Licitatie ds. nr. 1297/2014

Dosar de executare nr. 1297/2014 – B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1297/2014/11.11.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 11 noiembrie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Convenţie din data de 31.01.2014 autentificată sub nr.64/31.01.2014 de Notar Public Magdalena Ivănică, în favoarea creditoarei BĂNEASA BUSINESS & TECHNOLOGY PARK SA. cu sediul în Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.42-44, cladirea A, parter, camera nr.1, sector 1, şi în sarcina debitorilor S.C. MEGA MARREX S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Soldat Ilie Mihai, nr.4, bl.M123B, sc.1, et.1, ap.10, sector 5, MĂRGEAN IONEL-ADRIAN, domiciliat în Bucuresti, str.Jean Monnet nr.3, sc.A, et.3, ap.8, sector 1 şi MĂRGEAN NICOLETA-MONICA, cu domiciliul în domiciliată în Bucuresti, str.Jean Monnet nr.3, sc.A, et.3, ap.8, sector 1

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra următoarelor bunuri imobile situate în Oraşul Bragadiru, judetul Ilfov, tarlaua 37, parcela 151/10, astfel:

 1. bunul imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113035 şi înscris în CF. nr. 113035 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov;
 2. bunul imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113036 şi înscris în CF. nr. 113036 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov;
 3. bunul imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113037 şi înscris în CF. nr. 113037 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov;
 4. bunul imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113023 şi înscris în CF. nr. 113023 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, potrivit descrierii din Cartea Funciară a fiecărui imobil, aflate în proprietatea debitorilor MĂRGEAN IONEL-ADRIAN şi MĂRGEAN NICOLETA-MONICA,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată prin încheierea, pronunţată, în data de 18 septembrie 2014, pronunţată de Judecătoria Cornetu, în dosar nr. 5640/1748/2014,

având în vedere că preţurile bunurilor imobile, situate în Oraşul Bragadiru, judetul Ilfov, tarlaua 37, parcela 151/10, supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare au fost stabilite, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 28 septembrie 2015, sub nr.1297/2014/28.09.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru fiecare bun imobil urmărit, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume:

 1. pentru bunul imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113035 şi înscris în CF. nr. 113035 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, prețul de vânzare silită fiind de 10.000 Euro (căruia îi corespunde un echivalent în lei de 384 de lei, calculat la cursul din  data de 25.08.2015, 1 Euro = 4,4384 Ron), determinat în raport cu data efectuării raportului (25 august 2015);
 2. pentru bunul imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113036 şi înscris în CF. nr. 113036 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, prețul de vânzare silită fiind de 10.000 Euro (căruia îi corespunde un echivalent în lei de 384 de lei, calculat la cursul din data de 25.08.2015, 1 Euro = 4,4384 Ron), determinat în raport cu data efectuării raportului (25 august 2015);
 3. pentru bunul imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113037 şi înscris în CF. nr. 113037 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, prețul de vânzare silită fiind de 10.000 Euro (căruia îi corespunde un echivalent în lei de 384 de lei, calculat la cursul din  data de 25.08.2015, 1 Euro = 4,4384 Ron), determinat în raport cu data efectuării raportului (25 august 2015);
 4. pentru bunul imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113023 şi înscris în CF. nr. 113023 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, prețul de vânzare silită fiind de 10.000 Euro (căruia îi corespunde un echivalent în lei de 384 de lei, calculat la cursul din  data de 25.08.2015, 1 Euro = 4,4384 Ron), determinat în raport cu data efectuării raportului (25 august 2015);

având în vedere că, până în prezent, debitorii, deși somati de executorul judecătoresc, nu au plătit sumele datorate, si anume, suma de 448.045,49 de lei, reprezentând debit, suma de 578.154,08 lei, cu titlu de penalităti, potrivit încheiereii privind stabilirea sumei datorate nr. 1297/2014/11.11.2015, precum şi suma de 20.659,88 de lei, cu titlu de cheltuieli de executare potrivit incheierilor nr. 1297/2014/20.01.2015 si nr. 1297/2014/30.10.2015, ce fac obiectul dosarului de executare nr.1297/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în procesele verbale încheiate la data de 06 noiembrie 2015, în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrate sub nr. 1297/2014/06.11.2015, ora 09,30 – B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”; sub nr. 1297/2014/06.11.2015, ora 11,30- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”; sub nr.1297/2014/06.11.2015, ora 13,30- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”; sub nr.1297/2014/06.11.2015, ora 16,30- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 06 noiembrie 2015, nu s-a înscris niciun licitator, însă, creditoarea solicită continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilelor urmărite,

 

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 03 decembrie 2015 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0372.879.127, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

 • vânzarea silită la licitaţie publică a următoarelor bunuri imobile situate în Oraşul Bragadiru, judetul Ilfov, tarlaua 37, parcela 151/10, astfel:
 1. la ora 09,00 vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113035 şi înscris în CF. nr. 113035 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.845 alin.8 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este de 7.500 Euro. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (845 alin.8 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 7.500 Euro și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 03 decembrie 2015, la ora 09,00 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații și anume 3.000 Euro. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 7.500 Euro;
 2. la ora 11,00 vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113036 şi înscris în CF. nr. 113036 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.845 alin.8 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este de 7.500 Euro. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (845 alin.8 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 7.500 Euro și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 03 decembrie 2015, la ora 11,00 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații și anume 3.000 Euro. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 7.500 Euro;
 3. la ora 13,00 vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113037 şi înscris în CF. nr. 113037 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.845 alin.8 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este de 7.500 Euro. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (845 alin.8 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 7.500 Euro și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 03 decembrie 2015, la ora 13,00 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații și anume 3.000 Euro. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 7.500 Euro;
 4. la ora 16,00 vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil-teren intravilan, in suprafaţă de 500 mp., având nr. cadastral 113023 şi înscris în CF. nr. 113023 a orasului Bragadiru, judetul Ilfov, cu mentiunea că terenul în calitate de fond dominant, beneficiază de o servitute de trecere cu piciorul şi mijloace auto, fondului aservit, în suprafaţă de 2.824,91 mp., identificat cu număr cadastral 1343/5, având destinaţia de drum de acces, situat pe latura de sud a terenului, drept de servitute înscris în cartea funciara, prin încheierea nr.9425/31.05.2004 eliberata de OCPI Ilfov, preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.845 alin.8 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este de 7.500 Euro. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (845 alin.8 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 7.500 Euro și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 03 decembrie 2015, la ora 16,00 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații și anume 3.000 Euro. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 7.500 Euro, potrivit descrierii din Cartea Funciară a fiecărui imobil, aflate in proprietatea debitorilor MĂRGEAN IONEL-ADRIAN şi MĂRGEAN NICOLETA-MONICA.

