Licitatie ds. nr. 926/2015 B.E.J.A Dumitrache si Dumitrache

Dosar de executare nr. 926/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

 1. 926/2015/17.05.2016

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ A BUNURILOR MOBILE

întocmită la data de 17 mai 2016

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de sentinta penala nr.38/11.02.2015, pronuntată de Judecatoria Buftea si decizia penala nr.1444/A/29.10.2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, in dosarul nr.16034/94/2012*, creditori fiind SOARE VIOREL si VOICA FLORIN, cu domiciliul ales in Bucuresti, strada Traian nr.2, bloc F1, scara 4, etaj 1, apartament 3, sector 3, iar debitor fiind STEFAN ION, cu domiciliul în comuna Moara Vlasiei, sat Moara Vlasiei, strada Cocorilor nr.9, judetul Ilfov, CNP 1570909400509,

având în vedere încheierea de încuviințare a executării silite din data de 15 decembrie 2015, pronunţată de B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache în dosarul nr.926/2015,

având în vedere somatia emisă de B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache sub nr.926/2015/01.03.2016, comunicată debitorului in data de 16 martie 2016,

având în vedere că, potrivit procesului verbal incheiat la data de 12 aprilie 2016, la ora 10,55, sub nr. 926/2015/12.04.2016, a fost instituit sechestrul asupra bunului mobil reprezentat de autoturismul marca Volkswagen Golf, cu nr. de înmatriculare IF-30-AYA, serie sasiu WVWZZZ1JZ1D314137, serie motor AXP 084228 (in fapt cu serie AGU, neomologat), împreună cu toate accesoriile acestuia (certificat de înmatriculare, carte de identitate a autovehiculului și cheie),

având în vedere că, potrivit procesului verbal incheiat la data de 12 aprilie 2016, la ora 11,45, sub nr. 926/2015/12.04.2016, a fost instituit sechestrul asupra bunului mobil reprezentat de autoturismul marca Ford Focus, cu nr. de înmatriculare IF-62-ELE, serie sasiu WF0FXXWPDFYL42593, serie motor YL 42593, împreună cu toate accesoriile acestuia (certificat de înmatriculare, carte de identitate a autovehiculului și cheie),

având în vedere că, potrivit procesului verbal incheiat la data de 12 aprilie 2016, la ora 12,30, sub nr. 926/2015/12.04.2016, a fost instituit sechestrul asupra bunului mobil reprezentat de autoturismul marca Suzuki Splash, cu nr. de înmatriculare IF-03-WVO, serie sasiu TSMEXB32S00311136, serie motor 1180106, împreună cu toate accesoriile acestuia (certificat de înmatriculare, carte de identitate a autovehiculului și două chei de contact),

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 926/2015-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite

mobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum de 175.000 euro datorat creditorului SOARE VIOREL, a debitului în cuantum de de 175.000 euro datorat creditorului VOICA FLORIN, a sumelor cu titlu de dobandă legală calculată asupra debitelor de la scadentă pană la data achitării efective ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 01 iunie 2016, va avea loc la locul situarii bunurilor mobile si anume în București, strada Fabrica de Chibrituri nr.24-26, sector 5, spațiu deținut de CONTACT AUTO S.R.L.:

 

 • la ora 14,00 vânzarea silită la licitaţie publică a bunului mobil reprezentat de autoturismul marca Volkswagen Golf, cu nr. de înmatriculare IF-30-AYA, serie sasiu WVWZZZ1JZ1D314137, serie motor AXP 084228 (in fapt cu serie AGU, neomologat),
 • la ora 15,00 vânzarea silită la licitaţie publică a bunului mobil reprezentat de autoturismul marca Ford Focus, cu nr. de înmatriculare IF-62-ELE, serie sasiu WF0FXXWPDFYL42593, serie motor YL 42593,
 • la ora 16,00 vânzarea silită la licitaţie publică a bunului mobil reprezentat de autoturismul marca Suzuki Splash, cu nr. de înmatriculare IF-03-WVO, serie sasiu TSMEXB32S00311136, serie motor 1180106,

 

Preţul de începere a licitaţiei, stabilit prin încheierea emisă de executorul judecătoresc sub nr. 926/2015/13.05.2016-B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, este de:

 • 590 lei pentru autoturismul marca Volkswagen Golf, cu nr. de înmatriculare IF-30-AYA, serie sasiu WVWZZZ1JZ1D314137, serie motor AXP 084228 (in fapt cu serie AGU, neomologat),
 • 400 lei pentru autoturismul marca Ford Focus, cu nr. de înmatriculare IF-62-ELE, serie sasiu WF0FXXWPDFYL42593, serie motor YL 42593,
 • 087 lei pentru autoturismul marca Suzuki Splash, cu nr. de înmatriculare IF-03-WVO, serie sasiu TSMEXB32S00311136, serie motor 1180106.

 

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 01 iunie 2016, la ora 14,00, pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca Volkswagen Golf, cu nr. de înmatriculare IF-30-AYA, serie sasiu WVWZZZ1JZ1D314137, serie motor AXP 084228 (in fapt cu serie AGU, neomologat), la ora 15,00, pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca Ford Focus, cu nr. de înmatriculare IF-62-ELE, serie sasiu WF0FXXWPDFYL42593, serie motor YL 42593, la ora 16,00, pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca Suzuki Splash, cu nr. de înmatriculare IF-03-WVO, serie sasiu TSMEXB32S00311136, serie motor 1180106, să depună o garanție de 10% din preţul de începere a licitaţiei, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA INTERNET BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, precum şi să depună, cu respectarea aceluiaşi termen-limită 01 iunie 2016, la ora 14,00, pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca Volkswagen Golf, cu nr. de înmatriculare IF-30-AYA, serie sasiu WVWZZZ1JZ1D314137, serie motor AXP 084228 (in fapt cu serie AGU, neomologat), la ora 15,00, pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca Ford Focus, cu nr. de înmatriculare IF-62-ELE, serie sasiu WF0FXXWPDFYL42593, serie motor YL 42593, la ora 16,00, pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca Suzuki Splash, cu nr. de înmatriculare IF-03-WVO, serie sasiu TSMEXB32S00311136, serie motor 1180106, la sediul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro), o ofertă de cumpărare pentru bunul mobil cu specificarea prețului oferit, oferta la care se va anexa originalul dovezii de depunere a garantiei (cu precizarea, în afara datelor de identificare a licitatorului şi a scopului consemnării, a a numarului dosarului de executare respectiv 926/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache).

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile mai sus mentionate sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), conform art.762 alin.(2) lit.h), pe executorul judecătoresc, înainte de data de 01 iunie 2016, ora 14,00, pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca Volkswagen Golf, cu nr. de înmatriculare IF-30-AYA, serie sasiu WVWZZZ1JZ1D314137, serie motor AXP 084228 (in fapt cu serie AGU, neomologat), ora 15,00, pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca Ford Focus, cu nr. de înmatriculare IF-62-ELE, serie sasiu WF0FXXWPDFYL42593, serie motor YL 42593, ora 16,00, pentru bunul mobil reprezentat de autoturismul marca Suzuki Splash, cu nr. de înmatriculare IF-03-WVO, serie sasiu TSMEXB32S00311136, serie motor 1180106,, întrucât, după aceste date, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 3 (trei) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.762 C.proc.civ., la locul licitației, la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Buftea, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 5. Debitorul va fi înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acesteia, câte un exemplar va fi comunicat fiecăruia dintre creditori iar cel de-al optulea exemplar se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei: 17 mai 2016.

