu@yahoo.com
Moraru Claudiu-Ionuț
SlatinaBdul. Mareşal Averescu nr. 7A Complex Alia Apartments, bl.B sc.B et.4 ap.89, sector 1BEJ Moraru și ParteneriiTel. 0374.022.192
Fax. 0372.877.507
0753.152.192
ex.corneliaspiridonescu@gmail.com
Nacu Cristian Andrei
BucurestiPta. Pache Protopopescu nr.1 et.1 ap.3, sector 2 Tel/fax 021.367.03.60
0751.164.727
office@executornacu.ro
cristian.nacu@executornacu.ro
Naglici Mihai Șerban
BucureştiStr. Istriei nr.1 bl.C2 sc.1 ap.5, sector 3Tel: 021.324.10.62
Fax: 031.425.79.87
0770.181.689
0740.195.083
bejnaglici@gmail.com
Nanu Valentin Cristian
BucureştiBdul. Unirii nr.57 bl. E4 sc.4 et.5 ap.108, sector 3BEJA Nanu și DimacheTel/fax 031.425.30.89
0720.444.457
bej.valentinnanu@yahoo.com
Năstasă Alexandru
București
suspendat
Neagu Ionel
București
suspendat
Neculae Mihai
BucureştiStr. Tache Ionescu nr. 1 ap.12, sector 1Tel/fax 021.313.84.80
0748.777.427
bejneculaemihai@gmail.com
Negreanu Marius Adrian
Bucureştistr. Academiei nr.39-41, sc.A, et. 7, birou 7.1, sector 1Tel/fax 021 232 11 71
0747 044 453 office@exej.ro
adrian.negreanu@exej.ro
office@exej.ro
Negulescu Gabriel
București
suspendat
Nemeș Dan
BucureştiBdul Naţiunile Unite nr.4 bl.107A et.4 biroul B4, sector 5Tel/fax 021.312.37.47
0722.987.385
nemescristina2002@yahoo.com
Neneci Constantin Alexandru
Gura HumoruluiStr. Academiei nr. 39-41, sc. B, et. 1, ap. 2, sector 1SCPEJ
Ochian Doru-Cătălin şi
Neneci Constantin Alexandru
Tel/fax 021.313.96.06
0749.721.211
bejnenecialexandru@yahoo.com
Nicolescu Dan-Răzvan
București
Calea Şerban Vodă nr. 28, sc. A, et. 2, ap. 4, sector 4Tel/fax: 031.434.29.32
Mobil: 0722.262.152
bej.razvannicolescu@gmail.com
Nicolescu Gheorghe Alin
BucureştiBdul. Natiunile Unite nr.1 bl. 108A et.5 birou A5 sector 5, clădirea Gemenii CenterTel 021.337.24.56
Fax 021.335.81.00
0745.158.594
0763.704.652
bej_nicolescu@yahoo.com
executor judecătoresc Eftimie Alina
Niculae Elena Roxana
BucureştiBdul Unirii nr.27 bl.15 sc.1 et.2 ap.5, sector 4BEJA " Ad Rem"Tel/fax 021.468.91.61
0725.521.124
bejelenaniculae@yahoo.ro
executor judecătoresc Ionescu (fostă Mutuligă) Monica
Niculae George
VideleStr.Mihai Eminescu nr.102-104 et.4 ap.9, sector 2BEJ Constantin, Niculae și AsociațiiTel/fax 021.32738.58
Tel 021.659.60.31
0721.552.887
office@executor-judecatoresc-niculae.ro
Niculescu Dinu Mihai
BucureștiBdul. Nicolae Bălcescu nr.24 sc. A et.10 ap. 3, sector 1Tel/fax 021.569.54.43
0728.131.651
dinu.niculescu@gmail.com
dinu.niculescu@executorniculescu.ro
Nistor Vasile
Alexandriastr. Libertății bl.T4, sc. A, et. 3, ap. 12,, judeţul TeleormanTel/fax 0247.310.950
0745.405.554
bejnvz@yahoo.com
Nițu Ion
SloboziaSlobozia, Bdul. Cosminului nr.14 bl. T3 sc. A et.1 ap. 7, jud. IalomiţaTel/fax 0243.232.152
0744.335.061
bej.nitu_ion@yahoo.com
Nuță Petrica Sorin
BucureştiCalea Moşilor nr. 268 bl.12 sc.B et.1 ap.34, sector 2Tel/fax 021.796.01.94
0723.069.698
0745.079.961
executor.nutasorin@gmail.com
executor judecătoresc Tudor-Barcău Elena
Oașă George
BucureștiBdul Dimitrie Cantemir nr.2 bl.P2 sc.1 et.4 ap.13, sector 4Tel/fax 031.424.41.27
0771.330.391
birou@executoroasa.ro
Ochian Doru-Cătălin
BucureştiStr. Academiei nr. 39-41, sc. B, et. 1, ap. 2, sector 1SCPEJ
Ochian Doru-Cătălin şi
Neneci Constantin Alexandru
Tel/fax 021.313.96.06
0749.570.574
ochian@executarebucuresti.ro
Olaru Melania
BucureştiBdul. Unirii nr. 62, bl. K5, sc. 2, et. 2, ap. 30, sector 3Tel/fax 021.335.79.89
0728.075.009
melaniaolaru@yahoo.com
Olteanu Florentina Daniela
BucureştiPiaţa Alba Iulia nr.3 bl.I2 sc.A ap. 10, sector 3BEJA Olteanu, Haja și GhineaTel/fax 021.310.76.40
0721.228.598 florentina.olteanu@executaresilita-bucuresti.ro
Olteanu Nicolae Caius
București
suspendat
Opran Dragoș
BucureştiStr. Calea Plevnei nr. 18, et. 2, ap. 2, sector 1Tel/fax 021 313 33 42
0723.550.602
office@bej-opran.ro
Oprescu Mihai
BucureştiBdul Regina Maria nr.1 bl. P5B sc.1 et.5 ap.14, sector 4BEJA Ion și AsociațiiTel.031.425.27.66
Fax. 031.425.2767
0784.218.743
bejmihail@yahoo.com
Panait Marian
BucureştiBdul. Unirii nr.13 bl.2C sector 4BEJA Dorina Gonț, Lucian Gonț și Marian PanaitTel/fax 021314.72.83
0728.984.185
birou@executorgont.ro
executor@executorgont.ro
cabinet@executorgont.ro
Paviliu Bogdan Adrian
Bucureştistr. Concordiei nr.7A, sector 4Tel. 031.319.18.76
Fax 031.817.18.12
0726.366.339
executorpaviliu@yahoo.com
Păun Cătălin Ștefan
BucureştiCalea 13 Septembrie nr.133 bl.T2B sc.2 et.1 ap.42, sector 5Tel/fax 021.781.00.01
0749.089.181
executor_paun@yahoo.com
office@executorpaun.ro
Păun Octav-Lucian
Oltenița
suspendat
Pârvan Violeta Alexandra
BucureştiBdul. Corneliu Coposu nr.5 bl.103, sc.3 et.2 ap.54, sector 3Tel. 021.320.80.89
Fax. 031.8176702
0723.675.002
executorparvan@gmail.com
Peticaru Eduard
BucureştiStr. Gheorghe Danielopol nr.1 ap.1, sector 4Tel/fax 031.420.89.86
0728.966.055; 0720.405.592
office@birouexecutori.ro
eduard.peticaru@birouexecutori.ro
Petre Cristian
BucureştiStr. Vânători nr.5-7-9-11, ap.3, sector 5Tel: 031.409.55.00
Fax: 031.409.55.10
0720.539.511
bejpetrecristian@gmail.com
Petre Dan
Bolintin Vale
suspendat
Plaveti Nicolae Dorin
BucureştiCalea 13 Septembrie nr.118-120, bl. 60-62, sc.1 et. 8 ap. 21, sector 5Tel. 021 337 26 90
Fax. 021 337 26 79
0745 234 665
office@bejplaveti.ro
Popa Carmen Gabriela
BucureştiPiaţa Naţiunile Unite nr.3-5 bl. Turn et.3 ap.17, sector 4Tel/fax 021.319.12.31