 

            Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 03 decembrie 2015, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunurilor imobile de mai sus rezultă din extrasele de carte funciară, si anume:

 • extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buftea nr.240200, din data de 07 octombrie 2015,
 • extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buftea nr.240198, din data de 07 octombrie 2015,
 • extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buftea nr.240188, din data de 07 octombrie 2015,
 • extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buftea nr.240186, din data de 07 octombrie 2015, toate fiind parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. 838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 03 decembrie 2015:    

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 03 decembrie 2015, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 03 decembrie 2015, în dosarul de executare nr.1297/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui alt termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.9 C.proc.civ., preţul de începere la acest al treilea termen reprezentând 50% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie la primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 14 (paisprezece) exemplare originale a câte 5 (cinci) pagini fiecare, conţinând şi extrasele de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buftea cu nr.240200; 240198; 240188; 240186, toate din data de 07 octombrie 2015, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Buftea, la locul imobilelor urmărite, precum şi la sediul Primăriei Bragadiru. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţati despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliul acestora, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul  http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/.

 

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 11 noiembrie 2015.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

151111152402_0001

Licitatie ds. nr. 837/2014 B.E.J.A Dumitrache si Dumitrache

Dosar de executare nr. 837/2014– B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 837/2014/10.11.2015

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ A BUNURILOR MOBILE

întocmită azi, 10 noiembrie 2015

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Decizia civilă nr. 62A/2014, pronunţată la data de 21 februarie 2014, de Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr.15803/303/2013, creditoare fiind S.C. TIN MANAGEMENT GRUP S.A. cu sediul în Bucureşti, Calea Şerban Vodă, nr. 213 -217, etaj 1, sector 4, iar debitoare S.C. ADSERACRI S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Drumul Satenilor, nr. 20, biroul nr. 4, sector 3, CUI 28516150,

având în vedere că, în cadrul procedurii de urmărire silită mobiliară, s-a înfiinţat sechestrul mobiliar asupra bunurilor mobile aparținând debitoarei S.C. ADSERACRI S.R.L., reprezentate de :

 • masa frigorifica cu 3 uși – BGN 3 – producator Frenox,
 • dulap frigorific refrigerare – BN7 – producator Frenox,
 • dulap frigorific congelare – BL14 – producator Frenox,

având în vedere că procedura de executare silită a fost încuviintaţă prin încheierea din data de 14 august 2014, pronunţată în dosarul nr.42782/301/2014, al Judecătoriei Sectorului 3 București, astfel cum a fost îndreptată prin încheierea din data de 18 mai 2015, pronunţată în dosarul nr.42782/301/2014, al Judecătoriei Sectorului 3 București,

având în vedere că, până în prezent, debitoarea, deși somată de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 837/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite mobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum de 1.994 de lei ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că bunurile mobile supuse urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare sunt scoase la licitație publică în bloc, potrivit cererii creditoarei inregistrate la B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache sub nr.1505/09.11.2015, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice de 29.900 de lei.

 

 

 

 

se aduce la cunostinţă generală că în data de 17 noiembrie 2015, la ora 12,00, va avea loc la locul situării bunurilor mobile, și anume în Bucureşti, Șoseaua Grozavesti nr.84, sector 6, clădirea Ecran Club, imobil detinut de catre societatea TIN MANAGEMENT GRUP S.A. in baza Contractului de Asociere in Participatie avand incheiere de legalizare semnatura nr. 30/01.03.2012 incheiat cu Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti:

-Vânzarea silită la licitaţie publică în bloc a bunurilor mobile aparținând debitoarei S.C. ADSERACRI S.R.L., reprezentate de :

 • masa frigorifica cu 3 uși – BGN 3 – producator Frenox,
 • dulap frigorific refrigerare – BN7 – producator Frenox,
 • dulap frigorific congelare – BL14 – producator Frenox,

Preţul de începere a licitaţiei, stabilit prin încheierea emisă de executorul judecătoresc sub nr. 837/2014/09.11.2015-B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, este de 29.900 de lei.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 17 noiembrie 2015, la ora 12,00 inclusiv, să depună o cauţiune de 10% din preţul de începere a licitaţiei, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, precum şi să depună, cu respectarea aceluiaşi termen-limită 17 noiembrie 2015, la ora 12,00, inclusiv, la sediul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache (sediu indicat în antetul prezentei publicaţii), o ofertă de cumpărare in bloc pentru bunurile mobile, oferta la care se va anexa originalul dovezii de depunere a cauţiunii (cu precizarea, în afara datelor de identificare a licitatorului şi a scopului consemnării, a numărul dosarului de executare, respectiv 837/2014– B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache).

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (şapte) exemplare originale a câte o pagină fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.761 C.proc.civ., la locul licitației, la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorul 3, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 6. Debitoarea va fi înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acesteia, un exemplar va fi comunicat creditoarei iar cel de-al şaptelea exemplar urmând a se depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei:  10 noiembrie 2015.

