licitatie 2 ds. nr. 646/2014 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

 

Dosar de executare nr. 646/2014-B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 646/2014/20.10.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ LA LICITAŢIE PUBLICĂ

a unui număr de 33 părţi sociale din cadrul S.C. KBS ENERGI S.R.L.,

cu sediul în Bucureşti, strada Av. Jean Texier, nr. 3, etaj 4, apartament 5, sector 1

întocmită azi, 20 octombrie 2014

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de sentinta civila nr.1831, pronuntata in data de 28 octombrie 2011, de Tribunalul Bucuresti, in dosarul nr.54427/3/2011, creditor fiind PIETRARU ION, cu domiciliul în Bucureşti, strada Atena nr.10, sector 1, iar debitoare fiind BREHUESCU CRISTINA SILVIA, cu domiciliul în Bucureşti, Aleea Adrian Dan Urucu, nr.2, bloc 31, scara C, etaj 7, apartament 101, sector 4, CNP 2570709400044,

având în vedere că, în cadrul procedurii de urmărire silită mobiliară, s-a înfiinţat sechestrul mobiliar asupra părţilor sociale deţinute de debitoarea BREHUESCU CRISTINA SILVIA, în cadrul S.C. KBS ENERGI S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Av. Jean Texier, nr. 3, etaj 4, apartament 5, sector 1, având număr de ordine în Registrul Comerţului J40/19581/2006 şi cod unic de înregistrare 19263903

având în vedere că, până la data prezentei publicaţii de vânzare, nu a fost achitată creanţa cuprinsă în titlul executoriu şi nici cheltuielile de executare silită,

se aduce la cunostinţă generală că în data de 27 octombrie 2014, la ora 08,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38, fax 021.323.61.36/0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

- Vânzarea silită la licitaţie publică a unui pachet de 33 părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, cota de participare la beneficii şi pierderi 33% / 33%, deţinute de debitoarea BREHUESCU CRISTINA SILVIA în cadrul S.C. KBS ENERGI S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Av. Jean Texier, nr. 3, etaj 4, apartament 5, sector 1, având număr de ordine în Registrul Comerţului J40/19581/2006 şi cod unic de înregistrare 19263903.

Preţul de începere a licitaţiei, stabilit prin încheiere emisă de executorul judecătoresc sub nr. 646/2014/20.10.2014-B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, este de 310,20 lei,

 

 

 

 

 

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 27 octombrie 2014, la ora 08,00 inclusiv, să depună o cauţiune de 10% din preţul de începere a licitaţiei, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, precum şi să depună, cu respectarea aceluiaşi termen-limită – 27 octombrie 2014, la ora 08,00 inclusiv, la sediul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache (sediu indicat în antetul prezentei publicaţii), o ofertă de cumpărare pentru pachetul de părţi sociale, oferta la care se va anexa originalul dovezii de depunere a cauţiunii (cu precizarea, în afara datelor de identificare a licitatorului şi a scopului consemnării, numărul dosarului de executare, respectiv 646/2014 – B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache).

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (şase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.761 alin.2 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorul 3, la sediul S.C. KBS ENERGI S.R.L.., precum şi la sediul Primăriei Sectorului 3. Debitorul va fi înştiinţat despre licitaţie, un exemplare originale ale prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul său, cel de-al şaselea exemplar urmând a se depune la dosarul de executare.

De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei: 20 octombrie 2014

 

 

 

Executor judecătoresc,

Bogdan Dumitrache

 

 

 

 

licitatie bunuri mobile ds. nr. 646/2014 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

 

Dosar de executare nr. 646/2014-B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 646/2014/20.10.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ LA LICITAŢIE PUBLICĂ

a unui număr de 2710 părţi sociale din cadrul S.C. KBS THREENERGYES S.R.L.,

cu sediul în Bucureşti, strada Răsuri, Nr. 8, corp B, sector 2

întocmită azi, 20 octombrie 2014

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de sentinta civila nr.1831, pronuntata in data de 28 octombrie 2011, de Tribunalul Bucuresti, in dosarul nr.54427/3/2011, creditor fiind PIETRARU ION, cu domiciliul în Bucureşti, strada Atena nr.10, sector 1, iar debitoare fiind BREHUESCU CRISTINA SILVIA, cu domiciliul în Bucureşti, Aleea Adrian Dan Urucu, nr.2, bloc 31, scara C, etaj 7, apartament 101, sector 4, CNP 2570709400044,

având în vedere că, în cadrul procedurii de urmărire silită mobiliară, s-a înfiinţat sechestrul mobiliar asupra părţilor sociale deţinute de debitoarea BREHUESCU CRISTINA SILVIA, în cadrul S.C. KBS THREENERGYES S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Răsuri, Nr. 8, corp B, sector 2, având număr de ordine în Registrul Comerţului J40/15188/2008 şi cod unic de înregistrare 24432804

având în vedere că, până la data prezentei publicaţii de vânzare, nu a fost achitată creanţa cuprinsă în titlul executoriu şi nici cheltuielile de executare silită,

se aduce la cunostinţă generală că în data de 28 octombrie 2014, la ora 19,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38, fax 021.323.61.36/0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

- Vânzarea silită la licitaţie publică a unui pachet de 2710 părţi sociale cu o valoare nominală de 1000 lei fiecare, cota de participare la beneficii şi pierderi 98.55% / 98.55%, deţinute de debitoarea BREHUESCU CRISTINA SILVIA în cadrul S.C. KBS THREENERGYES S.R.L., cu sediul în Bucureşti, strada Răsuri, Nr. 8, corp B, sector 2, având număr de ordine în Registrul Comerţului J40/15188/2008 şi cod unic de înregistrare 24432804.

