Conferința ”Executarea silită și darea în plată”

unnamed


CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

în colaborare cu Editura Universul Juridic și Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, Uniunea Națională a Barourilor din România, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților și Baroul București

Vă invită să participați la conferința:


EXECUTAREA SILITĂ ȘI DAREA IN PLATĂ

Aula Magna a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46
Vineri, 7 Octombrie, și sâmbătă, 8 octombrie

Vor conferenția și vor răspunde întrebărilor participanților:

-Prof. univ. dr. jud. Evelina Oprina;
-Prof. univ. dr. av. Gabriela Răducan;
-Lect. univ. dr. jud. Mirela Stancu;
-Conf. univ. dr. jud. Andreea Tabacu;
-Prof. univ. dr. av. Traian Briciu;
-Prof. univ. dr. av. Gheorghe Piperea;
-Jud. drd. Vasile Bozeșan;
-Lect. univ. dr. av. Claudiu Constantin Dinu;
-Conf. univ. dr. Eugen Hurubă;
-Lect. univ. dr. jud. Liviu Zidaru;
-Av. drd. Octavian Popescu;
-Lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț.

Pentru informații suplimentare legate de programul conferinței, vă rugăm sa accesati link-ul evenimentului din portalul universuljuridic.ro:

http://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-de-executare-silita-2016-editia-vii-executarea-silita-si-darea-in-plata/

PROGRAM

ZIUA I – EXECUTAREA SILITĂ

Vineri, 7 octombrie 2016

08.30–08.50
Înregistrarea participanților

Deschiderea conferinței

08.50–09.15
Marius Iacob Morari
Președintele Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești

Bogdan Mihai Cojocaru
Președintele Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel București

Eugen Hurubă
Directorul Centrului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești

Ion Dragne
Decanul Baroului București

09.15 – 12.00
PANEL I – moderator prof. univ. dr, jud. Evelina Oprina

09.15–10.00
av. drd. Octavian Popescu
Aspecte practice privind punerea în executare a popririi asigurătorii în procesul penal potrivit art. 254 CPP.

10.00–10.45
lect. univ. dr., jud. Mirela Stancu
Continuarea popririi. În ce condiții și până când?

10.45–11.30
lect. univ. dr., av. Claudiu Constantin Dinu
Aspecte practice privind predarea silită a bunurilor mobile.

11.30–12.00
prof. univ. dr. jur. Evelina Oprina
Răspunsuri la întrebările participanților

12.00 – 12.15
Pauză de cafea

12.15–12.45
Lansare de carte
Executarea silită. Dificultăți și soluții practice. Vol. I

Coordonatori

Evelina Oprina, Vasile Bozeșan

12.45–13.00
Festivitate de premiere
Cel mai bun articol publicat în Revista Română de Executare Silită în anul 2015

13.00 – 14.30
PANEL II – moderator prof. univ. dr., jud. Evelina Oprina

13.00–13.45
prof. univ. dr., av. Traian Briciu
Particularități în executarea măsurilor asiguratorii în materie civilă

13.45–14.30
lect. univ. dr., jud. Liviu Zidaru
Suspendarea, inclusiv provizorie a executării silite – aspecte procedurale

14.30 – 15.30
Pauză de prânz

15.30 – 17.45
PANEL III – moderator prof. univ. dr., av. Traian Briciu

15.30–16.15
prof. univ. dr., av. Gabriela Răducan
Examen teoretic și practic în materia titlurilor executorii europene

16.15–17.00
conf. univ. dr., executor jud. Eugen Hurubă
Publicitatea executării silite imobiliare

17.00–17.45
conf. univ. dr., jud. Andreea Tabacu
Posibilitatea practicianului în insolvență și a judecătorului sindic de a cenzura onorariul executorului judecătoresc

17.45 – 18.00
Închiderea primei zile a conferinței

ZIUA a II-a

LEGEA PRIVIND DAREA ÎN PLATĂ

Sâmbătă, 8 octombrie 2016

08.45–09.15
Înregistrarea participanților

09.15–09.30
Lansare de carte
Legea nr. 77/2016 privind darea în plată. Comentarii pe articole

Coordonator

Vasile Bozeșan

Autori

Vasile Bozeșan, Bogdan Dumitrache, Nicolae-Horia Țiț

09.30 – 11.00
PANEL I – moderator prof. univ. dr, jud. Evelina Oprina

09.30–10.15
prof. univ. dr., av. Răzvan Dincă
Legea nr. 77/2016 chiar privește darea în plată?

10.15–11.00
jud., drd. Vasile Bozeșan
Interferențe între darea în plată și executarea silită

11.00 – 11.15
Pauză de cafea

11.15 – 14.15
PANEL II – moderator jud., drd. Vasile Bozeșan

11.15–12.00
prof. univ. dr., av. Gheorghe Piperea
Excepțiile de neconstituționalitate vizând legea dării în plată

12.00–12.45
lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț
Contestația creditorului

12.45–13.30
prof. univ. dr. Radu Rizoiu
Viața este complexă și are multe aspecte: Despre situații complexe (ne)avute în vedere de Legea dării în plată

 

13.30
Închiderea conferinței