 

Executor judecătoresc,

Bogdan Dumitrache

 

 151111123015_0001

Licitatie ds. nr. 203/2011 B.E.J. Bogdan Dumitrache

Dosar de executare nr. 203/2011–B.E.J. Bogdan Dumitrache

(la care s-a conexat dosarul de executare

nr.85/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache)

Nr. 203/2011/10.11.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ AL DOILEA TERMEN

întocmită la data de 10 noiembrie 2015

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de Contractul de împrumut autentificat sub nr.570 din 13 august 2009 de BNP Ene Diana-Cosmina şi modificat prin Actul adiţional autentificat sub nr.1024 din 27 noiembrie 2009 (în temeiul căruia a fost format dosarul de executare nr.203/2011-B.E.J. Bogdan Dumitrache) şi sentința civilă nr.1761 pronunțată în data de 03 decembrie 2012, de Judecătoria Urziceni, în dosarul nr.777/330/2011 (în temeiul căruia a fost format dosarul de executare nr.85/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache), în sarcina debitorului STOIAN OVIDIU, cu domiciliul în Bucureşti, strada Wolfgang Amadeus Mozart, nr.7, scara C, etaj 3, apartament 49, sector 2, având CNP 1490104400241 şi în favoarea creditorului APOSTOL ALEXANDRU, cu domiciliul ales la C.I. Magori Laura Valentina, în București, Calea Crângași nr.16, bloc 41, scara 2, apartament 73, sector 6,

            având în vedere că, prin cererile de executare silită formulate de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în Sineşti, judeţul Ialomiţa, compus din teren intravilan in suprafata de 2012 mp, tarlaua 20, parcela 694, 695, şi construcţie de locuit-C1, P+E, cu suprafata construita de 129 mp și suprafata desfasurata de 258 mp, an de constructie 1992, realizata din zidarie de caramida, plansee si scari din beton armat si sarpanta de lemn, invelitoare din tabla, constructia fiind finisata la exterior și avand drum de acces  betonat,  și C2-constructii anexe cu suprafata de 50 mp, identificat prin numerele cadastrale 2577, 2577-C1 şi 2577-C2, înscris în Cartea funciară nr.21671 a localităţii Sineşti (proventă din conversia pe hârtie a CF nr.3200), aparținând debitorului STOIAN OVIDIU,

având în vedere că, până în prezent, debitorul nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.203/2011–B.E.J. Bogdan Dumitrache (la care s-a conexat dosarul de executare nr.85/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache), aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum de 8.500 euro, a debitului în cuantum de 2.756,70 lei, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.203/2011/13.10.2015- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 13 octombrie 2015, nu s-a înscris niciun licitator, însă, creditoarea a solicitat continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilului urmărit,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 09 decembrie 2015, la ora 17,30, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Sineşti, judeţul Ialomiţa, compus din teren intravilan in suprafata de 2012 mp, tarlaua 20, parcela 694, 695, şi construcţie de locuit-C1, P+E, cu suprafata construita de 129 mp și suprafata desfasurata de 258 mp, an de constructie 1992, realizata din zidarie de caramida, plansee si scari din beton armat si sarpanta de lemn, invelitoare din tabla, constructia fiind finisata la exterior și avand drum de acces  betonat,  și C2-constructii anexe cu suprafata de 50 mp,

 

 

identificat prin numerele cadastrale 2577, 2577-C1 şi 2577-C2, înscris în Cartea funciară nr.21671 a localităţii Sineşti (proventă din conversia pe hârtie a CF nr.3200), aparținând debitorului STOIAN OVIDIU.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.509 alin.5 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen este de 215.677,68 de lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (art.509 alin.5 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 215.677,68 de lei, la acelaşi termen de licitaţie – 09 decembrie 2015–, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 215.677,68 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 09 decembrie 2015, la ora 17,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 09 decembrie 2015, la ora 17,30, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 09 decembrie 2015, la ora 17,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 09 decembrie 2015 în dosarul de executare nr.203/2011–B.E.J. Bogdan Dumitrache.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomita-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Slobozia sub nr.86508 din data de 28 octombrie 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 09 decembrie 2015, la ora 17,30, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (şase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Urziceni, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sinesti. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţaţ despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar cel de-al şaselea exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va putea fi vizualizată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/.

Prezenta publicaţie de vânzare înlocuieşte publicaţia de vânzare întocmită la data de 15 octombrie 2015, sub nr.203/2011/15.10.2015-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 10 noiembrie 2015.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache151111121936_0001

Licitatie ds. nr. 759/2011 B.E.J. Bogdan Dumitrache

Dosar de executare nr. 759/2011 – B.E.J. Bogdan Dumitrache

Nr. 759/2011/10.11.2015

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ AL DOILEA TERMEN

întocmită la data de 10 noiembrie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de sentinta civilă nr.10920, pronunțată de Judecatoria Sectorului 3 București, secția civilă, la data de 8 octombrie 2010, în dosarul nr. 1298/301/2008, creditoare fiind CONSTANTIN FLORENTINA, cu domiciliul în Bucuresti, Calea Vitan nr. 225, bloc 2, scara 1, apartament 5, sector 3, şi debitori fiind TUDOSE DANIELA si TUDOSE CRISTIAN MUGUREL, ambii cu domiciliul în Bolintin Vale, strada Palanca nr. 50, judetul Giurgiu,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra imobilului situat în Bucuresti, Calea Vitan nr. 225, bloc 2, scara 1, etaj 1, apartament 5, sector 3, înscris în Cartea funciară nr. 218948-C1-U42, avand nr. cadastral 218948-C1-U42, compus din 2 (două) camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 50,82 mp (conform acte) și o suprafață utilă de 51,07 mp (conform releveu), logie având 4,21 mp, ST având 55,28 mp, împreună cu cota indiviză de 0,88% din părțile și dependințele comune ale imobilului, teren în folosință (cota indiviză), şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară din data de 21 septembrie 2011 de către executor judecătoresc Bogdan Dumitrache,

având în vedere că, până în prezent, debitorii nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 759/2011-B.E.J. Bogdan Dumitrache, aspect ceea ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului in cuantum de 71.605,12 lei, a sumelor reprezentand actualizarea debitului cu rata inflației ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.759/2011/09.11.2015- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 09 noiembrie 2015, nu s-a înscris niciun licitator, însă, creditoarea a solicitat continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilului urmărit,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 15 decembrie 2015, la ora 9,30, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Bucuresti, Calea Vitan nr. 225, bloc 2, scara 1, etaj 1, apartament 5, sector 3, înscris în Cartea funciară nr. 218948-C1-U42, avand nr. cadastral 218948-C1-U42, compus din 2 (două) camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 50,82 mp (conform acte) și o suprafață utilă de 51,07 mp (conform releveu), logie având 4,21 mp, ST având 55,28 mp, împreună cu cota indiviză de 0,88% din părțile și dependințele comune ale imobilului, teren în folosință (cota indiviză), aparținând debitorilor TUDOSE DANIELA si TUDOSE CRISTIAN MUGUREL.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.509 alin.5 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen este de 211.554 de lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (art.509 alin.5 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 211.554 de lei, la acelaşi termen de licitaţie – 15 decembrie 2015–, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 211.554 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 15 decembrie 2015, la ora 9,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 15 decembrie 2015, la ora 9,30, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 15 decembrie 2015, la ora 9,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 15 decembrie 2015 în dosarul de executare nr.759/2011–B.E.J. Bogdan Dumitrache.