Preţul de începere a licitaţiei, stabilit prin încheiere emisă de executorul judecătoresc sub nr. 646/2014/20.10.2014-B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, este de 1.356.446 lei,

 

 

 

 

 

 

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 28 octombrie 2014, la ora 19,00 inclusiv, să depună o cauţiune de 10% din preţul de începere a licitaţiei, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, precum şi să depună, cu respectarea aceluiaşi termen-limită – 28 octombrie 2014, la ora 19,00 inclusiv, la sediul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache (sediu indicat în antetul prezentei publicaţii), o ofertă de cumpărare pentru pachetul de părţi sociale, oferta la care se va anexa originalul dovezii de depunere a cauţiunii (cu precizarea, în afara datelor de identificare a licitatorului şi a scopului consemnării, numărul dosarului de executare, respectiv 646/2014 – B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache).

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (şase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.761 alin.2 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorul 3, la sediul S.C. KBS THREENERGYES S.R.L., precum şi la sediul Primăriei Sectorului 3. Debitorul va fi înştiinţat despre licitaţie, un exemplare originale ale prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul său, cel de-al şaselea exemplar urmând a se depune la dosarul de executare.

De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei: 20 octombrie 2014

 

 

 

Executor judecătoresc,

Bogdan Dumitrache

 

 

 

 

licitatie ds. nr. 2132/2012 BEJA Dumitrache si Dumitrache

 

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 2132/2012 – B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 2132/2012/16.10.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 16 octombrie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de biletul la ordin seria RZBR3AE, nr.0193172, în favoarea creditoarei SC WIROM GAS SA, cu sediul în Bucureşti, strada Popa Savu nr.77, etaj 3, apartament 6, sector 1, şi în sarcina debitorului MUNICIPIUL TURNU MAGURELE PRIN PRIMAR, cu sediul în Turnu Magurele, strada Republicii nr.2, judetul Teleorman,

            având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare inclusiv asupra bunului imobil situat în Turnu Măgurele, strada Portului nr.1, judeţul Teleorman, înscris în cartea funciară nr.21898 a municipiului Turnu Măgurele compus din teren intravilan în suprafaţă de 35.393 mp (din acte) şi 35.393,32 mp. (din măsurători), având nr. cadastral 290/23/1, construcţie C175 reprezentând tabără de vară-bovine în SU de 518 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C1, construcţie C176 reprezentând grajd tăurași în SU de 395 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C2, construcţie C177 reprezentând siloz în SU de 150 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C3, construcţie C178 reprezentând sector păsări în SU de 399,75 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C4, construcţie C179 reprezentând sector porcine în SU de 1.442,45 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C5, construcţie C180 reprezentând magazie concentrate în SU de 81 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C6, construcţie C181 reprezentând moară în SU de 56,88 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C7, și construcţie C182 reprezentând pătul în SU de 240 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C8, si pentru care a fost incheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.2132/2012/25.08.2014 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator Nicolescu Corneliu Octavian, în iulie 2013, la preţul de 270.953 de lei,

având în vedere că, până în prezent, debitorul nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.2132/2012- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

           

 

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 20 noiembrie 2014, la ora 13,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

- Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Turnu Măgurele, strada Portului nr.1, judeţul Teleorman, înscris în cartea funciară nr.21898 a municipiului Turnu Măgurele compus din teren intravilan în suprafaţă de 35.393 mp (din acte) şi 35.393,32 mp. (din măsurători), având nr. cadastral 290/23/1, construcţie C175 reprezentând tabără de vară-bovine în SU de 518 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C1, construcţie C176 reprezentând grajd tăurași în SU de 395 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C2, construcţie C177 reprezentând siloz în SU de 150 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C3, construcţie C178 reprezentând sector păsări în SU de 399,75 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C4, construcţie C179 reprezentând sector porcine în SU de 1.442,45 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C5, construcţie C180 reprezentând magazie concentrate în SU de 81 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C6, construcţie C181 reprezentând moară în SU de 56,88 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C7, și construcţie C182 reprezentând pătul în SU de 240 mp, având nr. cadastral 290/23/1-C8.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 270.953 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 20 noiembrie 2014, la ora 13,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie, şi anume 270.953 de lei. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării, ţinându-se seama de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României pentru data plăţii efective. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 20 noiembrie 2014, la ora 13,00 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 20 noiembrie 2014, la ora 13,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 20 noiembrie 2014, în dosarul de executare nr.2132/2012- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

 

 

 

 

Situaţia juridică a bunului imobil, de mai sus, rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Teleorman – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alexandria nr.48378 din data de 09 septembrie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 20 noiembrie 2014, la ora 13,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, că impozitele aferente acestui transfer îi revin în exclusivitate iar intrarea sa în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilului de către debitoare, fie, în caz de împotrivire din partea acesteia din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a bunului imobil, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (șase) exemplare originale a câte 3 (trei) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Turnu Magurele, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Turnu Magurele. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul său, iar un exemplar original va fi depus la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 16 octombrie 2014.

                                                                                               Executor judecătoresc,

                                                                                                Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 1770/2012 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 1770/2012– B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 1770/2012/13.10.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 13 octombrie 2014

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de contractul de leasing financiar nr.F08/1100/0001 din data de 24 martie 2008, în favoarea creditoarei MERIDIAN LEASING CREDIT IFN SA, cu sediul în Bucureşti, strada Turnu Măgurele, nr. 52 – 62, sector 4, şi în sarcina debitorului PETRICA NIKI JAIR, cu domiciliul în Bucuresti, Ale. Banul Udrea, nr. 7, bloc 8, scara 1, apartament 20, etaj 4, sector 3, CNP: 1670831431526,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra imobilului situat în Bucureşti, Ale. Banul Udrea, nr. 7, bloc 8, scara 1, apartament 20, etaj 4, sector 3, înscris în Cartea Funciară a Sectorului 3 București, având CF nr.221761-C1-U14 şi număr cadastral 221761-C1-U14, şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.1770/2012/14.03.2013 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin Raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat Paraschiv Alexandra la data de 07.08.2013, la preţul de 149.000 lei,

având în vedere că, până în prezent, debitorul nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 1770/2012 – B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 20 noiembrie 2014, la ora 12,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi Dumitrache şi Dumitrache, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro) :