 

Executor judecătoresc,

Bogdan Dumitrache

 160518153648_0001

BEJMIHAI DIMA LICITAŢIE PUBLICĂ D.X.136/2012

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE NR.136/2012

 

 

Noi, Mihai Dima, în calitate de Executor Judecătoresc, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vodă nr.41, bl. M31, sc.1, parter, ap.2, sector 3.

Având în vedere adresa nr. 136/2012, prin care se înaintează spre executare Sentința Penală nr. 698/11.10.2011 a Judecătoriei Sector 2 București – Secția Penală, definitivă și învestită cu formulă executorie, prin care obligă debitoarea URZICĂ ECATERINA, cu domiciliul în București, Calea Rahovei nr. 322, bl. 67, sc. 4, ap. 128, sector 5, să plătească creditoarei ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOCUL P 10, cu sediul în București, str. Oborul Nou nr. 13, sector 2, sumele de: 74.920,78 lei reprezentând despăgubiri civile și 2.500 lei cheltuieli de judecată.

Creditoarea ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOCUL P 10, prin avocat Predonu Ion, a solicitat executarea silită împotriva debitoarei URZICĂ ECATERINA, prin urmărirea bunului imobil situat în București, Calea Rahovei nr. 322, bl. 67, sc. 4, ap. 128, sector 5 și în vederea recuperării sumelor mai sus menționate, plus actualizarea cu rata inflatiei și cheltuielile de executare.

Prin Încheierea din 12.06.2012 a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti – Secția a II-a Civilă, pronunţată în dosarul nr. 11839/302/2012, a fost încuviinţată executarea silită împotriva debitoarei pe raza sectorului 5 Bucureşti.

Prin procesul-verbal din 01.02.2013,ora 10.00 s-a refuzat continuarea executării silite imobiliare fiind incidente în cauză dispozițiile art.439 alin.1 C.proc.civ.

La data de 14.01.2016 creditoarea prin av. Predonu Ion solicită continuarea executării silite imobiliare, depunînd alăturat Sentința Civilă nr.7242/12.10.2015 a Judecătoriei Sector 5-Secția a-II-a Civilă, definitivă și irevocabilă, prin care atribuie debitoarei dreptul de proprietate asupra apartamentului situat în București, Calea Rahovei nr. 322, bl. 67, sc. 4, et. 7, ap. 128, sector 5, cota indiviză de 1,38% din dreptul de propeietate asupra suprafeței de folosință comună a imobilului și cota indiviză de 1,38% din dreptul de folosință a terenului aferent locuinței.

S-a solicitat încuviințarea executării silite la data de 18.01.2016, iar la 21.01.2016 Judecătoria Sector 5-Secția a-II-a Civilă, prin Încheierea pronunțată în dosarul nr.777/302/2016 a încuviințat executarea silită imobiliara privind imobilul situat în București, Calea Rahovei nr. 322, bl. 67, sc. 4, et. 7, ap. 128, sector 5, cota indiviză de 1,38% din dreptul de propeietate asupra suprafeței de folosință comună a imobilului și cota indiviză de 1,38% din dreptul de folosință a terenului aferent locuinței. La data de 18.02.2016 s-a întocmit procesul-verbal de situație, comunicat debitoarei prin poștă, iar creditoarei prin avocat. La data de 19.02.2016 s-a întocmit somația nr.136/2012, pentru suma totală de 101.535,30 lei, somație ce s-a înscris la cartea funciară cu încheierea nr.6280 din 22.02.2016 și s-a comunicat debitoarei la data de 08.03.2016, procedura îndeplinindu-se prin înmânare. La data de 24.03.2016 s-au efectuat citații către părți pentru termenul din 30.03.2016, ora 10.00, în vederea stabilirii prețului imobilului prin acord. Avînd în vedere lipsa debitoarei s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice în vederea stabilirii valorii de circulatie a imobilului acesteia, fiind numit expert în cauză ing.Turcu Miron. La data de 07.04.2016 s-a depus la dosarul de executare raportul de exepertiză întocmit în cauză. La data de 07.04.2016 crditoarea prin avocat solictă fixarea termenului de vînzare la licitație publică a imobilului debitoarei.

         Prin prezenta aducem la cunoştiinţă generală că în ziua de 17.06.2016, ora 10.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitoarei URZICĂ ECATERINA şi anume:

         -imobilul situat în București, Calea Rahovei nr. 322, bl. 67, sc. 4, et.7, ap. 128, sector 5, compus din patru camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 79,95 m.p., precum și cota indiviză de 1,38% din suprafața de folosință comună a imobilului și teren aferent construcției în folosință pe durata exeistenței acesteia în suprafață de 7,89 m.p., respectiv cota indiviză de 1,38% din teren.              

         Licitaţia începe de la suma de 246.198 lei, stabilită prin raportul de expertiză întocmit în cauză de ing.Turcu Miron.

         Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisa de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10% din preţul de începere al licitaţiei, la dispoziția BEJ Mihai Dima, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se aduce la cunoştiinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştiinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 13.05.2016.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 6 exemplare spre cele legale.

 

 

 

         EXECUTOR JUDECĂTORESC

Licitatie ds. nr. 573/2010 B.E.J. Bogdan Dumitrache

Dosar de executare nr. 573/2010-B.E.J. Bogdan Dumitrache

Nr. 573/2010/11.05.2016

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 11 mai 2016

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Convenţia de credit imobiliar nr. BU2 CC094 din 30 septembrie 2008, încheiată între creditoarea BANCA ITALO ROMENA SpA ITALIA – Sucursala Bucureşti şi debitorul garant Burcică Dan, garantată prin Contractul de garanţie imobiliară – Rang I – autentificat sub nr. 1333/02.10.2008 la B.N.P.A. “Ius” (notar public Simona Aurora Ionescu), încheiat între creditoarea BANCA ITALO ROMENA SpA ITALIA- Sucursala Bucureşti, pe de o parte, Burcică Dan şi Burcică Aura şi Rupiţă Petre, pe de altă parte, privind garantarea obligaţiei de plată a sumelor de 500.000 de Euro, reprezentând, potrivit titlului executoriu menţionat, debit, la care se adaugă suma de 30.453,54 Euro cu titlu de dobânzi calculate, conform art.4.1. din Convenţia de credit, până la data de 25 februarie 2010, precum şi suma cu titlu de dobânzi care curg în continuare, conform aceloraşi prevederi contractuale, şi anume de la data de 25 februarie 2010 până la data plăţii efective, precum şi suma de 250.000 de Euro, reprezentând, potrivit titlului executoriu menţionat, debit, la care se adaugă suma de 16.760,63 de Euro cu titlu de dobânzi calculate, conform art.4.1. din Convenţia de credit, până la data de 25 februarie 2010, precum şi suma cu titlu de dobânzi care curg în continuare, conform aceloraşi prevederi contractuale, şi anume de la data de 25 februarie 2010 până la data plăţii efective, obligaţie născută în favoarea creditoarei VENETO BANCA S.C.P.A ITALIA MONTEBELLUNA, SUCURSALA BUCUREŞTI (fosta BANCA ITALO ROMENA SpA ITALIA- Sucursala Bucureşti), cu sediul în Bucureşti, strada Gara Herăstrău, nr.2-4, parter, etajele 1, 2 şi 3, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J40/4373/1996, CUI 8479295, şi în sarcina debitorului garant ipotecar  BURCICĂ DAN, CNP 1671205344261, domiciliat în Bucureşti, Aleea Niculiţel, nr. 6, bloc E6, scara 3, apartament 44, sector 4, precum și în sarcina garanților ipotecari BURCICĂ AURA, CNP 2721012441516, domiciliată în Bucureşti, Aleea Niculiţel, nr. 8, bloc 2, scara B, etaj 1, apartament 20, sector 4, şi RUPIŢĂ PETRE, CNP 1560125344255, domiciliat în Bucureşti, Aleea Mirea Mioara Luiza, nr. 5, bloc 6, scara 1, etaj 4, apartament 38, sector 4,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra imobilului situat în Bucureşti, Calea Văcăreşti nr.348, sector 4, reprezentat de teren intravilan în suprafață de 1.190 mp din acte și 1.138 mp din măsurători cadastrale, având nr. cadastral 9552 şi înscris în Cartea funciară nr.59789 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti –

 

Sector 4, imobil aflat în coproprietatea lui Rupită Petre, care deţine singur o cotă indiviză de ½, şi a lui Burcică Dan şi Burcică Aura, care deţin, împreună, o cotă indiviză de ½ şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară din data de 27 august 2010 de către executor judecătoresc Bogdan Dumitrache,

având în vedere că imobilul supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare este evaluat, în temeiul art.500 alin.2 C.proc.civ., prin Raportul de evaluare întocmit de evaluator Poenaru Vlad Marian in octombrie 2013  astfel cum a fost completat prin raportul de evaluare intocmit la data de 21 octombrie 2015 de Fortis Global Management, la preţul de 395.600 de Euro,

având în vedere că, până în prezent, nici debitorul garant ipotecar Burcică Dan și nici garanții ipotecari Burcică Aura şi Rupiţă Petre, nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.573/2010- B.E.J. Bogdan Dumitrache, aspect ceea ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită stabilite de executorul judecătoresc în sarcina debitorilor proprietari ai imobilului urmărit,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 14 iunie 2016, ora 15,00,  va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

– Vânzarea silită la licitaţie publică a imobilului situat în situat în Bucureşti, Calea Văcăreşti nr.348, sector 4, reprezentat de teren intravilan în suprafață de 1.190 mp din acte și 1.138 mp din măsurători cadastrale, având nr. cadastral 9552 şi înscris în Cartea funciară nr.59789 a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti – Sector 4, imobil aflat în coproprietatea lui Rupită Petre, care deţine singur o cotă indiviză de ½, şi a lui Burcică Dan şi Burcică Aura, care deţin, împreună, o cotă indiviză de ½.

Preţul de pornire pentru primul termen al licitaţiei publice este de 395.600 de Euro.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 14 iunie 2016, ora 15,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără ca preţul oferit să fie mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării, ţinându-se seama de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României pentru data plăţii efective. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.509 alin.5 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 14 iunie 2016, ora 15,00 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA INTERNET BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 14 iunie 2016, ora 15,00 se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 14 iunie 2016 în dosarul de executare nr. 573/2010- B.E.J. Bogdan Dumitrache.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus descris rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară București-BCPI Sector 4 sub nr. 15164, din data de 28 martie 2016, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 14 iunie 2016, ora 15,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, că impozitele aferente acestui transfer îi revin în exclusivitate, iar intrarea sa în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilului de către debitor, fie, în caz de împotrivire din partea acestuia din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a bunului imobil, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 8 (opt) exemplare originale a câte 3 (trei) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 4 Bucuresti, câte un exemplar se va comunica debitorului garant ipotecar Burcică Dan precum şi garanților ipotecari Burcică Aura şi Rupiţă Petre, iar al optulea exemplar original se va depune la dosarul de executare nr. 573/2010-B.E.J. Bogdan Dumitrache.  De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare poate fi vizualizată pe site-ul site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 11 mai 2016.

 

                                                                                               Executor judecătoresc,

                                                                                                Bogdan Dumitrache

 

 160512195342_0001

Licitatie ds. nr. 1518/2014 B.E.J.A Dumitrache si Dumitrache

Dosar de executare nr. 1518/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

 1. 1518/2014/10.05.2016

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNURILOR IMOBILE LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 10 mai 2016

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Convenție autentificată sub nr.1432 din data de 15 iulie 2011, creditor fiind SOTIRIOS GIOULEKAS, cu domiciliul ales în București, strada General Berthelot, nr.55, parter, apartament 1, sector 1, reprezentat prin Avocat Balint Florina, iar debitor fiind ANDREW CLIVE STEAR cu domiciliul în București, strada Bruxelles, nr.19, sector 1,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare, asupra bunului imobil (teren şi construcţie) situat în București, strada Bruxelles, nr. 19, sector 1, după cum urmează: teren liber, curte, în suprafaţă de 275 mp (din acte), în indiviziune, înscris în Cartea Funciară nr. 223709 (nr. C.F. vechi 16990_1), având nr. cadastral 223709, din totalul de 508,25 mp reprezentând curte imobil, apartamentul nr. 2, etaj 1, înscris în Cartea Funciară nr. 223709-C1- U3 având număr cadastral 223709-C1- U3, în suprafaţă totală de 188,42 mp din care 127,70 mp situati la etajul 1 şi 60,72 mp situati la mansardă, compartimentul nr. 2 garaj, aflat în proprietatea debitorului ANDREW CLIVE STEAR,

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.1518/2014-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum de 150.000 euro, cât şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că la dosarul de executare nr.1518/2014– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” a fost depus Raportul de expertiză întocmit de dna. Barbu Ana Maria Daniela, expert tehnic judiciar specializarea evaluarea proprietii imobiliare, conform autorizației nr.14307 seria 5174, având legitimație nr. 5174/14307 eliberată de Ministerul Justiției, pe baza cărora a fost stabilit preţul imobilelor supuse urmăririi silite prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă în forma anterioară modificării aduse prin Legea nr.138/2014 (denumită în continuare C.proc.civ.), la data de 07 aprilie 2016, sub nr.1518/2014/07.04.2016-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, și anume prețul de 283.370 Euro (echivalentul a 1.264.057 lei, la data întocmirii raportului de expertiza, respectiv 09 martie 2016),

având în vedere că potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în data de 09 mai 2016 înregistrat sub nr.1518/2014/09.05.2016– B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, executorul judecătoresc a luat act de cererea creditorului, sens în care în data de 23 mai 2016, ora 11,00, nu va mai avea loc procedura de executare silită în modalitatea vânzării silite a bunului imobil (teren şi construcţie) situat în București, strada Bruxelles, nr. 19, sector 1, după cum urmează: teren liber, curte, în suprafaţă de 275 mp (din acte), în indiviziune, înscris în Cartea Funciară nr. 223709 (nr. C.F. vechi 16990_1), având nr. cadastral 223709, din totalul de 508,25 mp reprezentând curte imobil, apartamentul nr. 2, etaj 1, înscris în Cartea Funciară nr. 223709-C1- U3 având număr cadastral 223709-C1- U3, în suprafaţă totală de 188,42 mp din care 127,70 mp situati la etajul 1 şi 60,72 mp situati la mansardă, compartimentul nr. 2 garaj, aparținând debitorului ANDREW CLIVE STEAR, urmând a fixa un nou prim termen de licitaţie pentru vânzarea imobilului urmărit,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 13 iunie 2016, ora 18,00,  va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

   Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil (teren şi construcţie) situat în București, strada Bruxelles, nr. 19, sector 1, după cum urmează: teren liber, curte, în suprafaţă de 275 mp (din acte), în indiviziune, înscris în Cartea Funciară nr. 223709 (nr. C.F. vechi 16990_1), având nr. cadastral 223709, din totalul de 508,25 mp reprezentând curte imobil, apartamentul nr. 2, etaj 1, înscris în Cartea Funciară nr. 223709-C1- U3 având număr cadastral 223709-C1- U3, în suprafaţă totală de 188,42 mp din care 127,70 mp situati la etajul 1 şi 60,72 mp situati la mansardă, compartimentul nr. 2 garaj.