Situaţia juridică a bunului imobil de mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucuresti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 3 sub nr. 61658/23.09.2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 15 decembrie 2015, la ora 9,30, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (șapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 3 Bucuresti. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţaţi despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliul acestora iar cel de-al șaptelea exemplar se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va putea fi vizualizată site-ul  http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 10 noiembrie 2015.

 

 

                                     Executor judecătoresc

                                       Bogdan Dumitrache

 

 151111120628_0001

BEJ MIHAI DIMA-LICITAȚIE PUBLICĂ D.X. 127/2014

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE NR. 127/2014

 

 

 

 

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 127/2014, prin care se înatintează spre executare Sentința Civilă nr. 13586/19.12.2013, pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 București-Secția Civilă,  definitivă și irevocabilă, îndreptată prin Încheierea din 16.06.2014, pronunțată în dosarul nr. 827/4/2013, prin care obligă debitorii MILITARU MARIAN și MILITARU IONELA ALICE, ambii domiciliați în București, str. Luica, nr. 21, bl. 7, ap. 5, sector 4, să plătească creditoarei ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. 7, cu sediul în București, str. Luica, nr. 21, bl. 7, ap. 100, sector 4,  suma  de 9.743,66 lei, cu titlu de cote de întârziere pentru perioada mai 2010-iulie 2013, 6.225,09 lei, cu titlu de penalități de întârziere pentru perioada mai 2010-iulie 2013, 420 lei, cu titlu de fond de reparații aferent lunilor mai 2010-iulie 2013 și  700 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Creditoarea, prin av. Marin Ramona Florentina, având împuternicire avocațială nr. 1712135, din data de 13.10.2014,  a solicitat executarea silită împotriva debitorilor în vederea recuperării sumei de mai sus, actualizată, prin toate modalitățile admise de lege, inclusive asupra imobilului proprietatea acestora, precum și recuparea cheltuielilor de executare.

Urmarea cererii creditoarei, la data de 13.10.2014, s-a întocmit Încheierea, prin care s-a înregistrat dosarul de executare în Registrul General, sub nr. 127/2014. La data de 13.10.2014, s-a solicitat Judecătoriei sector 4, încuviințarea executării silite, care, prin Încheierea din 06.11.2014, pronunțată în dosarul nr. 30548/4/2014, a încuviințat executarea silită în toate formele de executare, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului. De asemenea, a încuviințat executarea silită imobiliară, proprietatea exclusivă a debitorului din sectorul 4.

La data de 14.11.2014 s-a întocmit somație imobiliară ce a fost înscrisă în caretea funciară cu Încheierea nr.39753/19.11.2014 și s-a comunicat debitorilor la data de 20.11.2014, procedura îndeplinindu-se prin afișarea înștiințării la domiciliul acestora. La data de 29.05.2015 s-a efectuat adresă către creditoare, în conformitate cu dispozițiile art.697 alin.1 C.proc.civ., pentru a ne comunica dacă mai insistă în executare, iar în caz afirmativ să solicite desemnarea unui expert imobiliar.

La data de 03.06.2015 creditoarea prin avocat Marin Ramona Florentina, solicită numirea unui expert pentru stabilirea valorii de circulație a imobilului, proprietatea debitorilor. La data de 17.06.2015 s-a întocmit procesul-verbal de situație.

Prin Încheierea din 17.06.2015 s-a numit în cauză ing. Turcu Miron, în vederea stabilirii valorii de circulație a imobilului supus executării silite, comunicată părților la 18.06.2015, 19.06.2015 și 22.06.2015. La data de 14.07.2015 s-a depus la dosarul de executare raportul de exeprtiză tehnică.

Prin Încheierea din 20.07.2015, s-a stabilit termenul de vânzare a imobilului supus executării silite, la data de 01.09.2015, ora 10.00. S-a solicitat de către creditoare, prin avocat, pentru termenul din 01.09.2015, ora 10.00, amânarea licitației pentru a da posibilitate debitorilor să achite întregul debit, licitație care s-a amânat la data de 01.10.2015, ora 10.00.

La termenul din 01.10.2015, ora 10.00, după parcurgerea procedurii de vânzare, pentru lipsa licitatorilor, licitația s-a amânat la 02.11.2015, ora 10.00. La termenul din 02.11.2015, ora 10.00, vînzarea s-a emînat la 02.12.2015 pentru îndeplinirea de către creditoare a dispozițiilor art.654 alin.1 C.proc.civ., precum și la solicitarea creditorei prin reprezentanți.

Prin prezenta aducem la cunostinta generala ca in ziua de 02.12.2015, ora 10.00, va avea loc in localitatea Bucuresti, str. Mircea Voda nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vanzarea imobilului aparținând debitorilor MILITARU MARIAN și MILITARU IONELA ALICE, și anume:

– imobilul situat în București, str. Luica, nr. 21, bl. 7, Sc.1, parter, ap. 5, sector 4, compus din 2 camere și dependințe, în suprafață utilă de 35,77 m.p. și teren aferent în folosință în cotă de 4,1 m.p., având Carte Funciară nr. 217531-C1-U42.

                Licitatia incepe de la suma de 90.730,50 lei, ca urmare reducerii cu 25%, potrivit disp. Art. 846 alin. (8) C.proc.civ.

Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitatie  sunt obligate să depună la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101, la dispoziția BEJ Mihai Dima, o garanție reprezentînd 10% din prețul de începere a licitației pentru termenul respectiv. Dovada consemnării va fi atașată ofertei de cumpărare ce va cuprinde prețul oferit și condițiile de plată. Termenul limită pentru depunerea ofertei de cumpărare însoțite de dovada consemnării este ziua premergătoare licitației, cu excepția ofertelor de cumpărare cel puțin egale cu prețul de începere a licitației, care pot fi depuse inclusiv în ziua licitației.

Prin prezenta se somează toți care pretind vreun drept asupra imobilului, de creanță, gaj, ipotecă sau altele, să le aducă la cunoștință organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu mențiunea ca după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicație de vânzare s-a afișat la locul unde are loc licitația la data de 02.11.2015.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicație de vânzare in 8 exemplare spre cele legale.

                                                                                  

 

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

 

licitatie ds. nr. 689/2014 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

   Dosar de executare nr. 689/2014 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 689/2014/27.10.2015

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 27 octombrie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602033, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602034, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0611811, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0611812, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602012, Biletul la ordin seria BRMA3AA nr.0602015, în favoarea creditoarei S.C. INTERCLINIC S.R.L., cu sediu în Bucureşti, strada Podul Giurgiului, nr.8, bloc 5, scara B, etaj 8, apartament 116, sector 5, şi în sarcina debitorului VIRGIL MOCANU, cu domiciliul în Roşiori de Vede, strada Graţiilor, bloc R4, scara A, apartament 5, judeţul Teleorman

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra bunului imobil situat în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, reprezentat de locuință din cărămidă acoperită cu tablă, în suprafață de 221 mp înscrisă în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535-C1, precum și asupra cotei de 23/45 din bunul imobil reprezentat de terenul intravilan situat în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, înscris în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535, proprietate a debitorului VIRGIL MOCANU,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată prin încheierea, pronunţată, în data de 04 septembrie 2014, pronunţată de Judecătoria Roşiori de Vede, în dosar nr. 2373/292/2014,

având în vedere cererea de intervenție formulată de creditoarea intervenientă Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești-Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman, cu sediul în Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr.22, județul Prahova, împotriva debitorului VIRGIL MOCANU, cu domiciliul în Roşiori de Vede, strada Graţiilor, bloc R4, scara A, apartament 5, judeţul Teleorman în temeiul titlului executoriu reprezentat de Contractul de Ipotecă Imobiliara autentificat sub nr.1472 din data de 10 august 2012, admisă prin încheierea emisă de către B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache sub nr.689/2014/21.01.2015,

având în vedere încheierea de încuviințare a cererii de intervenție formulată de Direcţia Regională a Finanţelor Publice Ploieşti Administraţia Judeţeană a Finanaţelor, pronunțată de Judecătoria Roșiori de Vede în data de 12 februarie 2015,

având în vedere că preţul bunurilor imobile supuse urmăririi silite a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 08 ianuarie 2015, sub nr.689/2014/08.01.2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 1.153.204 lei de lei, determinat în raport cu data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 19 decembrie 2014,  

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată stabilită provizoriu, în raport cu data de 27 octombrie 2015, în cuantum total de 18.858,61 lei (compusă din suma de 1.273,43 lei cu titlu de debit restant, precum și suma de 17.585,18 lei cu titlu de cheltuieli de executare) în cadrul procedurii de executare silită, ce face obiectul dosarului de executare nr.689/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr. 689/2014/12.10.2015 – B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, licitația publică din data de 12 octombrie 2015, nu a mai avut loc, fiind depusă la dosarul de executare, cererea formulată de către creditoarea S.C. INTERCLINIC S.R.L înregistrată la B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache sub nr. 1343/09.10.2015, prin care solicită stabilirea unui nou termen de licitație în dosarul de executare nr.689/2014-B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 09 noiembrie 2015 la ora 12.00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, reprezentat de locuință din cărămidă acoperită cu tablă, în suprafață de 221 mp înscrisă în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535-C1, precum și a cotei de 23/45 din bunul imobil reprezentat de terenul intravilan situat în Roșiori de Vede, strada Buzești, nr.10, județul Teleorman, înscris în Cartea funciara nr.21535, având nr. cadastral 21535, proprietate a debitorului VIRGIL MOCANU.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art. art.845 alin.8 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este în cuantum de 864.903 lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (845 alin.8 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 864.903 lei și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 09 noiembrie 2015, la ora 12.00 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații și anume 345.962 lei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 864.903 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 09 noiembrie 2015 la ora 12.00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman sub nr.34690, din data de 07 octombrie 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.  

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 09 noiembrie 2015 la ora 12.00 inclusiv :    

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 09 noiembrie 2015, ora 12.00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 09 noiembrie 2015, în dosarul de executare nr.689/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui alt termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.9 C.proc.civ., preţul de începere la al treilea termen reprezentând 50% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie la primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 10 (zece) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr. 34690, din data de 07 octombrie 2015, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Roșiori de Vede, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Roșiori de Vede. Un exemplar va fi comunicat lui Mocanu Madalina Harita, un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Roșiori de Vede, un exemplar va fi comunicat către S.C BANCPOST S.A., precum și un exemplar va fi comunicat DIRECȚIEI GENERALE A FINANȚELOR PUBLICE TELEORMAN-ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE ROȘIORI DE VEDE, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul lui, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 27 octombrie 2015.