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Bucureşti, Ale. Banul Udrea, nr. 7, bloc 8, scara 1, apartament 20, etaj 4, sector 3, înscris în Cartea Funciară a Sectorului 3 București, având CF nr.221761-C1-U14 şi număr cadastral 221761-C1-U14.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 149.000 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 20 noiembrie 2014, ora 12,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie, şi anume 149.000 lei. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării, ţinându-se seama de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României pentru data plăţii efective. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

 

 

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 20 noiembrie 2014, la ora 12,00 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 20 noiembrie 2014, la ora 12,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 20 noiembrie 2014, în dosarul de executare nr. 1770/2012- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 3 nr. 49534 din data de 01 noiembrie 2013, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 20 noiembrie 2014, la ora 12,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, că impozitele aferente acestui transfer îi revin în exclusivitate, iar intrarea sa în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilului de către debitori, fie, în caz de împotrivire din partea acestora din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a bunului imobil, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (şase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 3, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 3. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar un exemplar original va fi depus la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 13 octombrie 2014.

 

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

 

licitatie ds. nr. 1650/2012 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 1650/2012–B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 1650/2012/07.10.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 07 octombrie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contractul de împrumut cu gaj general autentificat sub nr. 555 din 23 martie 2010 de BNP Becheru Răsvan Cezar, în favoarea creditorului SCATULA OVIDIU MIHAI, cu domiciliul în Bucureşti, strada Voroneţ, nr.12, bloc D7, scara 2, etaj 3, apartament 25, sector 3, şi în sarcina debitoarei BĂJAN MIRELA CRISTINA, cu domiciliul în Bucureşti, şos. Gheorghe Ionescu Siseşti, nr.240E, sector 1,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra cotei de ½ din bunul imobil-teren intravilan situat în Bucureşti, Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti, nr.240H, sector 1, inscris in Cartea funciara nr. 212504 (nr. CF. vechi 51926), având nr. cadastral 212504 (nr. cadastral vechi 14310/9) a Municipiului Bucureşti-Sector 1, imobil compus din teren intravilan în suprafaţă de 300 mp. şi constructia neterminată în faza de structură de rezistenţă, şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.1650/2012/17.09.2012, intocmit de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că, cota de ½ din imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluată, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin procesul verbal privind stabilirea preţului de vânzare silită a imobilului la licitaţie publică, încheiat la 15 aprilie 2014, sub nr. 1650/2012/15.04.2014 de B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, la preţul de 60.565,62 lei.

având în vedere că, până în prezent, debitoarea nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1650/2012 – B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal de adjudecare încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.1650/2012/26.08.2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 10 noiembrie 2014, a fost declarat adjudecatar al cotei de ½ din bunul imobil-teren intravilan situat în Bucureşti, Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti, nr.240H, sector 1, inscris in Cartea funciara nr. 212504 (nr. CF. vechi 51926), având nr. cadastral 212504 (nr. cadastral vechi 14310/9) a Municipiului Bucureşti-Sector 1, imobil compus din teren intravilan în suprafaţă de 300 mp. şi constructia neterminată în faza de structură de rezistenţă, dl. DUMITRACHE GHEORGHE, domiciliat în București, strada Nazuintei nr.8, bloc C7, apartament 2, sector 3, identificat prin CI seria DP, nr.158064, eliberată de DEPABD, la data de 08 noiembrie 2013, având CNP 1590925400222,

având în vedere faptul că adjudecatarul DUMITRACHE GHEORGHE nu a plătit diferenţa de preţ, în cel mult 30 de zile de la data vânzării, potrivit art. 512, alin.1 C.proc. civ., cota de ½ din bunul imobil-teren intravilan situat în Bucureşti, Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti, nr.240H, sector 1, inscris in Cartea funciara nr. 212504 (nr. CF. vechi 51926), având nr. cadastral 212504 (nr. cadastral vechi 14310/9) a Municipiului Bucureşti-Sector 1, imobil compus din teren intravilan în suprafaţă de 300 mp. şi constructia neterminată în faza de structură de rezistenţă, se scoate la vânzare prin licitaţie publică în contul adjudecatarului DUMITRACHE GHEORGHE, potrivit art. 513 alin.1 Cproc.civ.

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 10 noiembrie 2014, la ora 12,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi Dumitrache şi Dumitrache, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro:

- Vânzarea silită la licitaţie publică a cotei de ½ din bunul imobil-teren intravilan situat în Bucureşti, Şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti, nr.240H, sector 1, inscris in Cartea funciara nr. 212504 (nr. CF. vechi 51926), având nr. cadastral 212504 (nr. cadastral vechi 14310/9) a Municipiului Bucureşti-Sector 1, imobil compus din teren intravilan în suprafaţă de 300 mp. şi constructia neterminată în faza de structură de rezistenţă, pentru un preţ de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice, de 60.565,62 lei,

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 10 noiembrie 2014, la ora 12,00 întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării, ţinându-se seama de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României pentru data plăţii efective. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 10 noiembrie 2014, la ora 12,00, inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând echivalentul în lei al preţului de pornire a licitaţiei, echivalent determinat pe baza cursului de referinţă anunţat, la data depunerii cauţiunii, de Banca Naţională a României. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 10 noiembrie 2014, la ora 12,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 10 noiembrie 2014 în dosarul de executare nr.1650/2012- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil de mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 Bucureşti sub nr. 47696 din data de 22 iulie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 10 noiembrie 2014, la ora 12,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare asupra cotei de ½ din imobil, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare.