Preţul imobilelor urmărite, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 283.370 Euro (echivalentul a 1.264.057 lei, la data întocmirii raportului de expertiza, respectiv 09 martie 2016).

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 13 iunie 2016, ora 18,00,  întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunurilor imobile de mai sus, rezultă din extrasele de carte funciară eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucuresti-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 1, şi anume, extrasul de carte funciară nr. 35595 din data de 14.04.2016 precum și extrasul de carte funciară nr. 35593 din data de 14.04.2016, care fac parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se vor comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 13 iunie 2016, ora 18,00, inclusiv: 

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare a bunurilor imobile cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA INTERNET BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 13 iunie 2016, ora 18,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 13 iunie 2016, ora 18,00, în dosarul de executare nr.1518/2014-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilele nu vor fi adjudecate la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie pentru primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunurilor imobile.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 9 (nouă) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sector 1, la locul imobilului urmărit, la sediul Primăriei Sector 1. Un exemplar va fi comunicat MARFIN BANK în temeiul art.839 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 1 în temeiul art.839 alin.1 lit.c) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul lui, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la adresa de resedinta a acestuia, un exemplar va fi comunicat creditoarei, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 10 mai 2016.

                                                                                                                                                           Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache160511195413_0001

Licitatie ds. nr. 910/2015 B.E.J.A Dumitrache si Dumitrache

 

 

Dosar de executare nr.910/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache

 1. 910/2015/28.04.2016

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

a bunului imobil la licitaţie publică, întocmită la data de 28 aprilie 2016

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

                având în vedere titlul executoriu reprezentat de Sentința Civilă nr.7768 din data de 09 iulie 2015 pronuțată de Judecătoria Sectorului 2 București în dosarul nr.33803/300/2015, creditoare fiind BUSE PAULA, cu domiciliul în București, strada Duetului, nr.74, sector 1, reprezentată prin avocat Daniela Davidescu iar debitor LAZAROVICI LIVIU ALEXANDRU STEFAN, cu domiciliul în București, strada Lt. Victor Manu, nr.31, sector 2,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra București, Șoseaua Iancului, nr.80, sector 2, înscris în Cartea funciară nr.230800 având nr. cadastral 230800 compus din teren intravilan in suprafață de 270 mp din acte, 282 mp din măsuratori precum și locuință compusă din pivniță + parter + etaj + pod cu suprafață construită la sol de 83 mp și garaj cu suprafață construită la sol de 19 mp, aflat în proprietatea debitorului LAZAROVICI LIVIU ALEXANDRU STEFAN,

având în vedere că procedura de executare silită a fost încuviintaţă prin încheierea emisa de B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” în data de 07 decembrie 2015, în dosarul de executare nr.910/2015,

având în vedere că preţul imobilului supus urmăririi silite şi pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie de vânzare a fost stabilit, prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1 C.proc.civ. la data de 25 aprilie 2016, sub nr.910/2015/25.04.2016-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, preț de vânzare pentru imobilul urmărit care, potrivit legii, este prețul de pornire la primul termen de licitație, şi anume preţul de 1.147.732 lei,

având în vedere că, până în prezent, debitorul, deși somat de executorul judecătoresc, nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr. 910/2015-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum de 8.650 Euro, a sumei în cuantum de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.838 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 27 aprilie 2016, sub nr.910/2015/27.04.2016-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunului imobil situat in București, Șoseaua Iancului, nr.80, sector 2, înscris în Cartea funciară nr.230800 având nr. cadastral 230800 compus din teren intravilan in suprafață de 270 mp din acte, 282 mp din măsuratori precum și locuință compusă din pivniță + parter + etaj + pod cu suprafață construită la sol de 83 mp și garaj cu suprafață construită la sol de 19 mp, ca fiind în data de 24 mai 2016, la ora 17,30,

                prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 24 mai 2016, la ora 17,30, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

                – Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat in București, Șoseaua Iancului, nr.80, sector 2, înscris în Cartea funciară nr.230800 având nr. cadastral 230800 compus din teren intravilan in suprafață de 270 mp din acte, 282 mp din măsuratori precum și locuință compusă din pivniță + parter + etaj + pod cu suprafață construită la sol de 83 mp și garaj cu suprafață construită la sol de 19 mp, aflat în proprietatea debitorului LAZAROVICI LIVIU ALEXANDRU STEFAN.

 

 

 

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 1.147.732 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 24 mai 2016, la ora 17,30, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus mentionat rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucuresti-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Sector 2 sub nr.2724/19.01.2016, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.839 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până în ziua premergatoare licitatiei, și anume 23 mai 2016 inclusiv: 

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.846 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiasi date limită, adică 23 mai 2016, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 24 mai 2016, în dosarul de executare nr.910/2015-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

In cazul ofertelor de cumparare cel putin egale cu prețul de începere a licitației termenul limită de depunere a acestora însoțite de dovada consemnării este inainte de  24 mai 2016, la ora 17,30.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilul nu va fi adjudecat la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.846 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunului imobil.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 9 (nouă) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.839 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sectorului 2, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 2. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 2, în temeiul art.840 alin.1 lit.c) C.proc.civ. Un exemplar va fi comunicat lui Raiffeisen Bank, în temeiul art.840 alin.1 lit.b) C.proc.civ. Debitorul va fi, la rândul lui, înştiinţat despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, un exemplar va fi comunicat creditoarei iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 28 aprilie 2016            

 

                                                                                                                                                      Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache160506120954_0001

Licitatie ds. nr. 1457/2014 B.E.J.A Dumitrache si Dumitrache

 

 

Dosar de executare nr. 1457/2014– B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 1457/2014/25.04.2016

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ LA LICITAŢIE PUBLICĂ

a pachetului de 20 părţi sociale reprezentând 100%

din capitalul social al S.C. ZAMCRYS COMERCIAL S.R.L,

înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J51/279/2010 având cod unic de înregistrare 27150875

întocmită azi, 25 aprilie 2016

   

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

avand in vedere titlul executoriu reprezentat de Sentința Civilă nr.1231 din data de 06 septembrie 2006, pronunțată de Judecătoria Oltenița, în dosarul nr.2254/269/2006, prin care debitorii Zanfir Cristian, cu domiciliul în Comuna Frumușani, Sat Frumușani, județul Călărași și Zanfir Virgil Dinu, cu domiciliul în Comuna Frumușani, Sat Pasărea, județul Călărași, cu reședința în București, strada Voila, nr.6, bloc 19, scara 1, etaj 2, apartament 8, sector 4, au fost obligați faţă de creditorul Florea Daniel Constantin, cu domiciliul în București, strada Decebal, nr.11, bloc S14, apartament 14, sector 3, la plata unor sume de bani, cu titlu de debit,       

având în vedere că, în cadrul procedurii de urmărire silită mobiliară, s-a înfiinţat sechestrul mobiliar asupra pachetului de 20 părţi sociale reprezentând 100% din capitalul social al S.C. ZAMCRYS COMERCIAL S.R.L., cu sediul în Sat Frumușani, Comuna Frumușani, județul Călărași, având număr de ordine în Registrul Comerţului J51/279/2010 şi cod unic de înregistrare 27150875, deţinut de către debitorul ZANFIR CRISTIAN, cu domiciliul în Comuna Frumușani, Sat Frumușani, județul Călărași,

având în vedere că, până la data prezentei publicaţii de vânzare, nu a fost achitată creanţa cuprinsă în titlulul executoriu şi nici cheltuielile de executare silită,

se aduce la cunostinţă generală că în data de 16 mai 2016, ora 18,30, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38, fax 021.323.61.36/0372.879.127, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

– Vânzarea silită la licitaţie publică a pachetului de 20 părţi sociale reprezentând 100% din capitalul social al S.C. ZAMCRYS COMERCIAL S.R.L., cu sediul în Sat Frumușani, Comuna Frumușani, județul Călărași, având număr de ordine în Registrul Comerţului J51/279/2010 şi cod unic de înregistrare 27150875.

 

 

 

 

 

 

Preţul de începere a licitaţiei, stabilit prin Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator Ionelia Alexe, este de 22.961 lei.   

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 16 mai 2016, ora 18,30 inclusiv, să depună o cauţiune de 10% din preţul de începere a licitaţiei, preţ stabilit prin raportul de evaluare, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, precum şi să depună, cu respectarea aceluiaşi termen-limită – 16 mai 2016, ora 18,30 inclusiv, la sediul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache (sediu indicat în antetul prezentei publicaţii), o  ofertă de cumpărare pentru pachetul de părţi sociale, oferta la care se va anexa originalul dovezii de depunere a cauţiunii (cu precizarea, în afara datelor de identificare a licitatorului şi a scopului consemnării, numărul dosarului de executare, respectiv 1457/2014– B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache).

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (şapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.437 alin.1 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Oltenița, la sediul S.C. ZAMCRYS COMERCIAL S.R.L, precum şi la sediul Primăriei Sectorului 3 Bucuresti. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţati despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliul acestora precum și la adresa de reședință a debitorului Zanfir Virgil Dinu.

Prezentei publicaţii de vânzare se anexează raportul de evaluare, conţinând 16 (șaisprezece) pagini, întocmit de expert evaluator Ionelia Alexe, care face parte intergrantă din prezenta.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei: 25 aprilie 2016

 

 

Executor judecătoresc,

Bogdan Dumitrache

 

 

 

 160425203717_0001

Licitatie ds. nr. 170/2015 B.E.J.A Dumitrache si Dumitrache

Dosar de executare nr.170/2015– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”

(la care s-a conexat, în data de 19 aprilie 2016, dosarul de executare 865/2015 – B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache)

Nr.170/2015/22.04.2016

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNURILOR IMOBILE LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PRIMUL TERMEN

întocmită la data de 22 aprilie 2016

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere dosarul de executare înregistrat pe rolul B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache sub nr.170/2015, format pentru punerea în executare a titlurilor executorii reprezentate de Sentinta civila nr. 6124 pronuntata la data de 27.06.2013 de Judecatoria Sector 5 în dosarul nr. 4562/302/2013 și Sentinta civila nr. 6581 pronuntata la data de 01.10.2014 de Judecatoria Sector 5 în dosarul nr. 15293/302/2014, creditoare fiind ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC P78 , cu sediul în Bucuresti, strada Dorneasca, nr. 18, bloc P78, scara 1, sector 5, reprezentată prin avocat Tufan Elena Simona, iar debitori fiind MORARU CONSTANTIN și MORARU IZABELA, ambii cu domiciliul în Bucuresti, strada Dorneasca, nr. 18, bloc P78, scara 1, apartament 24, sector 5,

având în vedere dosarul de executare înregistrat pe rolul B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache sub nr.865/2015, format pentru punerea în executare a titlului executoriu reprezentat de Sentinta civila nr.6219 pronuntata in data de 14 septembrie 2015, de Judecatoria Sectorului 5 București, în dosarul nr.6002/302/2015, la cererea creditoarei ASOCIAȚIA DE PROPRIRTARI BLOC P78, SCARA 1, cu sediul în Bucuresti, strada Dorneasca, nr. 18, bloc P78, scara 1, sector 5, împotriva debitorilor MORARU CONSTANTIN și MORARU IZABELA, ambii cu domiciliul în Bucuresti, strada Dorneasca, nr. 18, bloc P78, scara 1, apartament 24, sector 5,

având în vedere că, prin cererile de executare silită formulate de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite imobiliare, asupra bunului imobil situat în București, strada Dornească, numărul 18, bloc P78, scara 1, etaj 7, apartament 24, sector 5, înscris în Cartea Funciară nr.225217-C1-U31, având nr. cadastral 225217-C1-U31,

având în vedere că, până în prezent, debitorii, deși somați de executorul judecătoresc, nu au plătit suma datorată în cadrul procedurilor de executare silită ce fac obiectul dosarelor de executare nr.170/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, respectiv nr. 865/2015-B.E.J.A Dumitrache și Dumitrache, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea integrală a debitelor, cât şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere procesul vebal de conexare emis de B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache sub nr.170/2015/19.04.2016, prin care toate lucrările şi actele de executare privitoare la formele de urmărire silită din dosarul de executare 865/2015 – B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, vor fi efectuate în cadrul dosarului de executare nr. 170/2015 – B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache,

având în vedere că la dosarul de executare nr.170/2015– B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” a fost depus Raportul de expertiză întocmit de dl. Visarion Mihail Valeriu, expert tehnic judiciar, specializare evaluare proprietăți imobiliare, nr.legitimație 2490 seria 1812, eliberată de Ministerul Justiției, pe baza cărora a fost stabilit preţul imobilului supus urmăririi silite prin încheiere definitivă, emisă, în baza art.836 alin.1 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă în forma anterioară modificării aduse prin Legea nr.138/2014 (denumită în continuare C.proc.civ.), la data de 20 aprilie 2016, sub nr.170/2015/20.04.2016-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, și anume prețul de 326.000 lei,

având în vedere încheierea definitivă, emisă, în baza art.837 alin.1-2 C.proc.civ., la data de 21 aprilie 2016 sub nr.170/2015/21.04.2016-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache, prin care executorul judecătoresc a stabilit termenul pentru vânzarea bunului imobil anterior menționat, ca fiind în data de 31 mai 2016, ora 18,30.

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă generală că în data de 31 mai 2016, ora 18,30 va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

   Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în București, strada Dornească, numărul 18, bloc P78, scara 1, etaj 7, apartament 24, sector 5, înscris în Cartea Funciară nr.225217-C1-U31, având nr. cadastral 225217-C1-U31.

Preţul imobilului urmărit, ca preţ stabilit în vederea vânzării silite la licitaţie publică, este de 326.000 lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilelor urmărite sunt invitate să îl încunoştinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 31 mai 2016, ora 18,30,  întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus menționat, rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucuresti-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 5, şi anume, extrasul de carte funciară nr. 12898 din data de 31.03.2016, fiind parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art. art.838 alin.3-4 C.proc.civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate ca, până la data de 31 mai 2016, ora 18,30, inclusiv: 

 1. a) să depună o ofertă de cumpărare a bunurilor imobile cu specificarea prețului oferit, fără ca o asemenea mențiune să îngrădească dreptul licitatorului de a face eventuale supralicitări în timpul ședinței de licitație, în conformitate cu art.845 alin.5 C.proc.civ. Dacă la licitație licitatorul va fi reprezentat prin mandatar, procura trebuie să fie încheiată în formă autentică notarială;
 2. b) să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispoziţia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o garanție de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii garanției, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceloraşi date şi oră limită, adică 31 mai 2016, ora 18,30, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că garanția s-a depus pentru înscrierea la licitaţia din 31 mai 2016, ora 18,30, în dosarul de executare nr.170/2015-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Preţul de începere a licitaţiei îl va reprezenta oferta cea mai mare făcută de licitatori, fără a se putea oferi un preţ mai mic decât preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie. Diferenţa dintre garanția depusă în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi achitată integral în lei, nu mai târziu de 30 de zile de la data adjudecării. În cazul în care imobilele nu vor fi adjudecate la termenul de licitaţie pentru care se întocmeşte prezenta publicaţie, se va proceda la organizarea unui al doilea termen de licitaţie publică, în condiţiile arătate la art.845 alin.8 C.proc.civ., preţul de începere la acest al doilea termen reprezentând 75% din preţul stabilit în vederea vânzării la licitaţie pentru primul termen.

Cheltuielile de afișare și de publicare vor fi preluate din prețul obținut în urma vânzării silite a bunurilor imobile.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 9 (nouă) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.838 alin.3-4 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Sector 5, la locul imobilului urmărit, la sediul Primăriei Sector 5. Un exemplar va fi comunicat Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5 în temeiul art.839 alin.1 lit.c) C.proc.civ. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţați despre licitaţie, câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a se comunica la domiciliul acestora, un exemplar va fi comunicat creditoarei, iar un exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/, iar extras de pe prezenta publicație va fi publicat într-un ziar de circulație națională.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 22 aprilie 2016.

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache160425202847_0001

Licitatie ds. nr. 737/2012 B.E.J.A Dumitrache si Dumitrache

Dosar de executare nr. 737/2012-B.E.J.A Dumitrache şi Dumitrache

Nr. 737/2012/22.04.2016

 

 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ – AL DOILEA TERMEN

întocmită la data de 22 aprilie 2016

 

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlul executoriu reprezentat de Contractul de împrumut civil cu ipotecă autentificat sub nr. 2682 din 12 octombrie 2009 de BNP Ileana Camelia Beznoiu, în favoarea creditoarei VLAICU VIOLETA, cu domiciliul în Bucureşti, strada Th.D. Speranţia, nr.100, bloc S27, scara 1, apartament 14, sector 3, în sarcina debitorilor DRĂGHICI COSTEL, cu domiciliul în comuna Nucet nr.648, județul Dâmbovița şi DRĂGHICI AURELIA CĂTĂLINA, cu domiciliul în comuna Sălcioara, sat Movila, nr. 74, judeţ Dâmboviţa,

având în vedere că, prin cererea de executare silită formulată de creditoare, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite asupra imobilului situat în comuna Sălcioara, sat Movila, tarlaua 3, parcelele 38 şi 39, judeţul Dâmboviţa, înscris in Cartea funciara nr.70292, compus din teren intravilan în suprafață de 4607 mp din măsurători – și 5.000 mp din acte, având nr. cadastral 1403, construcție reprezentată de locuință cu 3 camere, 2 holuri, baie și bucătorie, având nr. cadastral 1403-C1, construcție reprezentată de locuință P+1, având la parter sufragerie, bucătărie, baie, hol, iar la etaj 2 dormitoare, baie, cameră centrală și hol, având nr. cadastral 1403-C2, precum și construcție anexă reprezentată de magazie, având nr. cadastral 1403-C3, şi pentru care s-a încheiat Procesul-verbal de situaţie imobiliară din data de 18 septembrie 2012 de către executor judecătoresc Cornelia Gabriela Dumitrache,

având în vedere că, până în prezent, debitorii nu au plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.737/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului in cuantum de 36.545,20 euro, a sumelor cu titlu de actualizare a debitului cu rata dobânzii legale ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.737/2012/21.04.2016- B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la al doilea termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 21 aprilie 2016, în urma înțelegerii părților a fost stabilită o nouă ședință pentru desfășurarea celui de-al doilea termen al licitatiei publice,

prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 05 mai 2016, la ora 18,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, email office@bej-bogdandumitrache.ro):

– Vânzarea silită la licitaţie publică a imobilului situat în comuna Sălcioara, sat Movila, tarlaua 3, parcelele 38 şi 39, judeţul Dâmboviţa, înscris in Cartea funciara nr.70292, compus din teren intravilan în suprafață de 4607 mp din măsurători – și 5.000 mp din acte, având nr. cadastral 1403, construcție reprezentată de locuință cu 3 camere, 2 holuri, baie și bucătorie, având nr. cadastral 1403-C1, construcție reprezentată de locuință P+1, având la parter sufragerie, bucătărie, baie, hol, iar la etaj 2 dormitoare, baie, cameră centrală și hol, având nr. cadastral 1403-C2, precum și construcție anexă reprezentată de magazie, având nr. cadastral 1403-C3.

 

 

 

 

 

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.509 alin.5 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen este de 209.347,50 de lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (art.509 alin.5 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 209.347,50 de lei, la acelaşi termen de licitaţie – 05 mai 2016, la ora 18,00–, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 209.347,50 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 05 mai 2016, la ora 18,00 întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare de executorul judecătoresc.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 05 mai 2016, la ora 18,00 inclusiv, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 05 mai 2016, la ora 18,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 05 mai 2016, în dosarul de executare nr.737/2012-B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus menționat rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmbovița-Biroul de Cadastru și Publicație Imobiliara Târgoviște sub nr.21546 din data de 25 martie 2016, ce face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 05 mai 2016, la ora 18,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Pentru informaţii şi detalii referitoare la descrierea imobilului, licitatorii pot consulta raportul de expertiză imobiliară evaluatoare, depus la dosarul de executare, ale cărui concluzii au stat la baza stabilirii preţului de începere pentru primul termen al licitaţiei.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, că impozitele aferente acestui transfer îi revin în exclusivitate, iar intrarea sa în posesia efectivă a acestuia se va face, pe temeiul actului de adjudecare, fie prin predarea voluntară a imobilului de către debitori, fie, în caz de împotrivire din partea acestora din urmă ori a unor terţe persoane, pe cale de executare silită în modalitatea predării silite a bunului imobil, potrivit art.578 si urm. C.proc.civ. această nouă procedură de executare fiind supusă încuviinţării prealabile a instanţei de executare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 7 (şapte) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Răcari, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Movila. Debitorii vor fi, la rândul lor, înştiinţaţi despre licitaţie, câte un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a li se comunica la domiciliu, iar un exemplar original va fi depus la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va putea fi vizualizată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/.

 

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 22 aprilie 2016.

 

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache160422193854_0001

LICITAŢIE PUBLICĂ -D.X.538/2002

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 538 / 2002

 

 

 

Văzând dispoziţiile art. 504 C.proc.civ.

Noi, Mihai Dima, în calitate de executor judecătoresc, având în vedere titlul executoriu – Sentinţa Civilă nr. 736/28.06.2001 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, definitivă, irevocabilă şi învestită cu formulă executorie, prin care obligă debitoarea TUDOR ŞTEFANIA, domiciliată în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, să plătească creditorilor CÂRSTOIU ION şi CÎRSTOIU IOAN EMANUEL, domiciliaţi în Bucureşti, str. Sf. Elefterie nr. 11, et. 3, ap. 8, sector 5, suma de 90.000 dolari SUA în echivalent în lei la data achitării integrale a împrumutului şi suma de 76.400.000 lei cheltuieli de judecată.

Creditorii CÂRSTOIU ION şi CÎRSTOIU IOAN EMANUEL au solicitat executarea silită împotriva debitoarei TUDOR ŞTEFANIA, prin urmărirea bunului imobil situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, compus din teren în suprafaţă de 570 m.p. şi construcţiile edificate pe acesta, în vederea recuperării sumelor mai sus menţionate, executarea silită fiind încuviinţată prin Încheierea din 04.10.2002 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. După încuviinţarea executării silite s-au efectuat formalităţile premergătoare vânzării şi s-au fixat termene de vânzare a imobilului compus din teren în suprafaţă de 570 m.p. şi construcţie formată din subsol, parter, cu etaj şi mansardă, cu o suprafaţă totală construită la sol, inclusiv saună de 211,30 m.p. şi o suprafaţă desfăşurată de 806,80 m.p., imobil situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, proprietatea debitoarei şi a soţului acesteia, Tudor Mihai, licitaţiile fiind amânate până la soluţionarea litigiului dintre părţi privind partajarea imobilului supus executării silite, la solicitarea creditorului Cârstoiu Ion.

Prin Decizia Civilă nr. 1565R/13.08.2009 a Tribunalului Bucureşti Secţia a IV-a Civilă s-a dispus îndreptarea actelor de executare efectuate în dosarul nr. 538/2002 al BEJ Mihai Dima, în sensul că executarea silită urmează să se realizeze până la concurenţa sumei de 85.494,78 dolari SUA, în echivalent la data plăţii reprezentând împrumut, plus 7.640 lei cheltuieli de judecată.

La data de 15.07.2011, creditorii au depus la dosar Sentinţa Civilă nr. 12267/09.10.2008 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, definitivă, irevocabilă şi învestită cu formulă executorie, prin care s-a dispus „ieşirea din indiviziune a pârâţilor cu privire la imobilul situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, compus din construcţie formată din demisol, parter, etaj 1, mansardă şi anexă şi teren în suprafaţă de 570 m.p. Atribuie pârâtei Tudor Ştefania lotul I format din parter, demisol, anexă şi ½ teren în valoare 1.819.340 lei. Obligă pârâţii la plata către reclamanţi a sumei de 6.240,60 lei cheltuieli de judecată”. Creditorii au solicitat continuarea executării silite împotriva debitoarei TUDOR ŞTEFANIA, prin urmărirea lotului nr. 1, în vederea recuperării creanţei, cheltuielilor de judecată actualizate, plus cheltuielile de executare. La data de 30.09.2011 s-a efectuată adresă către expertul tehnic Visarion Mihail Valeriu, în vederea stabilirii valorii de piaţă a imobilului situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, format din lotul 1.

Precizăm că s-au îndeplinit formalităţile premergătoare vânzării prin întocmirea procesului– verbal de situaţie la data de 22.10.2002, ora 13.20; s-a întocmit şi s-a înscris somaţia în Cartea Funciară a Judecătoriei Sector 1 Bucureşti nr. 3950, cu Încheierea nr. 232 din 25.10.2002, comunicată debitoarei la data de 06.11.2002; s-a întocmit Raportul de Expertiză Tehnică de către expert tehnic judiciar Visarion Mihail Valeriu.

Prin procesul-verbal din 22.11.2013, ora 11.30 s-a dispus la solicitarea creditorilor efectuarea unui supliment la raportul de expertiză. La data de 02.12.2013 s-a depus la dosar raportul de expertiză,ce a fost comunicat părților.

Prin prezenta aducem la cunoştinţă generală că în ziua de 17.06.2016, ora 11.00, va avea loc în localitatea Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 41, bl. M31, sc. 1, parter, ap. 2, sector 3, vânzarea imobilului proprietatea debitoarei TUDOR ŞTEFANIA şi anume:

– imobilul situat în Bucureşti, str. Neatârnării nr. 12, sector 1, format din lotul 1, respectiv parter, demisol şi anexă + ½ din terenul în suprafaţă de 570 m.p.

Licitaţia începe de la suma de 691.687,50 lei, ca urmare a reducerii cu 25%, conform dispozițiilor art.509 alin.5 C.proc. civ.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte în ziua şi ora arătate în publicaţia de vânzare, ofertă de cumpărare şi recipisă de consemnare prin care au depus la LIBRA BANK – SUCURSALA NERVA TRAIAN 10 % din preţul de începere al licitaţiei, la dispoziția BEJ Mihai Dima, în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 4084 0101.

Prin prezenta se aduce la cunoştinţa celor care ar prezenta vreun drept de creanţă, gaj, ipotecă sau altele să le aducă la cunoştinţa organului de executare mai înainte de adjudecarea bunului imobil, cu menţiunea că după acea dată nu vor mai fi luate în considerare.

Prezenta publicaţie de vânzare s-a afişat la locul unde are loc licitaţia la data de 22.04.2016.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare în 8 exemplare spre cele legale.

 

 

 

EXECUTOR JUDECĂTORESC

 

Licitatie ds. nr. 203/2011 B.E.J Bogdan Dumitrache

Dosar de executare nr. 203/2011–B.E.J. Bogdan Dumitrache

(la care s-a conexat dosarul de executare

nr.85/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache)

Nr. 203/2011/20.04.2016

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE SILITĂ

A BUNULUI IMOBIL LA LICITAŢIE PUBLICĂ AL DOILEA TERMEN

întocmită la data de 20 aprilie 2016

 

Subsemnatul, Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc asociat în cadrul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache”, având datele de identificare menţionate în antetul prezentei publicaţii,

având în vedere titlurile executorii reprezentate de Contractul de împrumut autentificat sub nr.570 din 13 august 2009 de BNP Ene Diana-Cosmina şi modificat prin Actul adiţional autentificat sub nr.1024 din 27 noiembrie 2009 (în temeiul căruia a fost format dosarul de executare nr.203/2011-B.E.J. Bogdan Dumitrache) şi sentința civilă nr.1761 pronunțată în data de 03 decembrie 2012, de Judecătoria Urziceni, în dosarul nr.777/330/2011 (în temeiul căruia a fost format dosarul de executare nr.85/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache), în sarcina debitorului STOIAN OVIDIU, cu domiciliul în Bucureşti, strada Wolfgang Amadeus Mozart, nr.7, scara C, etaj 3, apartament 49, sector 2, având CNP 1490104400241 şi în favoarea creditorului APOSTOL ALEXANDRU, cu domiciliul ales la C.I. Magori Laura Valentina, în București, Calea Crângași nr.16, bloc 41, scara 2, apartament 73, sector 6,

            având în vedere că, prin cererile de executare silită formulate de creditor, s-a solicitat executarea silită în modalitatea urmăririi silite inclusiv asupra bunului imobil situat în Sineşti, judeţul Ialomiţa, compus din teren intravilan in suprafata de 2012 mp, tarlaua 20, parcela 694, 695, şi construcţie de locuit-C1, P+E, cu suprafata construita de 129 mp și suprafata desfasurata de 258 mp, an de constructie 1992, realizata din zidarie de caramida, plansee si scari din beton armat si sarpanta de lemn, invelitoare din tabla, constructia fiind finisata la exterior și avand drum de acces  betonat,  și C2-constructii anexe cu suprafata de 50 mp, identificat prin numerele cadastrale 2577, 2577-C1 şi 2577-C2, înscris în Cartea funciară nr.21671 a localităţii Sineşti (proventă din conversia pe hârtie a CF nr.3200), aparținând debitorului STOIAN OVIDIU,

având în vedere că, prin Procesul-verbal privind stabilirea preţului de vânzare silită a imobilului la licitaţie publică, încheiat la 29 februarie 2016, înregistrat sub nr.203/2011/29.02.2016B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache, s-a stabilit, în temeiul art.500 alin.(2) prima parte C.proc.civ., preţul de vânzare al bunului imobil situat în Sineşti, judeţul Ialomiţa, compus din teren intravilan in suprafata de 2012 mp, tarlaua 20, parcela 694, 695, şi construcţie de locuit-C1, P+E, cu suprafata construita de 129 mp și suprafata desfasurata de 258 mp, an de constructie 1992, realizata din zidarie de caramida, plansee si scari din beton armat si sarpanta de lemn, invelitoare din tabla, constructia fiind finisata la exterior și avand drum de acces  betonat,  și C2-constructii anexe cu suprafata de 50 mp, identificat prin numerele cadastrale 2577, 2577-C1 şi 2577-C2, înscris în Cartea funciară nr.21671 a localităţii Sineşti (proventă din conversia pe hârtie a CF nr.3200), ca fiind 161.758,26 de lei, preţ de începere a licitaţiei la primul termen,

având în vedere că, potrivit celor consemnate în Procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de vânzare silită la licitaţie publică înregistrat sub nr.203/2011/19.04.2016– B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache”, la primul termen al licitaţiei, desfăşurat în data de 19 aprilie 2016, nu s-a înscris niciun licitator, însă, creditorul a solicitat continuarea procedurii de vânzare silită prin licitaţie publică a imobilului urmărit,

având în vedere că, până în prezent, debitorul nu a plătit suma datorată în cadrul procedurii de executare silită ce face obiectul dosarului de executare nr.203/2011–B.E.J. Bogdan Dumitrache (la care s-a conexat dosarul de executare nr.85/2015-B.E.J.A. Dumitrache și Dumitrache), aspect ce impune continuarea procedurii urmăririi silite imobiliare pentru recuperarea debitului în cuantum de 8.500 euro, a debitului în cuantum de 2.756,70 lei, ca şi în privinţa acoperirii integrale a cheltuielilor de executare silită,

            prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştintă generală că în data de 07 iunie 2016, ora 17,00, va avea loc la sediul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi “Dumitrache şi Dumitrache”, şi anume în Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3 (interfon 42, telefon 021.323.61.38/0723.225.149, fax 021.323.61.36, Email office@bej-bogdandumitrache.ro):

– Vânzarea silită la licitaţie publică a bunului imobil situat în Sineşti, judeţul Ialomiţa, compus din teren intravilan in suprafata de 2012 mp, tarlaua 20, parcela 694, 695, şi construcţie de locuit-C1, P+E, cu suprafata construita de 129 mp și suprafata desfasurata de 258 mp, an de constructie 1992, realizata din zidarie de caramida, plansee si scari din beton armat si sarpanta de lemn, invelitoare din tabla, constructia fiind finisata la exterior și avand drum de acces  betonat,  și C2-constructii anexe cu suprafata de 50 mp, identificat prin numerele cadastrale 2577, 2577-C1 şi 2577-C2, înscris în Cartea funciară nr.21671 a localităţii Sineşti (proventă din conversia pe hârtie a CF nr.3200), aparținând debitorului STOIAN OVIDIU.

Preţul de începere a licitaţiei la al doilea termen, calculat, în temeiul art.509 alin.5 C.proc.civ., ca fiind 75% din preţul de începere a licitaţiei la primul termen este de 121.318,69 de lei. În conformitate cu aceleaşi dispoziţii legale (art.509 alin.5 C.proc.civ.), dacă nu se va obţine preţul de 121.318,69 de lei, la acelaşi termen de licitaţie – 07 iunie 2016–, imobilul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 121.318,69 de lei.

Persoanele care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sunt invitate să îl încunoştiinţeze, în scris (datele de contact fiind indicate în antetul prezentei publicaţii), pe executorul judecătoresc înainte de data de 07 iunie 2016, ora 17,00, întrucât, după această dată, o asemenea situaţie juridică nu mai poate fi luată în considerare.

Persoanele care doresc să participe la licitaţie sunt obligate, pentru a se înscrie, ca, până la data de 07 iunie 2016, ora 17,00, să depună, în contul de consemnaţiuni nr. RO 88 BREL 0002 0003 6471 0101, deschis la LIBRA-BANK Sucursala DECEBAL, pe seama si la dispozitia B.E.J.A “Dumitrache si Dumitrache”, o cauţiune de 10% din suma reprezentând preţul de pornire a licitaţiei. În recipisa doveditoare a depunerii cauţiunii, care se va depune la dosarul de executare cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică 07 iunie 2016, ora 17,00, se va preciza, în afara datelor de identificare a licitatorului, faptul că depunerea cauţiunii s-a făcut pentru înscrierea la licitaţia din 07 iunie 2016, în dosarul de executare nr.203/2011–B.E.J. Bogdan Dumitrache.

Situaţia juridică a bunului imobil mai sus rezultă din extrasul de carte funciară eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomita-Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Slobozia sub nr.15867 din data de 09 martie 2016, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare şi se va comunica odată cu aceasta în toate locurile menţionate la art.504 C.proc.civ.

De asemenea, cu titlu de condiţie a înscrierii la licitaţie, trebuie să fie depusă la dosarul de executare, cu respectarea aceleiaşi date şi oră limită, adică data de 07 iunie 2016, ora 17,00, la sediul B.E.J.A “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, B-dul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, sector 3), o ofertă de cumpărare a imobilului, cu specificarea preţului oferit de licitator. Menţiunea privind preţul oferit de licitator nu îngrădeşte dreptul licitatorului de a supralicita, prin oferte făcute chiar în cadrul şedinţei de licitaţie, în situaţia în care la licitaţie s-ar înscrie doi sau mai mulţi licitatori.

Diferenţa dintre cauţiunea achitată în vederea înscrierii la licitaţie şi preţul de adjudecare va fi depusă integral în contul de consemnaţiuni indicat pentru depunerea cauţiunii, fără a se depăşi 30 de zile de la data adjudecării, sub sancţiunea reluării licitaţiei pe seama şi în contul adjudecatarului care va suporta cheltuielile noii licitaţii şi eventuala diferenţă de preţ. În stabilirea cuantumului diferenţei de preţ ce urmează a fi achitată se va ţine seama, după caz, de cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României.

Potenţialul adjudecatar al imobilului va avea în vedere că dobândirea dreptului de proprietate nu se va face anterior încheierii actului de adjudecare, iar taxele, impozitele şi orice alte cheltuieli aferente transferului de proprietate nu pot fi deduse din preţul de adjudecare.

Prezenta publicaţie de vânzare se întocmeşte în 6 (şase) exemplare originale a câte 2 (două) pagini fiecare, spre a se afişa, cu respectarea dispoziţiilor art.504 alin.3 C.proc.civ., la sediul B.E.J.A. “Dumitrache şi Dumitrache” (Bucureşti, Bdul Decebal, nr.14, bloc S 6, scara B, etaj 6, apartament 42, interfon 42, sector 3), la Judecătoria Urziceni, la locul imobilului urmărit, precum şi la sediul Primăriei Sinesti. Debitorul va fi, la rândul său, înştiinţaţ despre licitaţie, un exemplar original al prezentei publicaţii urmând a i se comunica la domiciliul acestuia, iar cel de-al şaselea exemplar original se va depune la dosarul de executare. De asemenea, prezenta publicaţie de vânzare va putea fi vizualizată pe site-ul http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/.

Data stabilită pentru afişarea la locul licitaţiei publice: 20 aprilie 2016.

 

Executor judecătoresc

Bogdan Dumitrache

 160421194035_0001