                                                                                                                                         Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

PUBLICATIE DE VANZARE IN D.X. 196/2011 BEJ MIHAI DIMA

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE  NR.  196/ 2011

 

Văzând dispoziţiile art. 504 C.proc.civ.,

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 196/2011, prin care se înaintează spre executare Sentinţa Civilă nr. 9984/20.11.2007 a Judecătoriei Sector 3 Bucureşti şi Decizia Civilă nr. 681 A/19.05.2008 a Tribunalului Bucureşti Secţia a III-a Civilă, definitive, irevocabile şi învestite cu formulă executorie, precum şi Sentinţa Civilă nr.8681 din 28.11.2011 a Judecătoriei Sector 4 – Secţia Civilă, îndreptată prin Încheierea din 12.06.2012, pronunţată de Judecătoria Sector 4, în dosarul nr.18279/4/2009 şi Decizia Civilă nr.592A din 06.06.2013 a Tribunalului Bucureşti-Secţia a-IV-a civilă, îndreptată prin Încheierea din 12.02.2014 a Tribunalului Bucureşti-Secţia a-IV-a civilă, pronunţată în dosarul nr.18279/4/2009, definitive, prin care obligă pe debitoarea defunctă TRIBOI NATALIA, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Lăstarului nr. 26, sector 4,  la plata sumei de 14.135 lei cu titlu de sultă şi 2.233 lei cheltuieli de judecată ai cărei moştenitori sunt TRIBOI CORNELIU, domiciliat în Bucureşti, str.Lăstarului nr.26, sector 4 şi GIGHIDIS DELIA, cu domiciliu în Grecia, Alexandropolis 68.100, Makri T.O. 1220 şi domiciliul ales în Bucureşti, str.Zece Mese nr.6A, sector 2, către creditorii HONTARU MARIA, domiciliată în Bucureşti, str. Baba Novac nr. 16, bl. 23, sc. 3, et. 3, ap. 101, sector 3 şi intervenientul forţat GEORGESCU DAN, domiciliat în Bucureşti, str. Almaş nr. 18 A sector 1, lotul nr. 1, sumă constatată şi prin decizia civilă nr. 592A din 06.06.2013 a Tribunalului Bucureşti-Secţia a-IV-a civilă, în cuantum total de 16.360 lei, cîte 8.184 lei pentru fiecare creditor, plus 3.890 lei cheltuieli de judecată, cîte 1.945 lei de fiecare moştenitor.

Creditorii HONTARU MARIA şi GEORGESCU DAN, prin avocat Tăcăluţă Iulian Dragoş au solicitat executarea silită împotriva moştenitorilor defunctei debitoare  TRIBOI NATALIA, respectiv TRIBOI CORNELIU şi GIGHIDIS DELIA, pentru recuperarea sumei de mai sus actualizată, plus cheltuielile de executare.

Prin Încheierea din 17.04.2014, pronunţată în dosarul nr. 19968/301/2014 a Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, a fost încuviinţată executarea silită împotriva moştenitorilor debitoarei defuncte, în baza titlurilor executorii mai sus menţionate.

Prin procesul – verbal din data de 23.06.2014, ora 10.00, a fost actualizată creanţa creditorilor şi cheltuielile de judecată, rezultînd suma totală de 25.158,17 lei şi prin acelaşi proces-verbal s-au stabilit cheltuieli de executare în cuantum de 3.894 lei.

Prin procesul-verbal din 02.09.2014, ora 11.00 s-a îndreptat procesul-verbal din 23.06.2014, ora 10.00, potrivit deciziei C.A.B. şi s-au stabilit cheltuieli de executare în cuantum de 2.500 lei onorariu avocat.

La data de 02.09.2014 s-a întocmit somaţie imobiliară, pentru suma totală de 29.589,08 lei, ce s-a comunicat debitorilor  la 02.09.2014, iar debitoarei s-a transmis şi prin poştă la domiciliul acestei în Grecia.

La data de 08.05.2015 debitorii au fost citaţi pentru termenul din 26.06.2015, ora 10.00, în vederea stabilirii preţului imobilului suspus executării silie, prin acordul acestora.

Prin procesul-verbal din 26.06.2015, ora 10.00 s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice, în vederea stabilirii valorii de circulaţie a imobilului debitorilor, numindu-se în cauză expertul tehnic Turcu Miron.

La data de 10.08.2015 s-a depus la dosarul de executare raportul de expertiză tehnică, iar la data de 20.10.2015 s-a solicitat fixarea termenului de vânzare la licitaţie publică a imobilului debitorilor.

Prin prezenta aducem la cunoştinţă generală că în ziua de 18.12.2015, orele 10.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitorilor TRIBOI CORNELIU şi GIGHIDIS DELIA  şi anume:

imobilul situat în Bucureşti, str.Eufrosina Popescu nr.69, sector 3, compus din construcţie alcătuită din parter în suprafaţă construită de 75,73 m.p. şi suprafaţă utilă de 58,72 m.p. şi teren în suprafaţă de 166,04 m.p.

Licitaţia începe de la preţul de 255.254 lei, stabilit prin raportul de expertiză întocmit de ing.Turcu Miron.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisă de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN, în contul nr.RO60 BREL 0002 0005 4084 0101, 10% din preţul de începere al licitaţiei.

Prin prezenta se aduce la cunoştinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 28.10.2015.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 7 exemplare spre cele legale.

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

Publicatie de vanzare D.X. 2/2010 BEJ MIHAI DIMA

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE NR. 2/2010

 

 

 

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr.41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 2/2010, prin care se înaintează spre executare Contractul de Împrumut cu Garanție Imobiliară și Contract de Novație Obiectivă, autentificat cu Încheierea nr. 856/26.08.2009, către notar public Coliban Rodica, prin care creditorul FILIP DANIEL ALEXANDRU, domiciliat în București, B-dul Mircea Vodă nr. 37, bl. M29, sc. B, ap. 54, sector 3, a dat cu titlu de împrumut fără dobândă debitoarei GRUMĂZESCU VIORICA, domiciliată în București, str. Lotrioara nr. 7, bl. V32, sc. C, et. 9, ap. 126, sector 3, suma de 32.750 Euro, urmând a fi restituită integral și obligatoriu în Euro, la data de 25.11.2009. În situația în care suma nu se restituie la termenul din 25.11.2009, creditorul acordă un termen până la 05.01.2010, pentru restituirea sumei, în condițiile în care debitoarea pe lângă suma împrumutată va achita daune interese de 1% din suma împrumutată pe zi de întârziere.

Creditorul FILIP DANIEL ALEXANDRU a solicitat executarea silită împotriva debitoarei GRUMĂZESCU VIORICA, prin urmărirea bunului imobil situat în București, str. Lotrioara nr. 7, bl. V32, sc. C, et. 9, ap. 126, sector 3, în vederea recuperării sumei de 32.750 Euro, plus daunele – interese de 1% din suma împrumutată pe zi de întârziere și cheltuielile de executare.