Potenţialul adjudecatar al cotei de ½ din imobil va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, că impozitele aferente acestui transfer îi revin în exclusivitate, iar intrarea sa în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a cotei de ½ din imobil de către debitoare, fie, în caz de împotrivire din partea acesteia din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a cotei de ½ din bunul imobil, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (sapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sector 1 Bucureşti, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sector 1. Debitoarea va fi, la rândul său, înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul său, un exemplar original se va comunica dl. Musca Stefan, iar un exemplar va fi depus la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 07 octombrie 2014

 

Executor judecătoresc

   Bogdan Dumitrache

licitatie ds. nr. 1155/2013 B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

Dosar de executare nr. 1155/2013– B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 1155/2013/06.10.2014

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ A BUNURILOR MOBILE

întocmită azi, 06 octombrie 2014

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de contractul de închiriere, conceput și semnat în municipiul București și înregistrat în registrul proprietarului sub nr.45 din 11 martie 2011 astfel cum a fost modificat și completat prin actul adițional 1/09.09.2011 înregistrat la AFP sub nr.558239A/04.04.2013, precum și prin actul adițional nr.2/14.03.2012, înregistrat la AFP sub nr.558595A/04.06.2013, creditoare fiind S.C. MILITARI BUSINESS CENTER S.R.L., cu sediul ales în Bucureşti, Bd. Burebista nr.2, bloc D14, scara 3, etaj 7, apartament 91, sector 3, iar debitoare S.C. RACE GARAGE S.R.L. cu sediul în Bucureşti, strada Preciziei nr.3, corp B, hala nr.2 bis, sector 6, CUI 28280644,

având în vedere că, în cadrul procedurii de urmărire silită mobiliară, s-a înfiinţat sechestrul mobiliar asupra bunurilor mobile aparținând debitoarei S.C. RACE GARAGE S.R.L., reprezentate de :

 • bunul mobil reprezentat de centrală de gaz model Ariston;
 • bunul mobil reprezentat de elevator cu 4 coloane autolift dezasamblat;
 • bunul mobil reprezentat de mașină echilibrare roți John Beam;
 • bunul mobil reprezentat de mașină de jantare roți John Beam;
 • bunul mobil reprezentat de compresor de aer comprimat;
 • bunul mobil reprezentat de țeavă metalică de culoare neagră,

având în vedere că, până la data prezentei publicaţii de vânzare, nu a fost achitată creanţa cuprinsă în titlul executoriu şi nici cheltuielile de executare silită,

se aduce la cunostinţă generală că în data de 22 octombrie 2014, începând cu ora 12,00, va avea loc la locul situării bunurilor mobile, și anume la sediul creditoarei S.C. MILITARI BUSINESS CENTER S.R.L. în Bucureşti, strada Preciziei nr.3, sectia Alice de Sablaj, anexa socială, parter, sector 6:

- Vânzarea silită la licitaţie publică a bunurilor mobile aparținând debitoarei S.C. RACE GARAGE S.R.L., reprezentate de :

 • bunul mobil reprezentat de centrală de gaz model Ariston;
 • bunul mobil reprezentat de elevator cu 4 coloane autolift dezasamblat;
 • bunul mobil reprezentat de mașină echilibrare roți John Beam;
 • bunul mobil reprezentat de mașină de jantare roți John Beam;
 • bunul mobil reprezentat de compresor de aer comprimat;
 • bunul mobil reprezentat de țeavă metalică de culoare neagră.

 

 

 

Preţul de începere a licitaţiei, stabilit prin încheiere emisă de executorul judecătoresc sub nr. 1155/2013/06.10.2014-B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, este de:

 • prețul de 450 de lei pentru bunul mobil reprezentat de centrală de gaz model Ariston;
 • prețul de 210 de lei pentru bunul mobil reprezentat de elevator cu 4 coloane autolift dezasamblat;
 • prețul de 285 de lei pentru bunul mobil reprezentat de mașină echilibrare roți John Beam;
 • prețul de 686 de lei pentru bunul mobil reprezentat de mașină de jantare roți John Beam;
 • prețul de 204 de lei pentru bunul mobil reprezentat de compresor de aer comprimat;
 • prețul de 17 lei pentru bunul mobil reprezentat de țeavă metalică de culoare neagră.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 22 octombrie 2014, ora 12,00 inclusiv, să depună o cauţiune de 10% din preţul de începere a licitaţiei, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, precum şi să depună, cu respectarea aceluiaşi termen-limită – 22 octombrie 2014, la ora 12,00 inclusiv, la sediul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache (sediu indicat în antetul prezentei publicaţii), o ofertă de cumpărare pentru bunul mobil, oferta la care se va anexa originalul dovezii de depunere a cauţiunii (cu precizarea, în afara datelor de identificare a licitatorului şi a scopului consemnării, a numărul dosarului de executare, respectiv 1155/2013– B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache).

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (şapte) exemplare originale a câte o pagină fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.761 C.proc.civ., la locul licitației, la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorul 3, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 6. Debitoarea va fi înştiinţată despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la sediul acesteia, un exemplar va fi comunicat creditoarei iar cel de-al şaptelea exemplar urmând a se depune la dosarul de executare.

De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei: 06 octombrie 2014.

 

Executor judecătoresc,

Bogdan Dumitrache

 

licitatie ds. nr. 1273/2013 – B.E.J.A. Dumitrache si Dumitrache

ROMÂNIA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI “DUMITRACHE ŞI DUMITRACHE”

(constituit ca urmare a asocierii B.E.J. Bogdan Dumitrache şi B.E.J. Cornelia Dumitrache)

Bucuresti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3,

înregistrat la poziţia nr.108E în Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti

CUI RO 29212990, Operator de date cu caracter personal nr. 22346

Telefon: 021.323.61.38, Fax: 021.323.61.36, 0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro

 

   Dosar de executare nr. 1273/2013 B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