0729.033.487
bej_popacarmen@yahoo.com
Popa Elena Laura
BucureştiBdul. Corneliu Coposu nr.5 bl.103 sc. 2 et.1 ap. 24, sector 3Tel. 021 335.09.11
021 3350940
Fax. 021 335.09.10
0742.044.375
0742.064.304
executorlaurapopa@yahoo.com
Popa Mihail
Bucureştisuspendat
Popescu Adina Vali
BucureştiBdul Unirii nr.35 bl.A3 sc.2 et.1 ap.26, sector 3BEJA Popescu Marian și
Popescu Adina Vali
Tel/fax 021.796.07.75
0762.196.932 executor.adina_popescu@yahoo.com
Popescu Claudiu George
BucureştiBdul. Dimitrie Cantemir nr.25 bl. 2 sc.C, et.4 ap.18, sector 4Tel/fax 021.330.26.44
0722.718.994
executorpopescuclaudiu@gmail.com
Popescu Florin
BucureştiBdul. Tineretului nr.3 bl.Z1 ap.5 parter, sector 4Tel/fax 021.330.37.29
0721.274.486
exjud.florinpopescu@yahoo.com
Popescu Marian
BucureştiBdul Unirii nr.35 bl.A3 sc.2 et.1 ap.26, sector 3BEJA Popescu Marian și Popescu Adina ValiTel/fax 021.796.07.75
0762.196.932
executormarianpopescu@yahoo.com
Predescu Narcis Ionuț
BucureştiȘos. Colentina nr. 3C, bl. 33C, sc. B, parter, ap. 46, sector 2Tel/Fax: 031.401.31.14
0745.046.051
bejpredescu@executorpredescu.ro
Rădulescu Marian
Bucureştistr.Câmpia Libertăţii nr.37 bl.IC3 et.4 ap.45, sector 3Tel/fax 021.324.63.07
0723.618.582
office@executor-radulescu.ro
marian@executor-radulescu.ro
Răduță Nicoleta
BucureştiBdul Libertăţii nr.18 Bl. 104 sc.1 et.1 ap.2, sector 5Tel. 021.310.95.44
Fax. 021.310.95.45
0730.860.000
office@executor-bucuresti.ro
Răileanu Ionuț Cătălin
Bucureştistr. Cluceru Udricani nr.1-3 bl.106A sc.2 et.1 ap.22, sector 3Tel/fax 031.428.92.66
0722.123.530
office@executari.ro
Raportoru Georgeta
BucureştiPiaţa Alba-Iulia nr.8 bl. I7 sc. 2 et.2 ap.28, sector 3Tel 021.320.93.22
Fax. 021.322.69.79
0726.236.460
raportoru_georgeta@yahoo.com
Rențea Georgiana Ingrid
BucureştiSplaiul Independenţei nr.1 bl.16 sc.1 et.2 ap.7, sector 5Tel 021.232.08.70
Fax 021.232.10.21
0723.049.161
bejrentea@yahoo.com
Roșoagă Marinela
UrziceniUrziceni, Str. Eroilor nr. 15 bl. 106 parter ap.4, jud. IalomiţaTel/fax 0243.255.340
0722.455.470
bejrosoaga@yahoo.com
Roşu Ileana
Zimnicea
suspendată
Roșu Ioana Ruxandra
BucureştiBdul .Unirii nr.20 bl.5C et.4 ap.31, sector 4BEJA Maghiar Bogdan și Rosu Ioana-RuxandraTel/fax 021.316.60.68
0728.177.314
e-mail: rosu.ioanaruxandra@gmail.com
Rusu Mircea Valentin
BucureştiStr. Jean Steriadi nr.29 bl.V1 sc.A, et.2 ap.15, sector 3Tel/fax 0314.352.573
0722.587.052
mirceavalentinrusu@hotmail.com
Safta Doina
BucureştiStr. Romulus nr.79, sector 3Tel/fax 021.320.29.99
0758.50.10.18
0730.21.17.13
office@executor-judecatoresc-bucuresti.ro
doina.safta@executor-judecatoresc-bucuresti.ro
Sahlian Dumitru
BucureştiStr. Ioviţa nr.23-27 sc.A ap. 4, sector 5 Tel/fax 031.434.53.32
0728.668.989
bejsahlian@gmail.com

Samoilă Liliana Minodora
BucureştiSplaiul Unirii nr.10 bl.B5 sc.1 et.3 ap.9, sector 4 Tel/fax 021.335.03.17
0744.120.893
0726.674.353
samoilaliliana@yahoo.com
bej.samoila@yahoo.com
Sandu Bogdan Iulian
BucureştiSplaiul Unirii nr.8 bl.B4 sc.3 et.2 ap.52, sector 4BEJA Sterca şi SanduTel. 031.429.04.88
Fax 031.429.04.80
0728.978.290
office@cabinetexecutor.ro
Sandu Ionuț Octavian
BucureştiSplaiul Unirii nr.108 et.1, sector 4BEJA AEQUITASTel 021.323.90.13
Fax 021323.90.16
0742.934.077
ionut.sandu@ejb.ro
Scăeșteanu Silvia
BucureştiBdul. Naţiunile Unite nr.21 bl.108A et.7 corp A, Gemenii Center, sector 5Tel/fax 021.318.70.68
021.318.70.69
0724.505.686
office@bej.ro
Sersea Adrian Eugen
Bucureştistr. Dristorului nr.97-119 bl.63 sc.1 parter ap. 21, sector 3Tel 021.647.42.73
Fax 031.428.94.42
0722.780.592
0743.890.899
office@executor-judecatoresc.com
Spiridonescu Ileana Cornelia
BucureştiBdul. Mareşal Averescu nr. 7A Complex Alia Apartments, bl.B sc.B et.4 ap.89, sector 1BEJ Moraru și ParteneriiTel. 0374.022.192
Fax. 0372.877.507
0753.152.192
ex.corneliaspiridonescu@gmail.com
Stanciu Iulian
CălăraşiCălăraşi, str.Al.Sahia nr.2 bl.B4 sc.1 ap.2 parter, jud. CălăraşiTel/fax 0242.312.525
0731.930.030
0723.569.850
executorstanciu@yahoo.ro
executor judecătoresc Oprișan Constantin
Stancu Marian
BucureştiBdul. Libertăţii nr.20-22 bl.102 parter și mezanin, sector 5SCPEJ
Dobra, Coşoreanu şi Asociaţii
Tel. 021.322.42.86
021.468.92.32
Fax. 021.322.42.87
021.468.93.99
office@executaresilita.ro
Stăiculescu Dumitru
BucureştiBdul Unirii nr. 35, bl. A3 sc.1 et.4 ap. 14, sector 3Tel/fax 031.421.09.79
0722.529.240
staiculescu_d@yahoo.com
Stănescu Elis Anamaria
PiteștiCalea Vitan nr.119 bl.V21B sc.1 et.2 ap.11, sector 3BEJA Stănescu Ilie şi
Stănescu Elis Anamaria
Tel/fax 021.312.37.57
0723.337.358
elisstanescu@yahoo.com
Stănescu Ilie
BucureştiCalea Vitan nr.119 bl.V21B sc.1 et.2 ap.11, sector 3BEJA Stănescu Ilie şi
Stănescu Elis Anamaria
Tel/fax 021.312.37.57
0723.384.388
elisstanescu@yahoo.com
Stănescu Nicolae Bogdan Codruț
Feteştisuspendat
Sterca Gabriel Cornel
BucureştiSplaiul Unirii nr.8 bl.B4 sc.3 et.2 ap.52, sector 4BEJA Sterca şi SanduTel. 031.429.04.88
Fax 031.429.04.80
0728.291.704
office@cabinetexecutor.ro
Stoian Valentin
CălăraşiCălărași, str. Flacăra nr.26 Bl. B-3 sc.1 ap. 2, jud. CălărașiTel/fax 0242.317255
0723.433.527
bejstoian@gmail.com
executor judecătoresc Oprișan Constantin
Suciu Dan Andrei
Bucureştisuspendat
Șchiopu Cristian Marcel
BucureştiCalea Victoriei nr.224 bl. D5 sc. A et.2 ap.7, sector 1BEJA Şchiopu şi ŢeţuTel. 021.311.88.25
021.311.88.24
0737.444.222
executorijudecatoresti@gmail.com
cristian.schiopu@gmail.com
Șerbănescu Valeriu
BucureştiStr.Dristorului nr.68 sector 3Tel. 021.796.11.25
Fax. 031.422.80.77
0733.660.194
executor@executor-serbanescu.ro
Șomâldoc Paula Daniela
BucureştiStr Vânători nr. 5-11, ap 14, sector 5Tel/fax 021.3166388
0723.775.897
0727.447.646
daniela.somaldoc@yahoo.com
Ştefan Florin-Cătălin
BucureştiBd. Corneliu Coposu nr. 3, bl. 101, sc. 4, et. 7, ap. 78, sector 3Tel/fax: 031.436.91.18
catalin@bejcatalinstefan.ro
Ștefan Marius Daniel
UrziceniUrziceni, Aleea Grădiniţei nr.1, jud. IalomițaBEJA Constantin Radu și
Stefan Marius Daniel
Tel/fax 0243 257153
0768 769.656
executor.urziceni@gmail.com
Ștefan Viorel Dinu
BucureştiBdul Unirii nr. 20, bl. 5C, et. 5, ap. 25, sector 4
BEJ Ștefan Viorel Dinu Tel/fax 021312.28.90
0722.464.404
0744.229.912
viorel_stefan2001@yahoo.com
executoristefandobre@gmail.com
executorul judecătoresc Dobre Ana Maria
Ștefan-Garofa Florin Eduard
BucureştiStr. Între Gârle nr.7, sector 4Fax 031.438.593
0752.320.171
bej.stefanflorin@gmail.com
Tănăse Ștefan Marian
Bucureştisuspendat
Tănăsescu George Dorian
BucureştiBdul. Nicolae Titulescu nr.1 bl. A7, sc. 3, et.5 ap. 74, sector 1Tel/fax 021.224.37.59
0734.384.669
office@executortanasescu.ro
Tănurcă Cristina
BucureştiBdul Burebista nr. 4 bl. D13 sc 4 ap.120, sector 3BEJA "Acta non verba"
Tel. 021.316.26.73
Fax. 021316.78.27
0723.858.272
bej_actanonverba@yahoo.com
bej_culea@yahoo.com
Terinte Florin Cătălin
BucureştiBdul. Libertăţii nr.18 bl.104 sc.2 ap.14, sector 5Tel/fax 021.326.22.02
0740.015.756
florin@executoribucuresti.com
Timnea Vicențiu Pascal
BucureştiPiaţa Alba-Iulia nr.2 bl. I1 sc.C et. 2 ap. 55, sector 3Tel/fax 021.320.60.79
0730 233 138
bej.vtimnea@yahoo.com
secretariat_bej_vtimnea@yahoo.com
Titu Adriana
BucureştiPiaţa Mihail Kogălniceanu nr.1 sc.A et.2 ap. 11, sector 5Tel/fax 031.430.19.30
0728.147.659
bej.tituadriana@yahoo.com
Toader Ovidiu Adrian
BucureştiBdul. Octavian Goga nr. 23, bl. M106, sc. 1, et. 3, ap. 15, sector 3SCPEJ Chiriță și ToaderTel /fax: 021.327.59.05
0722.232.343
bejtoader@gmail.com
Toma Ana- Maria
Bucureştistr. Ilfov nr.1 et.2 ap.3, sector 5BEJA Toma Ana-Maria şi
Toma Nina-Valentina
Tel/fax 021.315.76.46
0740.784.155
ana_toma_2005@yahoo.com
Toma Nina -Valentina
Bucureştistr. Ilfov nr.1 et.2 ap.3, sector 5BEJA Toma Ana-Maria şi
Toma Nina-Valentina
Tel/fax 021.315.76.46
0746.840.788
nina_toma2000@yahoo.com
Trancă Bogdan Ovidiu
BucureştiStr. Ganovici Dumitru nr. 14. Mezanin, spațiu comercial 3 și 4, sector 3
Tel/fax. 031.438.04.21
Fax. 031.438.04.22
0722.605.245
0770.264.326
office@tranca-bogdan.ro
bogdan.tranca@executori-bucuresti.ro
Tudor (fostă Homeghiu) Irina Alexandra
BucureştiBdul. Corneliu Coposu nr.3 bl. 101 sc.3 et.2 ap.46, sector 3Tel/fax 031.422.52.37
0723.428.678
office@executor-homeghiu.ro
Tudor Florentina
GiurgiuGiurgiu, str.Episcopiei nr.12C, jud. GiurgiuTel/fax 0346 566.245
0723.243.511
bejtudor@yahoo.com
Tudorache Cătălin Andrei
Bucureştistr. Bucur nr.2 sc.A parter, birou B2, sector 4SCPEJ "Themis"Tel: 031.438.00.68
Fax: 031.425.77.14
0725.819.408
contact@themis.ro
Tudorache Cătălin Silviu
Bucureştistr. Bucur nr.2 sc.A parter, birou B2, sector 4SCPEJ "Themis"Tel: 031.438.00.68
Fax: 031.425.77.14
0725.819.408
contact@themis.ro
Tudor-Barcău Elena
BucureştisuspendatăA predat arhiva executorului judecătoresc Nuță Petrică Sorin
Țețu Demetrius
BucureştiCalea Victoriei nr.224 bl. D5 sc. A et.2 ap.7, sector 1BEJA Şchiopu şi ŢeţuTel.021.31188.25
021.31188.24
0722.288.422
executorijudecatoresti@gmail.com
demetrius.tetu@gmail.com
Țone Anca Roxana
Bucureștistr. Traian nr.2 bl.F1 sc.2 et.2 ap.31, sector 3BEJ Ţone Anca RoxanaTel/fax 031 432.28.56
0733 875.341
bej_ancatone@yahoo.com
Ulman Bogdan Vasile
BucureştiPiaţa Alba Iulia nr.6 bl.I.5 sc. B et.2 ap.32, sector 3Tel/fax 021.311.14.23
0728.978.797
0728.989.600
bogdan.ulman@bejulman.ro
Văraru Gavrilescu Cosmin Gabriel
BucureştiCalea Călăraşilor nr.176 bl.59 sc.C et.8 ap.32, sector 3Tel. /fax 031.426.78.16
021.334.69.88
0760.782.244
bej.vararu@executorvararu.ro
contact@executorvararu.ro
preluata arhiva SCPEJ IGPV
Vasiliev Ana-Maria
București
suspendată
Verdeș Adriana Mihaela
Bucureştistr. Sf. Vineri nr.21 bl. 102 sc.1,et. 2 ap. 6, sector 3BEJA Verdeş Adriana-Mihaela,
Mărgulescu Ramona-Maria
Tel.021.320.69.67
Fax. 021.796.08.91
0768.195.190
adriana.verdes@executori-asociati.ro
office@executori-asociati.ro
Vișan Cătălin
BucureştiBdul. I.C Brătianu nr.39 bl.P6 sc. 2 ap. 37, sector 3BEJA Cătălin Vişan şi
Manuel Andrei Dorcioman
Fax. 031.814.94.60
0729.106.192
0726.112.730
beja.visansidorcioman@gmail.com
office@visan-dorcioman.ro
Vișan Maria-Cristina
Lehliu-GarăStr. Crinului nr. 1, et. 1, ap, 106, jud. CălărașiTel: 0371.17.41.41
Fax: 0371.60.33.22
0735.20.20.20
office@cristinavisan.ro
Vîlcea ( fostă Zlatan) Gabriela Simona
AlexandriaAlexandria, str. Libertăţii nr.211 bl.L8-L9 et.1 cam.3, judeţul TeleormanTel/fax 0247 310.251
0746.164.636
simona_zlatan@yahoo.com
Zainea Ana Cristina
BucureştiBdul Unirii nr. 35, bl. A3 sc.1 et.4 ap. 14, sector 3BEJA Stăiculescu şi ZaineaTel/fax 031.421.09.79
0720.393.288 cristina.zainea@executorbucuresti.com
Zastavnețchi Dumitru
BucureştiBd. Gheorghe Şincai nr. 15 bl.5A sc.2 et.2 ap.39, sector 4BEJA Bocancea şi ZastavneţchiTel. 031.438.11.44
Fax. 031.438.11.45
0753.383.423
bejasociati@gmail.com