Prin Încheierea din 11.03.2010 a Judecătoriei Sectorului 3 a fost încuviințată executarea silită prin urmărirea bunului imobil proprietatea debitoarei, în vederea realizării creanței de 32.750 EUR, plus cheltuielile de executare.

Prin Procesul-verbal din 19.04.2010, ora 14.00, al BEJ MIHAI DIMA, s-a procedat la calculul cheltuielilor de executare, acestea fiind în sumă de 18.478,43 lei.

Precizăm că s-au îndeplinit formalitățile premergătoare vânzării, prin: întocmirea procesului-verbal de situație la data de 16.04.2010, ora 11.00, comunicat debitoarei la 27.04.2010; s-a întocmit și s-a înscris somație la OCPI București-BCPI Sector 3, cu Încheierea nr. 209406 din 23.04.2010, comunicată debitoarei la 27.04.2010; s-a întocmit Raport de expertiză tehnică de către expert-judicar Turcu Miron, comunicat debitoarei la data de 20.12.2010.

La data de 15.12.2010, creditorul FILIP DANIEL ALEXANDRU, a solicitat fixarea termenului de vânzare la licitație publică a imobilului proprietatea debitoarei, termen fixat prin rezoluție la 28.01.2011, ora 10.00, pentru care s-au emis publicații de vânzare începând cu prețul de 228.123 lei, stabilit prin Raportul de expertiză, citații și adrese în vederea comunicării sarcinilor și debitelor imobilului supus executării silite.

La termenul de licitație din 28.01.2011, ora 10.00, la solicitarea părților, executarea s-a suspendat.

Prin Procesul-verbal din data de 04.03.2013, ora 13.20, al BEJ MIHA DIMA, s-a constatat perimată executarea silită.

 

La data de 24.02.2015, debitoarea ne depune la dosarul de executare o cerere, alăturat cu 13 fotocopii, precizând faptul că, împotriva creditorului FILIP DANIEL ALEXANDRU, ANAF, prin AJFPI-Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice, a dispus înființarea popririi asupra sumei de 32.750 EUR, datorată de către aceasta creditorului, iar față de această situație,  suma pe care debitoarea o datorează creditorului va fi plătită către AFP Ilfov.

La data de 17.03.2015, creditorul solicită fotocopierea dosarului de executare, iar la 19.03.2015, solicită continuarea executării silite în cadrul dosarului nr. 2/2010. Urmare a cererii creditorului, s-a efectuat adresă către Judecătoria Sectorului 3 în vederea încuviințării executării silite, fiind respinsă de către instanța de executare.

Prin Sentința Civilă nr. 8362 din 11.06.2015 a Judecătoriei Sector 3, definitivă, a fost anulat procesul-verbal din 04.03.2013, prin care s-a constatat perimarea executării silite.

La data de 10.08.2015, creditorul-cesionar ȘTEFAN ILIE, domiciliat în București, Șos. Olteniței, nr. 140, bl. 5, sc. 1, et. 6, ap. 25, sector 4, a solicitat continuarea executării silite în dosarul nr. 2/2010, în vederea realizării creanței cesionate în cuantum de 32.750 EUR, plus cheltuielile de executare, prin efectuarea unei noi expertize tehnice asupra imobilului proprietatea debitoarei, depunând alăturat Contractul de cesiune creanță, încheiat la 14.02.2014, conform cu originalul, precum și notificarea N233 din 29.05.2015, efectuată prin intermediul BEJ MIHAI DIMA, către debitoare, în fotocopie conform cu originalul.

La data de 11.08.2015, s-a efectuat o nouă adresă către expert-tehnic Turcu Miron, în vederea stabilirii valorii de circulație a imobilului.

La data de 23.10.2015, s-a depus la dosarul de executare Raportul de exepertiză tehnică, comunicat debitoarei la 26.10.2015, iar creditorului-cesionar, la 28.10.2015.

La data de 28.10.2015, creditorul-cesionar solicită fixarea termenului de vânzare la licitație publică a imobilului proprietatea debitoarei, termen fixat prin rezoluție la 11.12.2015, ora 10.00.

Prin prezenta aducem la cunoştiinţă generală că în ziua de 11.12.2015, ora 10.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitoarei GURMĂZESCU VIORICA şi anume:

 • imobilul situat în București, str. Lotrioara, nr. 7, bl. V32, sc. C, et. 9, ap. 126, sector 3, apartament compus din 2 camere și dependințe, decomandat, în suprafaț. utilă de 48,50 m.p., împreună cu cota indiviză de 0.75% din părțile și dependințele comune ale blocului, cu teren în folosință în cotă indiviză în suprafaț. de 7,63 m.p., având Carte Funciară nr. 38784 nedefinitivă și nr. cadastral 1166/126, și Carte Funciară Colectivă nr. 2910.
 • Licitaţia începe de la suma de 154 lei, conform raportului de expertiză întocmit în cauză de expert Turcu Miron.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisa de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10% din preţul de începere al licitaţiei, la dispoziția BEJ Mihai Dima, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se aduce la cunoştiinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştiinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 28.10.2015.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 6 exemplare spre cele legale.

 

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

203/2011 B.E.J. Bogdan Dumitrache

151016132508_0001Dosar de executare nr. 203/2011–B.E.J. Bogdan Dumitrache

(la care s-a conexat dosarul de executare

nr.85/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache)

Nr. 203/2011/15.10.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ AL DOILEA TERMEN