Nr. 1273/2013/06.10.2014

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică

întocmită la data de 06 octombrie 2014

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

            având în vedere titlul executoriu reprezentat de contractul de împrumut nr.908 din data de 06 august 2008 însoţit de actul adiţional nr. 117 din data de 18 februarie 2013, actul adiţional nr.174 din data de 08 martie 2011 şi actul adiţional nr.140 din data de 01 martie 2010, în favoarea creditorului ARISTIDE ADRIAN MIHAI, cu domiciliul în Comuna Snagov, Sat Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, şi în sarcina debitorului PAVEL COSTIN CĂTĂLIN cu domiciliul în Comuna Snagov, Sat Tâncăbeşti, judeţul Ilfov,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în Comuna Snagov, Sat Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, reprezentat de terenul intravilan de 1000 mp înscris în Cartea funciara nr.103207, având nr. cadastral 5664, proprietate a debitorului PAVEL COSTIN CĂTĂLIN, şi pentru care a fost incheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară nr.1273/2013/15.01.2014, de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că urmărirea silită imobiliară a fost încuviințată la data de 31 octombrie 2013 în cameră de consiliu, de Judecătoria Buftea, în dosarul nr. 13051/94/2013.

având în vedere că preţul imobilului supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 C.proc.civ., la data de 03 aprilie 2014, sub nr.1273/2013/03.04.2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prețul de vânzare pentru imobilul urmărit, preț care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 102.000 de lei, echivalentul a 22.870 EURO, determinat în raport cu data întocmirii raportului de evaluare, respectiv data de 28 martie 2014,  

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1273/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.1273/2013/01.10.2014- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 01 octombrie 2014, nu s-a înscris niciun licitator, însă, creditorul solicită continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilului urmărit,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 29 octombrie 2014 la ora 17,00 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

            – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Comuna Snagov, Sat Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, reprezentat de terenul intravilan de 1000 mp înscris în Cartea funciara nr.103207, având nr. cadastral 5664, proprietate a debitorului PAVEL COSTIN CĂTĂLIN.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art. art.845 alin.8 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen, este de 76.500 de lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (845 alin.8 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 76.500 de lei și există cel puțin doi licitatori, la acelaşi termen de licitaţie – 29 octombrie 2014, la ora 17,00 –, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de pornire al primei licitații și anume 30.600 de lei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 76.500 de lei.

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 29 octombrie 2014 la ora 17,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, nr.170906, din data de 09 septembrie 2014, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 29 octombrie 2014 la ora 17,00 inclusiv :

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 29 octombrie 2014, ora 17,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 29 octombrie 2014, în dosarul de executare nr.1273/2013-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui alt termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.9 C.proc.civ., preţul de începere la acest al treilea termen reprezentând 50% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie la primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 9 (nouă) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, conţinând şi extrasul de carte funciară nr.170906, din data de 09 septembrie 2014, fiind parte integrantă din aceasta, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Buftea, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Comunei Snagov. Un exemplar va fi comunicat lui Spirea Geon, un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale a Comunei Snagov, în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul şi creditorul vor fi, la rândul lor, înştiinţaţi despre licitaţie, câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliile acestora, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registruexecutari.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 06 octombrie 2014.

 

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 

 

BEJ MIHAI DIMA-LICITAȚIE PUBLICĂ D.X. 54/2014

PUBLICATIE DE VANZARE 54/2014

 

 

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr.41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 54/2014, prin care se înaintează spre executare Contractul de Finanțare nr.70/29.07.2011, Contractul de Fidejusiune nr.474 din 29.07.2011, Contractul de Fidejusiune nr.475 din 29.07.2011 și Contractul de Ipotecă autentificat sub nr.2133 din 02.08.2011 de către notarul public Lidia Drăgan, prin care creditoarea SC SMALL FINANCE IFN S.A. cu sediul în București, str. Negustori nr.34 ,ap.2, sector 2 a finanțat pe debitoarea SC MEGABEL IMPEX SRL cu sediul în București,Bd.Dimitrie Cantemir nr.19, Bl.5, Sc.A, et.3, ap.45, sector 4, cu suma de 138.000 lei, reprezentînd împrumut, cu dobîndă, comision și dobîndă penalizatoare, garantată de către debitorii BELMEGA EUGEN-GHEORGHE și BELMEGA AURA, soți, ambii cu domiciliul în București, Bd. Dimitrie Cantemir nr.19, Bl.5, Sc.A, et.3, ap.45, sector 4, cu imobilul situat în București, Bd. Dimitrie Cantemir nr.19, Bl.5, Sc.A, et.3, ap.45, sector 4.

Creditoarea, SC SMALL FINANCE IFN S.A. a solicitat executarea silită împotriva debitoarei SC MEGABEL IMPEX SRL și debitorilor garanți BELMEGA EUGEN-GHEORGHE și BELMEGA AURA , prin urmărirea bunului imobil situat în București, Bd. Dimitrie Cantemir nr.19, Bl.5, Sc.A, et.3, ap.45, sector 4, proprietatea acestora, în vederea recuperării sumei de 96.295,53 lei, din care 85.046,12 lei credit, 4.091,18 lei dobânda restantă și 7.158,23 lei, comision și penalități la care se va adăuga cheltuielile de executare.

Prin Încheierea din 09.04.2014 emisă de BEJ Mihai Dima, s-a dispus înregistrarea cererii formulată de creditoare și deschiderea dosarului de executare nr. 54/2013, din 09.04.2014.

S-a transmis Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti cererea de încuviințare a executării silite care, prin Încheierea din 09.05.2014, pronunțată în dosarul nr. 12320/4/2014, a încuviințat executarea silită prin urmărirea bunului imobil situat în București, Bd. Dimitrie Cantemir nr.19, Bl.5, Sc.A, et.3, ap.45, sector 4 și a autorizat creditoarea să treacă la executarea silită, învestind cu formulă executorie contractele mai sus menționate.

La data de 13.06.2014, s-a întocmit somație imobiliară, petru plata sumei de 104.762,77 lei, ce s-a înscris la B.C.P.I. Sector 4, cu Încheierea nr. 18320 din 18.06.2014, fiind comunicată debitorilor la data de 02.09.2014, ora 16.30, prin afișarea înștiințării pe ușa acestora, deoarece nu au fost găsiți prezenți la domiciliu.

