Contact

Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel București

C.I.F. : 13954926

Cont: RO19 BREL 0002 0009 8064 0100 Libra Bank – Sucursala Mosilor

Strada Mihai Eminescu, nr. 50-54, etaj 4, ap. 10
Sectorul 1, București
Tel.: 021.312.15.59
Fax: 021.312.15.60
E-mail: cejcab@gmail.com