întocmită la data de 15 octombrie 2015

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de Contractul de împrumut autentificat sub nr.570 din 13 august 2009 de BNP Ene Diana-Cosmina şi modificat prin Actul adiţional autentificat sub nr.1024 din 27 noiembrie 2009 (în temeiul căruia a fost format dosarul de executare nr.203/2011-B.E.J. Bogdan Dumitrache) şi sentința civilă nr.1761 pronunțată în data de 03 decembrie 2012, de Judecătoria Urziceni, în dosarul nr.777/330/2011 (în temeiul căruia a fost format dosarul de executare nr.85/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache), în sarcina debitorului STOIAN OVIDIU, cu domiciliul în Bucureşti, strada Wolfgang Amadeus Mozart, nr.7, scara C, etaj 3, apartament 49, sector 2, având CNP 1490104400241 şi în favoarea creditorului APOSTOL ALEXANDRU, cu domiciliul ales la C.I. Magori Laura Valentina, în București, Calea Crângași nr.16, bloc 41, scara 2, apartament 73, sector 6,

            având în vedere că, prin cererile de executare silită formulate de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în Sineşti, judeţul Ialomiţa, compus din teren intravilan in suprafata de 2012 mp, tarlaua 20, parcela 694, 695, şi construcţie de locuit-C1, P+E, cu suprafata construita de 129 mp și suprafata desfasurata de 258 mp, an de constructie 1992, realizata din zidarie de caramida, plansee si scari din beton armat si sarpanta de lemn, invelitoare din tabla, constructia fiind finisata la exterior și avand drum de acces  betonat,  și C2-constructii anexe cu suprafata de 50 mp, identificat prin numerele cadastrale 2577, 2577-C1 şi 2577-C2, înscris în Cartea funciară nr.21671 a localităţii Sineşti (proventă din conversia pe hârtie a CF nr.3200), aparținând debitorului STOIAN OVIDIU,

având în vedere că, până în prezent, debitorul nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.203/2011–B.E.J. Bogdan Dumitrache (la care s-a conexat dosarul de executare nr.85/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache), aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum de 8.500 euro, a debitului în cuantum de 2.756,70 lei, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.203/2011/13.10.2015- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 13 octombrie 2015, nu s-a înscris niciun licitator, însă, creditoarea a solicitat continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilului urmărit,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 09 decembrie 2015, la ora 16,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Sineşti, judeţul Ialomiţa, compus din teren intravilan in suprafata de 2012 mp, tarlaua 20, parcela 694, 695, şi construcţie de locuit-C1, P+E, cu suprafata construita de 129 mp și suprafata desfasurata de 258 mp, an de constructie 1992, realizata din zidarie de caramida, plansee si scari din beton armat si sarpanta de lemn, invelitoare din tabla, constructia fiind finisata la exterior și avand drum de acces  betonat,  și C2-constructii anexe cu suprafata de 50 mp,

 

 

identificat prin numerele cadastrale 2577, 2577-C1 şi 2577-C2, înscris în Cartea funciară nr.21671 a localităţii Sineşti (proventă din conversia pe hârtie a CF nr.3200), aparținând debitorului STOIAN OVIDIU.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.509 alin.5 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen este de 215.677,68 de lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (art.509 alin.5 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 215.677,68 de lei, la acelaşi termen de licitaţie – 09 decembrie 2015–, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 215.677,68 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 09 decembrie 2015, la ora 16,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 09 decembrie 2015, la ora 16,00, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 09 decembrie 2015, la ora 16,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 09 decembrie 2015 în dosarul de executare nr.203/2011–B.E.J. Bogdan Dumitrache.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomita-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Slobozia sub nr.75851 din data de 16 septembrie 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 09 decembrie 2015, la ora 16,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (şase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Urziceni, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sinesti. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţaţ despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar cel de-al şaselea exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va putea fi vizualizată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 15 octombrie 2015.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 1179/2012 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache, 19 noiembrie 2015, ora 10:00

Dosar de executare nr. 1179/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1179/2012/14.10.2015

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ AL DOILEA TERMEN

întocmită la data de 14 octombrie 2015

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de Declaraţie-Angajament autentificată prin încheierea nr. 2953 la data de 18 iulie 2008 de BEJ Totis Andreia Mura, coroborat cu Actul de adjudecare din data de 16 iulie 2009 întocmit în cadrul dosarului de executare nr. 388/2008, în favoarea creditoarei S.C LUKOIL ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Nordului, nr.28-36, sector 1 şi în sarcina debitoarei debitorului POPA IONEL VIRGIL, cu domiciliul în Bucuresti, strada Cornului, nr.60/A, sector 6.

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în Bucureşti, strada Cornului, nr.60/A, sector 6, înscris în Cartea funciară nr. 204050, format din construcţie S+P+1E+M, având numar cadastral 204050-C1 şi teren în suprafaţă de 487 m.p. (din masurători 485,78 m.p.), avand nr. cadastral 204050, potrivit descrierii din Cartea Funciara, aparținând debitorului POPA IONEL VIRGIL,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin Raportul de evaluare întocmit de expert tehnic judiciar Gheorghe Constantin, la prețul de 1.218.000 de lei,   

având în vedere că, până în prezent, debitorul nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1179/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea sumei de 2.475.422 de lei cu titlu de debit, a sumelor cu titlu de actualizare a debitului cu dobanda legala, precum şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.1179/2012/08.09.2015- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 08 septembrie 2015, nu s-a înscris niciun licitator, însă, creditoarea solicită continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilului urmărit,

având în vedere procesul verbal încheiat în data de 13 octombrie 2015 sub nr. 1179/2012/ 13.10.2015- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 19 noiembrie 2015, la ora 10,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Bucureşti, strada Cornului, nr.60/A, sector 6, înscris în Cartea funciară nr. 204050, format din construcţie S+P+1E+M, având numar cadastral 204050-C1 şi teren în suprafaţă de 487 m.p. (din masurători 485,78 m.p.), avand nr. cadastral 204050, potrivit descrierii din Cartea Funciara.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.509 alin.5 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen (acest din urmă preţ a fost egal cu valoarea stabilită – 1.218.000 de lei – prin Raportul de evaluare întocmit de expert tehnic judiciar Gheorghe Constantin), este de 913.500 de lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (art.509 alin.5 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 913.500 de lei, la acelaşi termen de licitaţie – 19 noiembrie 2015, ora 10,00 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 913.500 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 19 noiembrie 2015, ora 10,00 întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare de executorul judecătoresc.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 19 noiembrie 2015, ora 10,00 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 19 noiembrie 2015, ora 10,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 19 noiembrie 2015, în dosarul de executare nr. 1179/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sector 6 sub nr. 47984 din data de 14 septembrie 2015, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 19 noiembrie 2015, ora 10,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

            Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (şapte) exemplare originale a câte 2 (doua) file fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr. 47984 din data de 14 septembrie 2015, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 6, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 6. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul său. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul  http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/.

. Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 14 octombrie 2015.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache0299_0001