La data de 18.09.2014, ora 16.30, s-a întocmit procesul verbal de situație, ocazie cu care s-au lăsat debitorilor și somațiile neridicate de la dosarul de executare și s-a menționat faptul că imobilul figurează pe listele de întreținere ale asociației de proprietari cu un debit de 5.755,09 lei și cu impozitul neachitat.

La data de 18.09.2014, s-a primit din partea creditoarei adresa nr. 400, prin care solicita evaluarea imobilului supus executării silite prin desemnarea ing. Neculai Tudoreanu, în vederea stabilirii valorii acestuia.

Prin Încheierea din 19.09.2014 a BEJ Mihai Dima a fost desemnat pentru stabilirea valorii de circulație a imobilului ing. Neculai Tudoreanu, care la data de 30.09.2014 a depus la dosarul de executare raportul de expertiză în cinci exemplare și copie de pe factura nr.5716904 din 23.09.2014 cu suma de 1.240 lei.

Prin Încheierea din 06.10.2014 s-a dispus fixarea prețului de pornire al licitației, precum și fixarea primului termen de licitație.

Prin prezenta aducem la cunostinta generala ca in ziua de 17.11.2014, ora 10.00, va avea loc in localitatea Bucuresti, str. Mircea Voda nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vanzarea imobilului proprietatea debitorilor-garanți BELMEGA EUGEN-GHEORGHE și BELMEGA AURA și anume:

             -imobil situat în București, Bd. Dimitrie Cantemir nr.19, Bl.5, Sc.A, et.3, ap.45, sector 4 , compus din două camere și dependințe cu o suprafață utilă de 46,08 mp, intabulat în Cartea Funciară individuală nr. 23200 cu nr. Cadastral 258/45.

            Licitatia incepe de la suma de 198.000 lei, potrivit Raportului de Expertiza intocmit de expert tehnic Neculai Tudoreanu.

Persoanele care doresc sa participe la licitatie trebuie sa prezinte pana in ziua si ora aratate in publicatia de vanzare, oferta de cumparare si recipisa de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10% din pretul de incepere al licitatiei, la dispozitia BEJ Mihai Dima, in contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se someaza toti care pretind vreun drept asupra imobilului, de creanta, gaj, ipoteca sau altele, sa le aduca la cunostinta organului de executare mai inainte de adjudecarea bunului imobil, cu mentiunea ca dupa acea data nu vor mai fi luate in considerare.

Prezenta publicatie de vanzare s-a afisat la locul unde are loc licitatia la data de 06.10.2014.

Drept pentru care s-a intocmit prezenta publicatie de vanzare in 7 exemplare spre cele legale.

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

BEJ MIHAI DIMA- Licitație publică D.X. 538/2002

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 538 / 2002

 

 

 

Văzând dispoziţiile art. 504 C.proc.civ.

Noi, Mihai Dima, în calitate de executor judecătoresc, având în vedere titlul executoriu – Sentinţa Civilă nr. 736/28.06.2001 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, definitivă, irevocabilă şi învestită cu formulă executorie, prin care obligă debitoarea TUDOR ŞTEFANIA, domiciliată în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, să plătească creditorilor CÂRSTOIU ION şi CÎRSTOIU IOAN EMANUEL, domiciliaţi în Bucureşti, str. Sf. Elefterie nr. 11, et. 3, ap. 8, sector 5, suma de 90.000 dolari SUA în echivalent în lei la data achitării integrale a împrumutului şi suma de 76.400.000 lei cheltuieli de judecată.

Creditorii CÂRSTOIU ION şi CÎRSTOIU IOAN EMANUEL au solicitat executarea silită împotriva debitoarei TUDOR ŞTEFANIA, prin urmărirea bunului imobil situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, compus din teren în suprafaţă de 570 m.p. şi construcţiile edificate pe acesta, în vederea recuperării sumelor mai sus menţionate, executarea silită fiind încuviinţată prin Încheierea din 04.10.2002 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. După încuviinţarea executării silite s-au efectuat formalităţile premergătoare vânzării şi s-au fixat termene de vânzare a imobilului compus din teren în suprafaţă de 570 m.p. şi construcţie formată din subsol, parter, cu etaj şi mansardă, cu o suprafaţă totală construită la sol, inclusiv saună de 211,30 m.p. şi o suprafaţă desfăşurată de 806,80 m.p., imobil situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, proprietatea debitoarei şi a soţului acesteia, Tudor Mihai, licitaţiile fiind amânate până la soluţionarea litigiului dintre părţi privind partajarea imobilului supus executării silite, la solicitarea creditorului Cârstoiu Ion.

Prin Decizia Civilă nr. 1565R/13.08.2009 a Tribunalului Bucureşti Secţia a IV-a Civilă s-a dispus îndreptarea actelor de executare efectuate în dosarul nr. 538/2002 al BEJ Mihai Dima, în sensul că executarea silită urmează să se realizeze până la concurenţa sumei de 85.494,78 dolari SUA, în echivalent la data plăţii reprezentând împrumut, plus 7.640 lei cheltuieli de judecată.

La data de 15.07.2011, creditorii au depus la dosar Sentinţa Civilă nr. 12267/09.10.2008 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, definitivă, irevocabilă şi învestită cu formulă executorie, prin care s-a dispus „ieşirea din indiviziune a pârâţilor cu privire la imobilul situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, compus din construcţie formată din demisol, parter, etaj 1, mansardă şi anexă şi teren în suprafaţă de 570 m.p. Atribuie pârâtei Tudor Ştefania lotul I format din parter, demisol, anexă şi ½ teren în valoare 1.819.340 lei. Obligă pârâţii la plata către reclamanţi a sumei de 6.240,60 lei cheltuieli de judecată”. Creditorii au solicitat continuarea executării silite împotriva debitoarei TUDOR ŞTEFANIA, prin urmărirea lotului nr. 1, în vederea recuperării creanţei, cheltuielilor de judecată actualizate, plus cheltuielile de executare. La data de 30.09.2011 s-a efectuată adresă către expertul tehnic Visarion Mihail Valeriu, în vederea stabilirii valorii de piaţă a imobilului situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, format din lotul 1.

Precizăm că s-au îndeplinit formalităţile premergătoare vânzării prin întocmirea procesului– verbal de situaţie la data de 22.10.2002, ora 13.20; s-a întocmit şi s-a înscris somaţia în Cartea Funciară a Judecătoriei Sector 1 Bucureşti nr. 3950, cu Încheierea nr. 232 din 25.10.2002, comunicată debitoarei la data de 06.11.2002; s-a întocmit Raportul de Expertiză Tehnică de către expert tehnic judiciar Visarion Mihail Valeriu.

Prin procesul-verbal din 22.11.2013, ora 11.30 s-a dispus la solicitarea creditorilor efectuarea unui supliment la raportul de expertiză. La data de 02.12.2013 s-a depus la dosar raportul de expertiză,ce a fost comunicat părților.

Prin prezenta aducem la cunoştinţă generală că în ziua de 14.11.2014, ora 10.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitoarei TUDOR ŞTEFANIA şi anume:

- imobilul situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, format din lotul 1, respectiv parter, demisol şi anexă + ½ din terenul în suprafaţă de 570 m.p.

Licitaţia începe de la suma de 922.250 lei, conform Raportului de Expertiză Tehnică Imobiliară întocmit de expert tehnic judiciar Visarion Mihail Valeriu.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisă de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10 % din preţul de începere al licitaţiei, la dispoziția BEJ Mihai Dima, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se aduce la cunoştinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 06.10.2014.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 8 exemplare spre cele legale.

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

 

BEJ Mihai Dima-licitație publică-D.X.208/2010

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 208 / 2010

 

 

 

Văzând dispoziţiile art. 504 C.proc.civ.

Noi, Mihai Dima, în calitate de executor judecătoresc, având în vedere titlul executoriu, respectiv Sentinţa Civilă nr. 911/25.06.2009 a Tribunalului Mureş – Secţia Civilă, definitivă şi irevocabilă, prin care obligă debitoarea COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE CFR S.A., cu sediul în Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, să plătească fiecărui creditor ADAM IOAN, ALB CAMELIA, ALBERT MIKLOS, ALBERT ALEXANDRU, ALBERT LILIANA, ALBU IOAN DAN, ALBU DOREL, ALBU MIREL GHEORGHE, ALEXANDRESCU MIHAI, ALMASAN DANIELA, ANDRON DORU ALEXANDRU, AVRAM GABI, BABOIU GHEORGHE, BAGHIU CĂLIN TEOFIL, BAGHIU VICTOR DANIEL, BANCS IANOS,  BALAZS DEZSO, BELTEKI CSABA, BERARIU GRIGORE OVIDIU, BERKI IOAN, BIDIAN HORAŢIU MARCEL, BIRLONCEA DANIELA, BLEACHU DUMITRU, BOCA NICULINA, BOCA OVIDIU MARIUS, BOGATEAN BENIAMIN, BOLOGA GHEORGHE, BORS CORNEL GRIGORE, BORSAN EMIL, BOTA STELIAN DANUŢ, BUCIN LAURENŢIU IOAN, BUCIN LUCIAN TEODOR, BUMBU IOAN MARIN, BUNGARDEAN SORIN CONSTANTIN, BUNGARDEAN RODICA, CAIA IOAN, CALUGAR VASILE ŞTEFAN, CALUGAR VASILE, CERCEA DORINEL, CHETAN OVIDIU, CHILUTI AUREL TRAIAN, CHRILA DANIEL, CHIRILA FLORIN, CINDEA SIMION, CIOBOTA RODICA NICULINA, CIRILESC PETRU FLORIN, CISMAS MIETA GABRIELA, CIUCALAU RADU MARINEL, CIUCALAU SANDA, COCIS MARGARETA ANA, COCOARA COSMIN CALIN, COSTINAS CRISTIAN GABRIEL, COVACI IOAN VASILE, CRAIU LIVIU, CSIKI TARCALI MIHALY, CUCERZAN IOAN NICOLAE, CURTA EMILIA MARINELA, DAMIAN SORIN, DAN MARIANA, DEMETER ARPAD, DEMETER NAGY MARIA, DEMIAN VIOREL, DEMIAN PETRU, DEMIAN VASILE, DIMA IOAN, DREGHICIU MARIUS DANIEL, DUMBRAVĂ IOAN, ENACHE MIHAI, FABIAN ANA, FARCAS GRETA, FARKAS ADRIAN ZOLTAN, FLOREA MIHAI RAUL, FODOR IOAN, FODOR EMIL, FRANC DOREL, FRENT VIOREL, GABOR FLORIN IOAN, GABOR MARIA DORINA, GABOR LIVIA, GABOR IOAN, GABUDEAN VALENTINA, GĂSIT NICOLAE, GHERMAN RODICA, GHIDIU TOADER, GHIURCA VASILE, GHIURCA RADU, GINGEAN IOAN, GLIGA IOAN, GOREA VILUT, GRAMA LIDIA, GREC AUGUSTIN, GREU IOAN, GURGIAN IOAN, GYARMATI MARIA, GYORGY IOAN, HABA ADRIAN, HALATIU KATALINA CSILLA, HAS TODERUTCALIN IONEL, HORVATH AMBRUS, IAKAB ATTILA, ILOVAN IOAN, ILOVAN LIVIU, IOSIF DANIEL, IUSAN VIOLETA ANGELA, JELERIU FELICIA, JELERIU IOAN, KARSAI ALBERT, KATONA ERNO, KOCSIS FERENC, KOCSIS ŞTEFAN, KOCSIS CSABA, KOPAS PALAGHIA, KOVECCSI LAYOS DOREL, LASZLO IOZSEF, LEGIAN MARCEL VIOREL, LITEAN MIRON, LUCA IOAN, LUNG MARIA, MAN ELENA NASTASIA, MANTA CORNELUTA, MARCU ION, MARGINEAN IOAN DAN, MARGINEAN MARIANA, MARGINEAN PETCU, MARGINEAN CLAUDIU DANIEL, MARIAN EUGEN, MARIAN MARIOARA, MARIS LUCIAN NECHITA, MATE ODON, MIRCEA MIHAI, MITOI DOREL, MOCAN FLORIN, MOLDOVAN IOAN, MOLDOVAN MARCEL DANUT, MOLDOVAN VASILE ADRIAN, MOLDOVAN IOAN XIV, MOLDOVAN IOAN XI, MOLDOVAN ANGELICA, MOLDOVAN DANUŢ MIRCEA, MOLDOVAN LEON, MOLNAR IOAN, MORAREAN (OLTEAN) SIMONA, MOSNEAG CĂLIN GHEORGHE, MUNTEAN CARMEN, MUNTEAN EMIL, MURESAN IOAN, MURESAN ILEANA, NAGALA NICOLAE MIRCEA, NAGY ROZALIA, NASCA MARCELA, NOVAC VALEAN DORINEL, OANES IOAN CARMEN, OANES IOAN, OBREJA IONEL, OLAR CIPRIAN, OPREA NICOLAE, OSAN DANUT, PAMFILIE VASILE, PAMFILIE TEODOR, PANTEA IOAN DANIEL, PAPP GYULA, PASCA ADRIAN, PASCAN IOAN, PASCAN VIOREL, PILCA MIRCEA, POP MARIUS DIONISIE, POP DUMITRU, POP MARIA, POTOR VASILE AUGUSTIN, PRECUP LEON MIHAI, PUSCASU ANA ANTOANETA, RACZKOVI STEFAN, RAD MARIA, RADU CALIN OLIMPIU, RUPA VASILE, RUS EUGEN, RUS AURELIAN IOAN, SABAU NELU, SALAGEAN VALERIA, SALCUDEANA IOAN, SANTEAN SEBASTIAN ALEXANDRU, SARHOS SANDU, SAVEANU MIRCEA CĂLIN, SAVISCHA ANA CAMELIA, SINPETREAN IOAN FLORIN, SÎRBU NICOLAE, SOFRON VASILE SAVIN, SONICA LUCIAN RADU, STOICA GRETA, SUCIU DUMITRU, SUCIU IOAN, SZABO ATTILA, SZEKELY ZOLTAN, SZEKELY VARGA SAMOIL, SZEKELY ARPAD, SZOCS ALEXANDRU, SZOLLOSI IULIANA, TIBOC MIRCEA AUREL, TUDOSE VIOREL, TUDOSE ENIKO, URJICA FELICIA, URJICA FLORIN, ULMANN EUGENIA GINA, UJICA RADU, VAIDA DANILA, VARGA STEFAN, VATAMANU VASILE, VIDRASAN VASILE, VILCAN MIRCEA, VINTU MARIN, VINTU VALER, VOINA N. COSMIN, VUGA ALEXANDRU COSTICA şi VULTUR GABRIEL OVIDIU, sumele de: 330 lei reprezentând ajutor material aferent Zilei Feroviarului, cuvenit pentru anul 2006, 307 lei diferenţa de ajutor material aferent Zilei Feroviarului, cuvenit pentru anul 2007 şi 500 lei ajutor material aferent Zilei Feroviarului, cuvenit pentru anul 2008.

Creditorii, toţi cu domiciliul ales la Cabinet Avocat Boghez Paula, din Bucureşti, str. Nerva Traian nr. 12, bl. M37, sc. 4, et. 3, ap. 102, sector 3, prin avocat Boghez Paula, au solicitat executarea silită împotriva debitoarei COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE CFR S.A., în vederea recuperării sumei de 244.455 lei reprezentând ajutor material aferent Zilei Feroviarului, cuvenit pentru anii 2006, 2007 şi 2008, respectiv 1.137 lei pentru fiecare, actualizată cu indicele de inflaţie, plus cheltuielile de executare. Prin Încheierea din 27.12.2010 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, pronunţată în dosarul nr. 59234/299/2010, a fost încuviinţată executarea silită împotriva debitoarei, potrivit celor înscrise în titlul executoriu reprezentat de executare Sentinţa Civilă nr. 911/25.06.2009 a Tribunalului Mureş – Secţia Civilă.

            Prinprocesul-verbal din 01.10.2014,ora 15.00 s-a stabilit suma pe care debitoarea o mai are de achitat pînă în prezent, în cuantum de 27.579,40 lei.

Precizăm că s-au îndeplinit formalităţile premergătoare vânzării privind imobilul situat în Bucureşti, Şoseaua Orhideelor nr. 39-41, sector 1: s-a întocmit procesului – verbal de situaţie la data de 02.06.2011, ora 12.30; s-a întocmit şi s-a înscris somaţia la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti Sector 1, cu Încheierea nr. 289752/27.06.2011, comunicată debitoarei la data de 11.07.2011; s-a întocmit Raportul de Expertiză Tehnică de către expert tehnic judiciar Ioniţă Nicolae.

Prin prezenta aducem la cunoştinţă generală că în ziua de 18.11.2014, ora 10.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitoarei COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE CFR S.A. şi anume:

imobilul – teren în suprafaţă de 4.325 m.p., situat în Bucureşti, Şoseaua Orhideelor nr. 39-41, sector 1, teren pe care se află construcţii reprezentând 3 magazii, un garaj, un canton şi două puncte PSI şi pentru care nu s-au prezentat acte de proprietate.

Licitaţia începe de la suma de 3.764.826 lei, cu TVA inclus, ca urmare a reducerii cu 25% potrivit dispozițiilor art.509 alin.5, C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisă de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10% din preţul de începere al licitaţiei.

Prin prezenta se aduce la cunoştinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 02.10.2014.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 6 exemplare spre cele legale.

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC