Legislație

Legi

Legea nr. 188 din 01/11/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată cu modificările și completările ulterioare (inclusiv completările aduse de Legea nr. 138/2014)

 

Ordine

Ordinul nr. 2550 din 14/11/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti
Ordinul nr. 2561 din 30/07/2012 privind aprobarea onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești

 

Regulament

Regulamentul de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, modificat în 20/03/2013

 

Statut

Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc actualizat la data de 06 iulie 2016

 

Codul de Procedura Civila

Alte Legi

Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite